Ilang ngasi dikena ngubat kayap

Ilang berantu

ILANG ke kala bedengah pala munsuh kelia beberita ngasi amat dikena ngubat kayap ti ngerayap ba tubuh mensia.

Kayap tauka nama saintifik iya, herpes zoster tu balat dikenangi laban tau nganu nyawa enti enda tauka lubah diubat dataika kayap nya melit apus tubuh pesakit.

Buja anak Dabong beumur lebih 100 taun, peranak asal Skirau Ai ngembuan ilang ke kala bedengah pala munsuh lalu suah dikena iya ngubat orang kena empa kayap.

Serak tu mai kitai ngenang silik agi tipan jerita pasal penatai ilang berantu nya lebuh pengarang bejalai ngusung Buja empai lama ke udah.

Pengudah terenah nudukka diri, Buja lalu beguai ngasuh uchu iya benama Catherine ngambi ilang ti dikait ba tisi dinding sepiak bilik peninduk iya.

ILANG TUAI

Ku Buja, pendiau mata enggau ulu ilang nya agi meruan, semina tali asal kena nangkin aja udah putus tang udah diganti anak iya ngena tali bukai.

Laban Buja orang ke puh ngintu kelebih agi keresa lama, dia sarung ilang agi manah endar dipeda taja jauh tuai ari umur iya empu.

Kelimpah ari nya ku Buja, rajut ti ditangkin ba ilang tu nyadika pengaruh lebuh nurun ngayau bedengahka pala munsuh tauka pejalai bukai.

“Rajut ti dikelapung ba ilang tu nyadi dinding bulu orang ke nangkin iya, ngasuh orang nya kering sereta berani kempang mumpung pala munsuh.

“Ukai semina nya aja, dia tubuh orang nya deka kebal lalu enda mudah telih ngapa enti bepantap lebuh betempuh ngelaban munsuh dataika iya bulih dengah,” tusui Buja.

Ngelansa pasal penatai ilang nya, Buja madahka diri orang kedua ti ngempu lalu ngibun nyentuk seharitu lalu deka diberi ngagai anak iya empu ke benama Ipi, ti ngibun bilik tuai sereta sebilik enggau iya diatu.

“Kebendar, menyadi tuai apai ke benama Rimong anak Pangga, nyadi orang keterubah ngempu ilang tu kelia.

“Aya kami nya kala ngena ilang tu bedengahka pala munsuh lebuh menua agi siga laban mayuh penyarut nyadi jeman nya.

“Pengudah aya kami nya bejalai sereta ngelelangka diri ngagai menua bukai, aku lalu ngibun bilik penaik iya sereta ngempu keresa lama ke bisi dia nyengkaum ilang tu.

“Kebuah pia laban aya kami tu nadai kala bebini lalu nadai orang sebilik enggau iya, nya alai kira aku dikeandal sida apai nampung bilik penaik iya tu.

“Iya mega lalu nadai ditemu rita agi pengudah pegi belelang nyentuk seharitu.

“Sekalika iya agi idup tauka udah lesi, kami mega endang nadai nemu dini pendiau aya kami tu,” ku Buja nyau sinu ngenang aya sida ke benama Rimong.

BUJANG BERANI… Buja mantaika ilang ke kala bedengahka pala munsuh kelia.

NGUBAT KAYAP

Nampung kenang silik agi, Buja madahka diri kala ngena ilang nya ngelaban soldadu Jipun lebuh menua kitai napi Perang Dunya Kedua kelia.

Nitihka penemu sida ke tuai, ketegal ilang nya suah udah bedengah pala munsuh, dia iya tau tauka ngasi amat dikena ngubat penyakit kayap.

Kenu ku Buja, tegar besi ba ilang nya tadi tau dipalit ngena minyak nyiur tauka minyak makai sereta tau mega dipesi ngena ai dulu sebedau diunsut ngagai tubuh orang ke empa kayap.

“Chara kitai ngubat orang ke empa kayap tu kebendar ulih ngena minyak tauka ai, ni bagi utai ke bisi maya nya.

“Tegar besi ilang tadi dipalit kitai ngena minyak tauka dipesi ngena ai lalu minyak tauka ai tegar tadi ditimbun dalam mangkuk tanah laban enda tau ngena plastik nitihka ajar orang tuai suba.

“Udah nya baru kitai ngunsut minyak tauka ai nya ba tubuh orang diempa kayap tadi.

“Orang ke sakit nya tadi mega enda tau enda ngenataika diri berunsut tiga lemai bejurut kena nyukupka timpuh berubat nitihka penti pemali tuai,” ku Buja nerang silik.

Buja madah, mayuh mega orang ke datai kia ukai deka berubat tang semina deka nyabang ai ilang, disimpan ke penabat sida dudi hari laban penyakit tau datai sebarang maya.

Ku iya, sekeda sida ke mansa menua Skirau Ai endang tak mungkal ngetu tauka sengaja napatka Buja laban udah ninga rita ilang tuai tau kena berubat.

“Bisi sekeda orang ti ngusung aku kitu endang ngambi ai ilang tu lalu ditaruh sida, baka orang ke nyimpan engkerabun, penchelap tauka sakang bukai,” tandu Buja.

GAYU

Buja kala bedengahka pala munsuh ba Jeman Pemerintah Jipun tu tau dikumbai kitai siku orang ke chukup gayu, ke alai umur iya diatu lebih 100 taun.

Iya bisi tiga anak; dua lelaki enggau siku indu. Ke tuai nya indu benama Tembam, ditangkan Ragam lalu pengkuan benama Ipi.

Diatu, Buja tu diibun Ipi enggau bini iya benama Juti sereta dua anak seduai ti nampung bilik penaik Rimong.

Lebuh berandau enggau Buja, endang naka ulih mendingka leka jaku disebut tudah tuai laban nadai entu nyengala leka tauka nyau rapas utai disebut iya.

Pengarang nyau rindang ninga iya nusui jerita pasal ilang tuai nya, belebuh mega bulu pegu nyau nyerenggat ninga Buja madah chara iya mumpung pala munsuh.

Buja dipeda ransing sereta gaga endar ati lebuh mulaika kenang diri empu taja ati iya berasai sinu lebuh ngenang aya sida benama Rimong lalu apin ditemu pendiau.

Hari mega enda berasai apus lebuh pengarang berandau enggau Buja ti enda pimpat nusi pasal penatai ilang nya kelia lalu nama kebuah ulih dikena ngubat kayau.

Ku Buja, taja menua udah likun enggau orang bukai nadai agi merintah menua kitai tu, kenang pait manis ngelaban munsuh kelia seruran dikeingat iya belama.

“Ilang tu nyadi reta pesaka ari bilik Rimong lalu deka ditampung purih pantis aku ke nampung bilik tuai tu,” simpul Buja.

Suara Sarawak