Ikon baru jalai Lundu – Kuching

LUNDU: Jematan Batang Rambungan deka nyadi landskap ikon ke baru semanjai jalai Lundu, Sempadi enggau Kuching.

Menteri Muda Infrastruktur enggau Pemansang Penyangkai Kapal Datuk Julaihi Narawi madahka jematan pemanjai 560 meter nya deka ngembuan decorative lighting feature.

“Jematan tu deka nyadi kelai ti ngemegahka ngagai rayat ke diau ba genturung nya baka ke bisi di Jematan Darul Hana, Waterfront Kuching.

“Pengudah jematan tu tembu ila, iya deka nyadi siti pekara ti narit ati penemuai kelebih agi ari sukut dagang temuai, kelimpah ari muka peluang bedagang enggau ngerichahka agi pemanjai Jalai Lundu-Sempadi kelebih agi lebuh malam hari,” ku iya.

Julaihi madah munyi nya lebuh bejaku ba Pengawa Nasih Tanah Jematan Batang Rembungan ditu, kemari.

Nangkan nya ku iya, jematan jenis cable-stayed ti beungkus kontrak RM98.5 juta nya digaga nitihka standard Jabatan Kerja Raya (JKR) R5 ke deka ngembuan jalai raya tunggal dua lorong.

“Jematan tu mega deka bisi pendekatan 255 meter ba sepiak Kuching enggau 560 meter ba sepiak Lundu.

“Nengah penembu jematan tu ila, pejalai ari Jalai Lundu-Sempadi enda nitihka operasyen feri lalu timpuh pejalai ari mengeri Kuching ngagai Lundu mega deka nyadi pandak,” ku iya.

Kelimpah ari nya, iya madahka jalai nya mega deka sekut agi kelebih agi enggau penambah perengka pengangkut sereta mayuh penemuai ari menua bukai laban jalai nya muntang sereta jampat.

“Lebuh mayuh temuai datai ngagai menua tu, aku ngarapka sida ke diau ba genturung pendiau tu ngerebut peluang nyendiaka produk asil betanam betupi enggau berikan ti ulih dijual.

“Pengawa muka tanah baru dikena pengawa betanam betupi mega deka ngeranchakka agi menua nya lalu meri asil tambah ti manah agi ngagai rayat tinngambi bagi ba menua tu,” ku iya.

Ba lansa ke sama, Julaihi madahka penyambung jalai alun enggau jematan tu deka ngemuntangka agi oengawa nyual produk dagang temuai, berikan enggau betanam betupi.

Tu lalu ulih nambahka penatai pemisi rayat ukai semina di Tanjung Datu tang mega pelilih menua ke semak enggau nya.

Nya alai iya minta ngambika mensia mayuh ba pelilih menua nya enda muai peluang sida pengudah Jematan Batang Rambungan nya tembu ba timpuh tiga taun ti deka datai.