Daun bimbang: Daun seribu guna

NEMU kita nama bansa utai tumbuh ti dikumbai orang daun bimbang ti ngembuan bemacham guna ba pengidup kitai besehari sehari?

Serak tu, Suara Sarawak deka mai kitai ngelansa mit pasal chara nanam daun bimbang enggau nerang silik pemayuh guna daun tu.

Kebendar, peranak Kampung Skirau Ai mayuh nanam daun tu ke alai paung diambi ari Bukit Skirau.

Daun bimbang nadai milih tanah endur tumbuh tang deka galak agi tumbuh ba tanah masak, sekalika tumbuh ba tanah tauka ditanam dalam pasu.

Laban nadai mayuh kelikuh ditanam, sida ke diau ba mengeri mega ulih nanam daun tu dalam pasu diengkah ba kaki lima rumah.

SAKANG SERIBU… Daun bimbang tau amat dikumbai kitai sakang seribu guna laban ulih nyuman bemacham bansa penyakit baka kuris, pisa enggau telih sereta penyakit bukai.

Peranak Skirau Ai benama Mita Bikin, 60-an, madahka diri rinduka pengawa betanam tauka bekebun ngambika bisi diempa sida sebilik.

Iya madah, mayuh bansa sayur ditanam baka sayur daun, terung Iban, kachang bendir, selali, kunyit enggau ke bukai nyengkaum daun bimbang.

“Daun bimbang tu nadai beleman ditanam laban mudah ngakar ba tanah masak ke ami.

“Tambah mega, daun tu enda tumbuh tinggi endar, kira sejengkal peninggi ari tanah, baka kitai meda daun babas ke bukai,” ku iya muka randau.

BAU RENGUT

Mita madah, daun bimbang tu ngembuan mayuh guna ari sukut nyaga pengerai lalu nyamai mega ke lauk.

“Daun bimbang tu mega nyamai amat dikena ngulai lauk laban bau rengut nya deka nambahka penyamai lauk kitai.

“Aku rindu agi ngulai daun bimbang tu lebuh nyumai jani enggau dagin bukai.

“Kebuah pia laban lauk dipanduk kitai deka nyamai agi lebuh ditambah enggau daun bimbang ti bau rengut nya.

“Lebuh manduk lauk jani tauka dagin bukai, aku sigi dulu ngambi daun bimbang tauka daun bungkang dikena ngulu engkayu nya,” ku iya nusui.

Kelimpah ulih dikena ngulai jani enggau dagin bukai, Mita mega madahka iya suah ngulai daun bimbang tu lebuh manduk undang sungai.

Ku iya, daun bimbang tu deka ditabak lebuh undang nyau deka mansau nadai ngira sekalika panduk resih tauka bekuah.

“Bau rengut daun tu mega ulih muai bau lang ikan. Nya kebuah, enti nadai selali tauka daun bungkang, daun bimbang tu udah chukup dikena ngulai ikan.

“Semua bansa lauk dipanduk kitai kelebih agi ikan sungai gulai daun tu deka meali-ali bau rengut enggau isi ikan deka manis agi,” ku Mita ngenang pemanis lauk digulai daun bimbang.

Nerang silik agi, iya madahka daun tu mega suah dikena ngias pemakai ngambika manah dipeda.

“Suah ga aku meda orang nguna daun bimbang tu ti diengkah ba tisi pinggai kelebih agi lebuh makai ba restoran enggau kedai makai.

“Daun tu diambi ke ulam kena nambah sayur mata bukai baka kubis, daun pengaga, kachang kendir, retak enggau ke bukai, diempa enggau sambal pusu gulai belachan,” terang iya.

SAKANG SERIBU

NADAI BELEMAN TUMBUH… Bansa daun tu mudah ngakar ba tanah masak.

Ku Mita, daun bimbang tau disempama baka sakang seribu laban tau nyumanka mayuh macham penyakit ti enda raya.

“Nitihka petua orang kelia, ai rebus daun bimbang tu manah diirup enti kitai ngasaika diri enda nyamai isi, renga tauka tabin.

“Daun bimbang ke udah dibasu, ai kira segayung lalu panduk dataika ai tinggal setengah gayung.

“Teju ai nya tadi dataika nyilu kuku lalu irup. Dia kitai deka ngasaika tubuh berasai lempung sereta embap,” terang iya silik.

Kelimpah ari nya, ai rebus daun bimbang mega tau diirup sida ke bisi sakit kemi manis, engkasi, birak sendat enggau penyakit bukai.

“Sida ke tuai madah, ai rebus daun tu manah amat ke pengerai tubuh, ulih mega muai angin dalam tubuh ti ngasuh kitai enda nyamai isi.

“Taja pia, ukai diirup sekali aja kitai lalu suman ari penyakit tang mesti diirup belama tauka bejurut hari dataika tubuh berasai nyamai enggau gerai endar.

“Ai rebus daun bimbang tu nadai salah diirup orang bukai dikena nyaga pengerai tubuh ari sebarang penyakit ti enda berampit baka kemi manis,” ku iya ngajar.

TAU DIKENCHADI

Nangkan nya, Mita madahka ai daun tu ukai semina tau diirup tang mega tau dikena mandi ngambi ngurangka pengangat isi sida ke renga tauka tabin.

“Daun bimbang ditepu dalam bisin tauka baldi ti diisi ngena ai kena kitai mandi.

“Teju dulu pengelama setengah jam tauka lebih, tau mega digulai utai bukai baka buah limau rangan tauka limau kapas, macham bansa bungai ngambika bau renggut agi.

“Mandi baka selama sambil daun bimbang diunsut ba tubuh kitai. Enda nyalah baka orang ke mandi bungai nya mih,” ku Mita lalu tuchum manis.

Kelimpah ari nya, daun bimbang tu manah dikena ngubat kuris enggau nyumanka abi telih ke mit.

Iya madah, enti kitai bisi telih, kuris enggau pisa sebelah tubuh, daun bimbang ke udah ditutuk dataika anchur tadi dilut ba abi ngambika kuris nya jampat rangkai enggau suman.

“Enti pisa ke udah bemata, daun bimbang ke udah dilut deka dibalut ngena gari kain ngambika pisa pechah lalu nanah ke nguyum ngasuh tetengut pansut abis.

“Udah nanah pansut abis baru pisa nya deka kelas, badu kembai dataika suman baka selama,” ku Mita.

Ukai semina daun iya aja ke tau diguna tang akar mega bisi guna ke alai akar iya ngasi amat dikena ngubat batuk, tabin, tabin malaria enggau ke bukai.

Bisi sekeda orang madahka ai daun enggau akar ti udah direbus manah amat dikena ngubat sakit kuning, tabin, tinggi darah enggau penawar rachun.

Nya alai ku Mita, daun bimbang tu endang ngembuan mayuh guna sereta manahka pengerai tubuh kitai nunda petua diajar sida ke tuai kelia.

Iya mega meransang semua kitai anang enggai ngujika daun bimbang tu sekalika dikena ngulai lauk tauka direbus kena nyaga pengerai tubuh.

Suara Sarawak