Restoran Puzzle saji pelbagai menu istimewa pakej bufet Ramadan

Ekspo pelasar endur ngiga peluang nampung pelajar

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
BEJADI…Rolland Duat (tiga ari kaban) lebuh bejadika Ekspo Pelajar Sarawak di SMK Julau.
BEJADI…Rolland Duat (tiga ari kaban) lebuh bejadika Ekspo Pelajar Sarawak di SMK Julau.

JULAU: Inisiatif Yayasan Sarawak ngatur program Ekspo Pelajar sereta mega ngaga promosyen bidang pelajar ungkup semua Pelilih Menua di Sarawak endang chukup engkeman.

Kaban Kunsil Nengeri (Dun) Meluan, Rolland Duat Jubin madahka Ekspo Pekara Pelajar ti digaga Yayasan Sarawak tu manah amat alai raban nembiak begigaka penerang ti pemadu baru bekaul bidang pelajar di Sarawak.

Tu kelebih agi ngagai sida ke udah tembu ngambi pemutus peresa Setipikit Pelajar Malaysia (SPM) enggau Setipikit Tinggi Pelajar Malaysia (STPM) ti deka nemu peluang ti dibisi ba bidang pelajar di menua tu.

Berindik ari nya ku Rolland, ekspo tu mega ulih nyadika pelasare endur raban nembiak begigaka penerang ungkup kus ti pemadu baru ba bidang pelajar.

Iya mansutka jaku tu lebuh bejadika Program Ekspo Pekara Pelajar Sarawak Tikas Pelilih Menua Julau pagi kemari ba Dewan Sekula Sekondari (SMK) Julau.

“Perintah Mengeri Sarawak nengah Yayasan Sarawak udah numbuhka mayuh bengkah palan pelajar tinggi sereta mega palan belajarka pengelandik.

“Penumbuh semua palan tu endang sebengkah ari chara perintah ti ngarapka anak Sarawak ulih belajarka penemu ba pekara pelajar ke tinggi sereta mega belajarka pengelandik.

“Nya alai ekspo ke baka tu mih chukup engkeman amat kelimpah ari Yayasan Sarawak mandangka penerang bekaul utai ti udah disediaka sida iya,” ku Rolland.

Iya mega muji Premier Sarawak ti udah ngaga mayuh macham inisiatif ungkup peranak menua Sarawak tang ti chukup beguna ku Rolland, kitai patut ngerebut sereta nguna peluang tu enggau manah.

Ba pekara ke bukai mega ku Rolland, raban nembiak ti deka nampung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi ulih minta bantu ari Yayasan Sarawak tang mesti nitih atur ti udah dipinta.

Nya alai ku Rolland, penanggul ba pekara tu ukai penanggul ti tau ngelemika kitai ti deka nampung pelajar sereta mega ngemajuka diri.

“Aku chukup gaga sereta temegah ati laban inisiatif ti digaga baka ke sehari tu ba semua Pelilih Menua di Sarawak ulih ngurangka raban nembiak kitai tinggal ba pengawa nampung pelajar.

“Nya alai aku minta semua bala nembiak ke besekula ambi sereta rebut mih peluang tu enggau manah-manah kelebih agi ngagai sida ti baru udah tembu napi peresa SPM,” ku tandu Rolland.

E-Paper

21 Mac 2023

Latest News