JPBN ngaga pemutus mantaika nama palan ti kala dilawa kes positif

KUCHING: Komiti Penyangga Penusah Nengeri (JPBN) deka mantaika penerang bekaul palan ke kala dilawa kes positif Covid-19 berengkah kemari taja pekara nya sensitif.
Chairman iya, Datuk Amar Douglas Uggah Embas madahka sebedau tu, sida semina mantaika kes positif tang enda mantaika haribulan enggau jam.
“Udah tu ila, kami deka meri penerang baka haribulan enggau jam kes ngagai endur ke dilawa ti ditemu nengah aplikasyen.
“Kami udah berandau pasal pekara tu enggau ngaga pemutus nitihka sanding penemu ari Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah, Datuk Sri Dr Sim Kui Hian,” ku iya nerang rambau aum pemberita Covid-19, ditu ensanus.
Uggah ti mega Sapit Kepala Menteri madah, mensia mayuh ti kala ngelawa endur kes positif nya, sida tau beperesa ba klinik pengerai.
“Kami ngena chara dipejalai Singapore lalu atur tu diterit berengkah kemari,” ku Uggah.
Nambahka nya ku Uggah, JPBN mega bejalaika atur enda ibuh mayar ungkus kuarantin enggau peresa RT-PCR Covid-19
“Anak mit ti ada ba luar Sarawak (tiga taun enggau tuai ari nya) enggau kededua tauka apai tauka indai nya rayat Sarawak, ungkus kuarantin enggau peresa RT-PCR deka dipelanja Perintah Sarawak.
“Siku rayat luar Sarawak ti jadi enggau rayat Sarawak, ungkus kuarantin enggau peresa RT-PCR Covid-19 deka dipelanja Perintah Sarawak tang mesti mantaika surat tikah,” terang iya.
Bekaul atur begempuru, Uggah madahka semina 50 peratus ari pemesai endur aja dikemendar lalu mesti nyaga takah.
“Chunto oya, enti balai nya ulih ngundan 1,000 iku, kami ngemendarka 50 peratus ari pemesai balai nya.
“Ba palan mensia mayuh, semina 200 iku aja dikemendar,” terang Uggah baru.
Berebak enggau nya, Opis Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah deka ngeluarka gazet Perintah Perlindungan Kesihatan Awam (Langkah Menjalankan Kegiatan Dan Pergerakan Orang Dalam Kawasan Tempatan yang Terinfeksi (No. 3), 2021 di baruh Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam, 1999 berengkah 1 Januari ngagai 31 March tu.

Suara Sarawak