GLOBAL

Laos, Malaysia setuju perkukuh kerjasama

VIENTIANE: Kerajaan Laos dan Malaysia bersetuju meneruskan kerjasama dalam bidang yang berpotensi kukuh serta berkongsi pandangan mengenai situasi serantau dan antarabangsa yang pesat membangun untuk