Trending

Bantu golongan miskin tegar

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
Gambar Hiasan

MISKIN tegar adalah satu masalah yang telah lama menghantui beberapa segmen rakyat di seluruh negara kita, khususnya di Sarawak.

Ia satu frasa yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita.

Ia bukan sahaja menjadi isu dalam negara, malah turut menjadi satu cabaran serius dalam konteks global.

Miskin tegar merujuk kepada golongan yang terperangkap dalam jurang kemiskinan dalam jangka masa panjang, tanpa kelihatan jalan keluar yang jelas.

Sabtu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa Kerajaan Persekutuan komited untuk menoktahkan masalah kemiskinan tegar yang masih membelenggu golongan rakyat tertentu di seluruh negara dalam tahun ini.

Katanya, usaha tersebut memerlukan kerjasama penuh seluruh jentera Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri serta semua daerah di negara ini.

Katanya, rancangan kerajaan untuk tahun ini juga ialah menoktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak.

Oleh itu, kita perlu memahami punca-punca miskin tegar.

Ia sering kali berkait rapat dengan kemiskinan yang diwarisi generasi ke generasi.

Golongan miskin tegar sering kali terkurung dalam kitaran kemiskinan disebabkan pelbagai faktor seperti kurangnya pendidikan berkualiti, akses terhadap peluang pekerjaan yang baik dan sumber kewangan yang terhad.

Selain itu, faktor-faktor ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, ketidakstabilan harga barang keperluan, dan masalah ketidaksaksamaan dalam pengagihan kekayaan juga menyumbang kepada miskin tegar.

Cabaran utama yang dihadapi oleh golongan miskin tegar adalah ketidakpastian dan tekanan berterusan.

Mereka sering kali terpinggir daripada pelbagai peluang ekonomi, dan ini membuatkan mereka bergantung kepada bantuan sosial atau subsidi yang mungkin tidak mencukupi untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

Kesihatan dan pendidikan juga menjadi isu besar.

Golongan miskin tegar sering kali tidak mampu untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan berkualiti, yang sepatutnya adalah hak asasi setiap individu.

Walaupun cabaran miskin tegar adalah sukar, bukan bermakna tiada harapan.

Penting bagi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat untuk bekerjasama menyediakan sokongan kepada golongan ini.

Ini termasuklah menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti, peluang pekerjaan yang adil, dan program latihan bagi membantu mereka keluar dari jurang kemiskinan.

Selain itu, kita juga perlu menggalakkan kesedaran dalam masyarakat tentang isu miskin tegar dan mengurangkan stigma sosial yang mungkin melekat pada golongan ini.

Kita perlu memahami bahawa miskin tegar adalah mangsa sistem yang mungkin tidak adil.

Mereka juga berhak mendapatkan kehidupan lebih baik.

Bagi menangani miskin tegar, kita seharusnya tidak hanya melihat kepada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga perlu merancang strategi jangka panjang untuk mengubah siklus kemiskinan ini.

Dengan usaha bersama, kita boleh memberi harapan kepada golongan miskin tegar untuk memulakan lembaran baru yang lebih cerah dalam kehidupan mereka.

Namun, dalam tahun ini, tindakan tegas dan komitmen yang jelas Kerajaan Persekutuan menyorot usaha mereka untuk menangani isu ini dengan serius.

Satu langkah utama yang telah diambil oleh Kerajaan Persekutuan adalah peningkatan peruntukan kewangan untuk program sosial yang bertujuan membantu golongan yang terpinggir dan miskin.

Dengan dana tambahan yang diperuntukkan khusus untuk Sarawak, pelbagai inisiatif dilancarkan untuk memberikan bantuan kepada golongan paling memerlukan.

Namun, untuk mencapai sasaran menghapuskan kemiskinan tegar sepenuhnya, kerjasama dan usaha bersama pelbagai pihak adalah penting. Ini termasuk kerajaan negeri, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat tempatan yang perlu berperan aktif dalam usaha ini.

Di Sarawak, antara langkah Kerajaan Persekutuan yang perlu diambil adalah membangunkan infrastruktur di kawasan luar bandar.

Pembinaan jalan raya yang lebih baik dan kemudahan asas lain telah memudahkan akses kepada penduduk di kawasan terpencil, membolehkan mereka mengakses peluang ekonomi yang lebih baik.

Bagi Sarawak sendiri pula, komitmen mencapai sifar miskin tegar ini dapat dilihat melalui keupayaan Sarawak untuk mencapai Strategi Pembangunan Pasca-COVID-19 (PCDS) 2030.

Hasrat memacu pendidikan Sarawak itu juga diperkukuhkan dengan kewujudan empat universiti yang dimiliki kerajaan negeri melalui Yayasan Sarawak iaitu Swinburne University of Technology, Curtin University, University of Technology Sarawak dan iCATS University College. Sarawak juga mempunyai pusat latihan, iaitu CENTEXS yang memiliki kampus-kampus cawangan.

Oleh itu, impian Sarawak ini harus disokong oleh sumber modal insan yang terlatih dengan sistem pendidikan bertaraf dunia kerana kekayaan sumber asli sahaja bukan jaminan.

Dalam tahun ini, Kerajaan Persekutuan telah menunjukkan komitmen kuat untuk menoktahkan masalah kemiskinan tegar di Sarawak, dan kita semua perlu bersama-sama menjalankan peranan memastikan kejayaan usaha ini.

Dengan tindakan bersepadu, kita mampu membawa perubahan positif kepada golongan yang paling memerlukan, dan akhirnya, mencapai masyarakat yang lebih saksama dan sejahtera di Sarawak.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 November 2023

Berita Terbaru