Elizabeth enggau Watson ngempu gelar Kumang, Keling RNI 2019

BETONG: Elizabeth Lydiana Bujang, 19, peranak pelilih Saratok dipadu menggi gelar Kumang Raban Ngepan Iban 2019 (RNI) ba Pekit RNI 2019.

Dulu agi ari nya iya mujur ngalahka 11 iku finalist ke bukai ba pekit renggat kepenudi.

Iya ti ngarika pelilih Saratok maya tu mai perais RM15,000, jumpang, selampai sereta perais nyempulang ke bukai kelimpah nyadi ‘duta’ ba pengelama setaun RNI.

Nambahka nya, nama iya sekali agi dikangau ngambi perais mata duit RM650 sepengudah dichiri megai gelar Pengelandik Main Asal Iban.

Maya tu mega, penuduk lumur dua diempu Federica John, 24, sereta mai perais RM10,000 enggau perais nyempulang lalu penuduk lumur tiga diempu Unggik Nelus, 28, ti mai perais RM7,500.

Gelar Keling RNI 201 maya tu diempu Watson Tamin Willie, 28.

Watson mega mai perais RM15,000, tropi, selampai enggau perais nyempulang kebukai.

Iya bela dipadu nyadi ‘duta’ RNI 2019 ba pengelama setaun.

Penuduk lumur dua enggau tiga diempu Thaddeus Oliver Benjamin, 21 enggau Nicholas Stindin Tikok, 27.

Maya tu seduai ngempu perais mata duit RM10,000 enggau RM7,500.

KUMANG: Elizabeth (tengah), Federica (kiba) enggau Unggik (kanan) begambar begulai sepengudah pemutus digerah.

 

KELING: Watson (tengah), Thaddeus (kiba) enggau Nicholas (kanan) begambar begulai enggau pangan diri.

Suara Sarawak