Trending

Bisi 34 inisiatif dibantai dalam manifesto GPS

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Gempung Parti Sarawak (GPS) mantaika 34 inisiatif dalam Manifesto Pengawa Bepilih Besai Nengeri (PRN-12) tu.

Kepala Menteri ti mega Chairman GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahka Manifesto GPS tu endang padat sereta deka nyamin hak Sarawak, nyamin hak rayat, nyaga pengelantang rayat enggau ngemansangka menua.

“Nengah mandat penuh ari rayat Sarawak ungkup lima taun deka datai, GPS besemaya enggau teguh deka terus bejalaika mayuh agi inisiatif dikena nambahka pemansang, pengelikun, pengelantang enggau penyulut rayat Sarawak.

“Aku nyadi Chairman GPS enggau semua tuai sereta raban GPS tegap lalu bedanji deka bejalaika enggau neruska 34 Manifesto GPS ungkup rayat,” ku iya.

Abang Johari bejaku munyi nya rambau mantaika Manifesto GPS PRN-12 ba Palan Aum Borneo Kuching (BCCK) ditu, kemari.

Ku iya, GPS udah nyendiaka pelasar ti tegap dalam ngemansangka Sarawak nuju ngagai Sarawak ti ngembuan penatai pemisi tinggi manggai taun 2030.

Ku iya, mayuh inisiatif udah diperambu enggau benung dipejalaika awakka Sarawak maju sereta mansang dalam sukut rama ti inklusif sereta diau dalam gaya menua ti manah awakka terus nyapai inovasyen.

“Pengulih GPS bejalaika mayuh program pemansang ungkup rayat terang nunjukka kami ngembuan raban pengatur ti tegap enggau meruan sereta sistem ngatur pekara wang ti manah, lurus enggau teguh,” ku iya.

Info Grafik Manifesto GPS PRN12

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru