Trending

Bukit Sebayan ba Batang Mandai

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

MAYUH pengeraja asal di Kalimantan ke mengkang diintu enggau dijaga meruan bala kitai menyadi sepiak nyin ngambika rebak dudi ngelala penatai asal sereta peturun kitai.

Ba Kalimantan, pengeraja tu nyimpan seribu macham jerita tuai ngujungka sida agi ngemeranka pengarap lama tang tebal agi, rebak baru kemaya hari udah megai jalai pengarap Kristian.

Nya kebuah, adat lama ari peturun aki ini sida kelia agi dikereja baka selama ngambi semengat nya ulih ngelindung, nyaga enggau ngemata pengawa sida besehari-sehari sereta merekatka pengidup sida.

Kampung enggau daya idup sida nadai mayuh ubah ari sukut pemansang lalu sida balat nyaga kampung tuai ngambi enda kusi nyengkaum pulau galau enggau pemakai menua.

Ba kampung tu mega, sida enda kiruh begigaka utai diempa jauh ke menua bukai laban mayuh bansa daun babas enggau jelu ulih diulih sida ditu.

NGASUH RINDANG… Ai wong ba bukit tu tau ngasuh rindang lebuh bemain seraya mandi bebala mayuh.

Enti sebut pasal daun babas enggau jelu kampung, sigi nyamai amat ngiga utai ke lauk ba kampung, bemacham indu utai enggau daun babas baka kemiding, paku, tubu, daun sabung enggau ke bukai ulih diambi kitai kelimpah pengawa bemain ba ai baka mansai, nyagam, nyala, nginti, mubu enggau berambatka anak ikan sungai.

Enda ibuh sebut ke penyamai enggau pemanis isi ikan sungai digulai daun babas ke lauk nadai ngira sekalika ba rumah tauka benung gawa ba tanah.

Tu bebida amat enggau pengidup ba mengeri, semua utai dibeli magang sereta mar begigaka bansa pemakai ke suah diempa kitai ba menua.

BUKIT TILUNG

Bansa Dayak endang arapka setiap utai ba dunya tu bisi semengat lalu aki ini kitai kelia arapka bisi pengidup bukai nguan bukit ba sebengkah menua.

Lebuh bekenangka siti bukit dikumbai Bukit Tilung ba Nanga Raun, Pelilih Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, dia bukit nya ukai semina ngembuan rampa menua ke manah ditimpai tang jerita tuai ba bukit nya matak penemuai kia laban deka nemu sentang jerita kelia.

NIMPAI MENUA… Pemanah rampa menua di Taman Negara Danau Sentarum ba Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pengeraja dikembuan ba menua tu ulih nyadi pematak temuai kelebih agi ba Malaysia. Ambika banding, Bukit Tilung tauka suah dikumbai Bukit Sebayan diuan enggau dijaga raban bansa Dayak Orung Da’an.

Pia mega, raban bansa Dayak Orung Da’an madah Bukit Tilung ba Kalimantan Barat, Indonesia nya dikumbai Bukit Kudus Dayak Orung Da’an.

Baka pengarap komuniti bukai di dunya, Dayak Orung Da’an ti diau mendam ba Kalimantan Barat, Indonesia pechayaka pengudah mati, semengat siku-siku mensia deka begelumu ba Bukit Tilung.

Lebuh nimpai Bukit Tilung ari jauh, dia kitai meda bukit nya baka larung kelimpah jerita iya mai reti bukit nya endur pengidup bukai ke udah parai.

Penemuai bansa bukai kelebih agi peranak ari Malaysia ukai semina deka nemu jerita pasal Bukit Tilung aja, tang sida deka meda tauka nujah bukit nya empu.

Nitihka jerita, kitai deka nengah siti endur dikumbai Batang Mandai sebedau tama ngagai Bukit Tilung tu lalu endur nya enda ulih tama sengapa laban bisi pengibun ke alai semengat tu bansa Dayak Orung Da’an aja nemu.

MIRING

Sebedau tama ngagai Bukit Tilung tu, bansa Dayak ba Indonesia deka dulu miring ngambi minta berekat tauka pemendar tama ngagai bukit nya.

Pengawa miring tu dikereja ngambi minta pemendar, meri piring enggau minta pejalai sida diberekat enggau selamat lebuh tama enggau niki Bukit Tilung ti bisi pengibun.

Pengawa tu deka dikereja siku orang ke bisi dinding bulu ngambika pengawa nya mujur enggau diberekat sereta ngepunka pejalai niki bukit.

Siku ex-Temenggong tauka Ketuai Dayak Orung Da’an benama Rajang, siku orang dipilih ngereja pengawa miring lalu entara rengka piring diguna tu iya nya, siku manuk, asi pulut, daun sirih, ai tuak.

MAYUH PENGUJI… Mayuh penguji diasaika kitai lebuh nujah bukit Tilung.

Rengka piring tu dikena minta pemendar semengat ke ngibun Bukit Tilung ngiring enggau meri pengelikun ke pejalai sida nujah bukit nya kelimpah ulih pulai baka selama.

Bukit Tilung tu entara bukit ba ulu Sungai Mandai, sungai ba tengah Borneo lalu ba bukit tu, kitai agi ulih nujah kampung Kalimantan ke enda kala kusi enggau tau dikumbai kampung tuai.

Ba Kampung Nanga Raun tu bisi rumah panjai pemadu panjai di Kalimantan Barang enggau dikelingi mayuh bukit baka Bukit Tilung, Bukit Tunggul, Bukit Amaiambit, Bukit Liang Gagang, Bukit Pari enggau Bukit Bumbu.

JERITA LAMA

Lebuh mulaika sejarah lama Bukit Tilung tu, Sekretari Kampung Nanga Raun benama Sengkudan madahka komuniti ditu enggaika Bukit Tilung nyadi palan pematak temuai laban bukit tu kudus lalu enda tau nyadika dagang temuai di menua nya.

Bisi mega cherita madahka Bukit Tilung tu bisi semengat tau ngasuh bilun labuh ngagai endur nya enti mansa bukit tu.

“Suba, sebedau bisi atur pasal jalai penerebai, bilun enda berani mansa bukit tu lalu sida deka beputar dulu nangika bilun labuh ba dia,” terang Sengkudan.

Ketuai Kampung Nanga Raun, Bagetosi enggaika Bukit Tilung tu nyadi palan pematak temuai di menua nya.

“Anang ngasuh bukit tu nyadi palan pematak temuai kelebih agi kami enda setujuka bukit tu nyadi Taman Negara,” ku iya nyemetak madah.

“Awak mih bukit nya nyadi jerita lama enggau endur jelu enggau utai tumbuh idup,” ku Bagetosi lebuh ngelansa sentang guna kampung tu ngagai utai tumbuh enggau utai idup.

Pengeraja asal tu patut diintu enggau dijaga meruan ngambi kitai nemu penatai asal kitai kelebih agi rebak baru patut angkunka pengawa nyaga pengeraja tu.

Rebak baru patut nemu sentang pemesai guna rampa menua tu ukai semina ungkup mensia aja, tang ungkup jelu enggau utai tumbuh di menua nya.

Nya alai, ngarapka bukit tu enggau bukit bukai ke bisi di Kalimantan semampai diintu manah ngambi pemanah sereta pengepuh peranak dia nyaga kampung, ulih nyadi teladan enggau chunto ngagai orang bukai.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru