Trending

Beri kuasa baru, awak Sarawak terus mansang

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

BELAGA: Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg deka terus merambu semua pelasar ungkup ngemajuka enggau nyaga pengelantang Sarawak nyengkaum nambahka tikas pengidup rayat di menua pesisir.

Nya kebuah, iya ngarapka rayat Sarawak terus meri mandat ngagai GPS megai nengeri dalam Pengawa Bepilih Besai Nengeri ke-12 (PRN-12) ti dipelaba deka diatur sebarang maya.

“Diatu kuasa aku enggau GPS nyau deka abis, nya kebuah aku enggai besemaya mayuh semina enti diberi kuasa baru, aku deka ngapuska semua pengawa ke udah disebut sebedau tu,” ku iya lebuh bejaku ba Program Nasih Tanah Masegit Pelilih Menua Belaga enggau Bejadika Waterfront Belaga ditu, kemari.

Kenu ku Abang Johari, perintah GPS ulih dipecaya nguruska Sarawak enggau manah lebuh rayat idup likun kelimpah ngembuan politik menua ti stabil.

Ku iya pekara pemadu beguna ngagai GPS endang rayat, lalu kenyau ngambi kuasa nyadi Kepala Menteri dalam timpuh tiga taun ke udah iya komited nentuka tiap iku rayat dijaga adil ari sukut ekonomi, pelajar enggau pengarap.

“Ambika chunto dalam pekara pelajar, aku numbuhka Sekula Sekondari Entarabansa ungkup bala anak kitai di menua pesisir ti nyulut dalam pelajar sida.

“Nengah sekula tu, nyema mujur sida deka tama ngagai universiti entarabansa ngujungka pansut anak Sarawak bekualiti seikas entarabansa.

“Kami enggai meda anak kitai semina nyadi jaguh kampung aja tang kitai andalka anak nya nyadi jaguh dunya ba jeman ti deka datai,” ku iya.

Nangkan nya, Abang Johari ngarapka rayat Sarawak deka terus nyaga penyerakup di menua tu awakka Bumi Kenyalang ulih nyadi sebuah wilayah pemadu maju datai ba taun 2030 ila.

Sama bisi datai Sapit Kepala Menteri Tan Sri Datuk Amar James Jemut Masing, Menteri Muda Elektrik Menua Pesisir Datuk Liwan Lagang, Menteri Muda Bekal Ai  ti mega Menteri Muda Pekara Islam enggau DBKU Datuk Dr Abdul Rahman Junaidi, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Seri Mohamad Abu Bakar Marzuki, Kaban Parlimen Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong enggau Adun Murum Keneddy Chuk Pai Ugon.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

10 Disember 2023

Berita Terbaru