ARTIKEL

Juluk Albert Edward nyadi penanyi udah nyata

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

ENDANG amat munyi ku jaku sempama tuai ti madahka ’tuah manuk dipeda ba kaki, tuah mensia nadai siku nemu’.

Lebuh agi mit kelia, suah amat kitai nyimpan juluk deka nyadi pengajar, lutur, polis, soldadu, penanyi enggau ti bukai enti udah besai tuai ila.

Taja pia, enda semua juluk nya ulih dikeamat laban kitai semina ulih merambu tang Petara ti nentu semua kuing kitai jemah.

Minat Albert Edward ba pengawa belagu ari mit, diatu mujur nempa iya nyadi siku penanyi Dayak bepenau sereta mujur ngeluarka mayuh lagu diri.

Nyangka nya udah selatan ditaga Petara ungkup iya ba pengawa merindang.

Ukai semina minat belagu, iya mega chukup landik nebah kereban muzik enggau nengkebang lagu.

Pengerindu enggau penau iya ba pengawa nya enda nyalah baka mata panas ti benung manchar tumu pagi, chukup manah sereta ngemegah.

Labang aki, labang uchu’. Nyangka penau Albert ba pengawa belagu nya nunda singkang tauka diparit niang aki iya, Wilson Empeni.

Penanyi veteran Iban nya chukup tebilang enggau lagu Anang Mayuh Mata, Bisi Peluang Nuan Aku Undang, Nasip Sepating Bungai enggau ti bukai.

“Niang aki meh orang ti ransing meransang aku ngaul dunya pemerindang lalu pengerindu aku belagu endang ditarak iya ari mit.

“Semua jaku ajar, lalau enggau tangkan aki semampai dikeingat aku sereta nyadi sakang peransang dikena ngamat juluk diri nyadi penanyi,” tusui iya.

INGAT ASAL PENATAI DIRI
Kena 27 September tu tadi, Bujang Sebauh nya mujur ngeluarka lagu pemadu baru diri ti pejuluk Ingat Asal Penatai.

Lagu ti dikeluarka ba baruh chanel YouTube Panggau Buluh Pengerindu (PBP) nya mujur dipeda lebih 24,000 kali enggau nerima kelai like urung 500 iku.

Buah runding dikena nengkebang lagu nya datai ari pelekat (sticker) ‘INGAT ASAL PENATAI’ ti dilekat ba sekeda belakang entukar ti suah dipeda iya.

Berebak enggau nya, iya lalu ngasuh penanyi ti mega produser bepenau, Lenion Rechee nengkabang lagu bekaul pesan ari pelekat nya.

“Lebuh kitai gawa tauka bekuli ba sebelah mengeri enggau menua orang, anang sesekali kitai enda ingat ke asal penatai diri.

“Taja pia, bisi ga sekeda orang ti udah lantang ngentapka pendiau diri ba menua orang lalu enda ingat agi ke asal penatai diri.

“Nya alai, ngena lagu tu, aku ngelalau kitai semua ngambi semampai ingat ke asal penatai diri lalu lebuh bisi awak pulai meh ngundang bilik penaik enggau kaban belayan diri ba menua.

“Anang sesekali kitai baka ‘kachang enda ingat ke kulit diri’. Jai manah pen tetap meh nya asal penatai kitai,” ku lalau anak tuai ari 13 menyadi nya.

Pia mega, ku iya, lebuh kitai ngereja pengawa, anang leluba kediri ngumbai kitai pintar agi ari orang bukai tang belajar meh ensuruk ari baruh ngambi kitai enda dikumbai orang tinggi ati.

MAJAK DIKELALA PEMINAT
Nusui pejalai diri ngaul dunya pemerindang, Albert berengkah bekempit ba pengawa nya ba taun 2018 suba.

Berapa taun ti keterubah, iya bedau dikelala mensia mayuh tang diatu penanyi ti gawa offshore nya majak dikelala sereta ngembuan peminat kediri empu.

“Mayuh pekara baru patut dipelajar ke aku ba pengawa tu ngambi ulih beretan lama nitih singkang bala penanyi bukai ti udah nyulut,” ku iya.

Naka diatu, iya mujur ngeluarka empat lagu single diri nyengkaum lagu Ngelebu Pengerindu ti ditengkebang Jeffery Undi enggau Henry Mail sereta Tegepang Dalam Ati ditengkebang Jessica Atan enggau Henry Mail.

Pia mega, lagu Ingat Asal Penatai ditengkebang Lenion Richee enggau Puntan Pengerindu ditengkebang iya empu.

Laban ti ngembuan pengerindu besai ba pengawa belagu, dia deh Albert suah ngeruh ai masuk bemacham pekit belagu.

Sekeda ari pekit belagu ti kala dipasuk iya baka pekit belagu rambau Pengerami Gudi Bintulu 2014 enggau Pekit Belagu Fikon Keterubah ba Park City Mega Mall, Bintulu.

Ba taun sebaka, iya kala masuk pekit belagu ti diatur ba Ruai Delima Sibu enggau mayuh agi ti bukai.

JULUK BESAI
Albert ti landik nebah kereban muzik nya madahka diri masang juluk deka ngembuan serikat enggau studio rikoding kediri empu.

Iya andal dudi hari ila juluk nya ulih dikeamat dikena ngerichahka agi industri muzik Dayak ngambi baka industri muzik menua luar.

“Enti udah bisi studio rikoding kediri empu ila, aku deka nempa enggau mantai mayuh agi sida ti bepenau ba pengawa belagu.

“Nya alai, anang mampul penau kita tang kemansangka meh penau dikembuan kita ngambi kitai ulih begulai nyagu industri muzik kitai nuju penyulut besai,” terang iya.

Nambahka nya, iya madah, industri muzik Dayak kemaya hari tu ukai semina majak richah tang majak dikelala enggau diaku bansa bukai.

Ku iya, lagu Iban diatu ngembuan peminat kediri empu ba Semenanjung Malaysia, Sabah, Brunei Darussalam enggau Indonesia.

“Tu siti berita manah. Nya alai, aram meh kitai terus begempung ngangkatka industri muzik kitai tu ngagai tikas ti tinggi agi.

“Anugerah Muzik Dayak (DAMA) enggau Anugerah Charta Sapa Juara (ACSJ) endang pelasar ti manah ngambi bala artis Dayak ransing agi besemekih enggau pangan diri ngasilka lagu bekualiti,” tandu iya.

Ngena peluang tu, Albert beterima kasih ngagai semua orang ti nyukung enggau besampika pejalai iya ba dunya pemerindang kelebih agi bala peminat, sida sebilik, kaban belayan enggau bakih iya.

Terima kasih mega, ku iya, ngagai pemberita Ruai Suara Sarawak, Sylvester Riang enggau bakih iya Valentino Paul ti semampai nyukung pengawa iya ba dunya pemerindang.

“Aku berasai temegah sereta chukup beterima kasih ngagai sukung penuh kita semua. Enti nadai kita, sapa meh aku?

“Nya alai, aku ngarap Petara terus merekat semua kitai,” ku iya lebuh ngujung ke randau diri.

JULUK BESAI… Ngembuan serikat enggau studio rikoding kediri empu nyadi juluk besai Albert dikena ngangkat industri muzik Dayak nuju penyulut besai.
INGAT ASAL PENATAI… Albert ngelalau mensia mayuh ngambi semampai ingat ke asal penatai sida.

LAIN-LAIN BERITA

Bakih strategik KGC deka ditambah

SARIKEI: Opis Menteri Pemansang Indu, Nembiak Mit enggau Pengelantang Komuniti Sarawak (KPWK) benung chakah ngatur pengawa sida ngambi mayuh agi premis nerima Kenyalang Gold Card

TYT Sarawak bulih gelar Pehin Sri

KUCHING: Tuai Pemegai Menua (TYT) Nengeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar udah nerima Darjah Utama Yang Amat Mulia Satria Bintang Sarawak (S.B.S) ke

KDJA ngerami 200 pengemeran media malam tadi

KUCHING: Lebih 200 iku pengemeran media dirami nyerumba Pengerami Makai Lemai Taun Baru China Gerempung Pemberita Bagi Menua Kuching (KDJA) malam tadi. Sekeda program bisi

Sistem belanja seikas menua maju

MIRI: Perintah Sarawak benung nungkap pengawa numbuhka sistem belanja ti seikas enggau menua ti udah maju ba rantau tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri

BERITA TERBARU

Pencalonan Anugerah Sastera Negara kini dibuka

KUALA LUMPUR: Pencalonan bagi Anugerah Sastera Negara Ke-16, khusus untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan tertinggi bertaraf negara kepada tokoh sasterawan, kini dibuka mulai semalam hingga

Meruked lancar muzik video baharu

KUMPULAN muzik tempatan Meruked melancarkan single dan muzik video terbaharu mereka berjudul Kining Posah pada Jumaat ini.  Menurut vokalis, Syed Ashraf Edruce, Kining Posah bermaksud

Tarikan ekopelancongan burung walit

AKTIVITI EKONOMI dan keusahawanan penduduk kampung mampu dibangun dan diperkasa melalui pembangunan Projek Ekopelancongan Burung Walit Kampung Merembeh. Projek tersebut membuka peluang pekerjaan baharu dan