Basa kelai kitai seati

KOTA SAMARAHAN: Ulah bebasaka pangan diri patut diterenak ngagai genap staff Unimas.

Mandal Chanselor Unimas Datuk Dr Mohamad Kadim Suaidi madah genap kitai patut dipuji laban ulih begulai ngintu hari besai enggau ati lantang sereta likun.

“Nengah pengerami tu bala staff Unimas ulih begulai enggau bala bukai seraya masa pangan diri setipak enggau juluk Sarawak ngetanka pengelikun enggau penyerakup pupu bansa nadai ngira pengarap.

“Tu siti ari jalai kitai ngangkat sereta nerenak ulah meretika adat bansa bukai,” ku iya.

Kadim mansutka jaku nya lebuh pengerami Ngabang Raya Unimas 2018 diatur di Detar Putra ditu tadi.

PEMAKAI TRADISI… Kadim nunjukka pemayuh bansa kuih ti bisi dipandangka ba palan pemakai ngagai TYT Tun Pehin Sri Taib Mahmud rambau Pengerami Ngelalu Pengabang Raya tadi.

Pengerami Ngelalu Pengabang Raya Unimas 2019 dipenyadika Tuai Pemegai Menua (TYT) Sarawak ti mega Chanselor Unimas, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.

Ku iya, pengerami sekali tu berambaika jaku ‘Rindoknya Berambeh di Taman’ nipakka gaya atur pengerami sehari tu.

“Berebak enggau nya, sepenyampau 16 bengkah rumah tauka ruai dilagu manah ngena pengelandik jari enggau penau bala staff Palan Tanggungpengawa (PTj) sereta fakulti dalam Unimas.

“Tu dikena ngidupka adat enggau gaya tradisi asal komuniti Bumiputera di Sarawak,” ku iya.

Urung 3,000 mensia mayuh datai ngulu pengerami ti berengkah nerima pengabang pukul 10.30 pagi.

BEJADI… Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bejadika Pengerami Ngelalu Pengabang Raya Unimas 2019 di Detar Putra ditu, tadi.-Gambar Alief Noni

Mayuh bengkah pekit bukai diatur nyerumba pengerami nya baka Pekit Keling Kumang, Raja enggau Ratu Songket sereta pekit palan pemakai pemadu manah ti disereta bala staff Unimas empu.

Mensia mayuh ti bisi datai mega dinahka pemakai asal baka kek lapis, pansuh manuk, mi belachan, laksa sereta macham bansa pemakai Sarawak bukai.

Sama datai bini Taib, Toh Puan Datuk Patinggi Raghad Kurdi Taib, Ex-Sapit Kepala Menteri Tan Sri Alfred Jabu sereta bini Tan Sri Empiang Jabu, Konsul Jeneral People’s Republic of China di Kuching Cheng Guangzhong, Chairman Komiti Direktor Unimas Tan Sri Panglima Sulong Matjeraie sereta bala pemesai bukai.