Bazar Ramadan dibuka berengkah 12 April tu

KUCHING: Komiti Penyangga Penusah Nengeri (JPBN) Sarawak udah ngaga pemutus ngemendarka Bazar Ramadan dibuka berengkah ari 12 April ngagai 12 Mei.

Pengawa muka bazar nya mesti nitihka Atur Pengawa Standard (SOP) ti udah ditetapka enggau bansal bejual nya mesti minta pemendar ngagai Komiti Penyangga Penusah Bagi Menua (JPBB).


Pia mega, semua pengereja enggau pedagang mesti peresa chulit lalu ditemu negatif sebedau ngepunka operasyen lalu pengawa meresa deka dipejalai belanggang nentuka SOP seruran dititih.


SOP tu mega ulih dipeda ba website Opis Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah ba website http://mlgh.sarawak.gov.my .
Pelilih Beluru kemari mali ngagai status kuning pengudah ngerikod lima kes berampit dalam menua ngujungka pelilih ba status kuning udah nambah ngagai 16 pelilih.


Kemari, Sarawak ngerikod dua kes pemati ngujungka kes nambah ngagai 101 iku ke alai kes pemati ke-100 nya kes ke-9,605 ngaul siku indu peranak menua beumur 72 taun ti udah diperubat ba Sepital Sibu lalu ditemu positif kena 28 Februari tu tadi.


Indu nya bebadi nyawa kena 24 March tu tadi lalu bisi penyakit tinggi darah, kemi manis enggau ampus. Kes pemati ke-101 nya kes ke-14,314 ngaul siku lelaki peranak menua beumur 88 taun ti diperubat ba Sepital Sibu laban bisi kontak ngagai kes positif.


Kes nya ADL dependent lalu iya ditukuka bebadi nyawa kena 25 March tu tadi sereta bisi penyakit tinggi darah, kemi manis enggau dislipedimia.
Bisi 308 kes baru positif Covid-19 dirikodka ba Sarawak ke alai 66 kes ari Serian, 60 kes ari Bintulu, 58 kes ari Sibu, 46 kes ari Meradong, 40 kes ari Miri enggau 11 kes ari Kuching.


Nangkan nya, lapan kes ari Samarahan, lima kes ari Beluru, empat kes ari Betong, tiga kes ari Kapit, bela dua kes ari Bukit Mabong, Julau enggau Sri Aman sereta siti kes ari Sebauh ngujungka kes positif nambah ngagai 14,963 kes.


Ari 306 kes baru ti diripotka, 43 iku nya bisi kelai kena rampit lebuh peresa chulit seraya 243 iku nya sida ti diasuh kuarantin ba palan kuarantin ti udah disedia.
Bisi 187 kes baru udah suman enggau dikemendar pansut ari sepital ke alai 34 kes ari Sepital Sarikei, 33 kes ari Sepital Sibu, 32 kes ari PKRC Kapit, 30 kes ari Sepital Miri enggau 27 kes ari Sepital Besai Sarawak (SGH).


Kelimpah ari nya, 18 kes suman ari Sepital Bintulu, 11 kes ari PKRC Serian sereta bela siti kes ari Sepital Sri Aman enggau Sepital Limbang ngujungka kes suman nambah ngagai 12,102 iku tauka 80.88 peratus.


Kemari, 311 PUI baru dirikodka seraya 31 kluster agi ngerekai lalu semilan kluster bisi nambah kes kemari.

Suara Sarawak