Bekal pemakai nyerumba Hari Raya, Gawai Dayak dijamin chukup

KUCHING: Opis Menteri Dagang Dalam Menua enggau Pekara Penguna (KPDNHEP) Sarawak meri jamin bekal pemakai ti diguna ngintu Hari Raya enggau Gawai Dayak ke deka datai chukup magang.

Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan madah, bekal pemakai ti diguna tu iya nya telu, manuk tauka dagin chapi, minyak makai, tepung, gula, berau enggau gis LPG.

Ku Awang Tengah, bisi 1.85 juta telu ari ladang, pupu rata 91,000 iku manuk, pupu rata 158 metrik tan minyak makai ari kilang, pupu rayat 350 metrik tan tepung gandum ari dua buah kilang tepung gandum ba Sarawak lalu nya mih rikod pupu rata ninting hari.

Pia mega ku iya, bisi 2,800 metrik tan gula ungkup pupu rata stok ba semilan tauke besai ba Sarawak, bisi 32,352 metrik tan stok berau ba tiga gudang besai Serikat Bernas ba Kuching, Sibu enggau Bintulu seraya pupu rata stok Gis LPG ba 10 penjual di Sarawak bisi 520.8 metrik tan tauka 37,200 stok.

“Berindik ari nya, bekal pemakai peranak ba kandang menua ulu di palan bejual mega enda suntuk laban stok bulan Mei deka ditambah enggau stok bulan June,” ku iya nerang.

Ba lansa sama, iya madahka pengawa meresa enggau matau kedai deka suah agi dipejalai sekumbang timpuh PKP tu.

“Pengawa tu deka suah agi dipejalai nentuka bekal pemakai chukup magang enggau dijual nitihka rega ti patut kelebih agi maya Hari Raya enggau Gawai Dayak tu.

“Bala pedagang ditangkan enda beambi ulih nikika rega baru enggau ke bukai laban piak KPDNHEP enda belembut enggau sida ti ngereja penyalah nya kelebih agi maya PKP tu,” ku iya.

“Pengawa nya beguna amat nentuka nadai pemekal beambi ulih nikika rega barang sekumbang Atur Tagang Pejalai (PKP) diterit,” ku Awang Tengah nyemetak madah.

Ungkup rikod, Direktor KPDNHEP Sarawak, Datuk Stanley Tan madah, bekal tepung gandum chukup ba menua tu ngambi nangkup peminta bala penguna maya Ramadan, Hari Raya Aidilfitri enggau Gawai Dayak.

Stanley madah, dua kilang pemansut tepung gandum ba Sarawak udah meri jamin bekal nya deka chukup.

Terang iya, dua kilang nya deka mansutka 3,000 metrik tan sebulan tepung gandum ngambi nangkup peminta rayat ba menua tu.

Suara Sarawak