Kapit deka berubah dalam 10 taun

Perintah Nengeri ngagihka belanja RM2.7 bilion dikena nyikap mayuh projek pemansang

KAPIT: Perintah Sarawak udah ngagihka belanja RM2.7 bilion dikena nyikap bagi menua Kapit enggau mayuh projek ke pemaik rayat.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah dalam timpuh 10 taun deka datai nyema semua projek udah tembu digaga, dia bagi menua tu ukai agi dipeda sebuah menua ke jauh tauka ‘pulau’ di Sarawak.

“Sepenyampau RM50 projek rayat udah dikemendar perintah Sarawak ungkup Bagi Menua Kapit awakka dikemujur enggau ungkus RM550 juta.

“Semua projek rayat tu nyengkaum projek rama enggau infrastruktur, bekal ai sereta karan,” ku iya rambau aum pemberita pengudah nyadi chairman Aum Komiti Ngatur Pemansang Nengeri Ke-3 ditu, kemari.

Kenu ku Abang Johari, nengah Langgur Pemansang Malaysia Ke-11 (RMK-11), Perintah Sarawak nguna belanja RM700 juta ungkup bagi menua Kapit ti mungkur 51 projek.

PROJEK MENUA KAPIT… Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg disempulang Sapit iya, Tan Sri James Jemut Masing berati pelin projek rayat di Kapit, kemari. Gambar UKAS

Berebak enggau nya, nengah Ejensi Pemansang Ulu Rajang (URDA) ku iya, Perintah Sarawak nguna belanja RM1.5 bilion dikena ngemujurka sekeda projek ti dipelaba meri pangka besai ngagai menua Kapit.

“Siti aja sektor ke ngembuan penau besai di Kapit iya nya betanam betupi moden, lalu enti infrastruktur jalai raya dikemansang kitai, nya deka muka sitak baru.

“Kapit ngembuan tanah ke ami, taja mayuh bukit tang dudi hari ila kitai ulih ngemansanhka iya enggau utai tanam ‘kontan’ ke ulih meri asil ke manah ngagai orang bekebun enggau komuniti Kapit,” ku iya.

Abang Johari mega madah, sebuah padang bilun beungkus RM100 juta deka dikemansang di Bukit Mambong, Kapit lalu projek ditaga bepun ujung taun tu.

“Projek tu ukai semina meri pangka ari sukut betanam betupi enggau sektor bukai tang mega industri dagang temuai di sitak Ulu Rajang.

“Udah tentu Kapit ke ngelama tu disangka sitak ke pemadu jauh deka nyadi palan tengah mansang dalam timouh 10 taun deka datai,” ku iya.

Abang Johari mega madah, bagi menua Kapit deka bisi pati jalai rayat ti besambungka sitak Kapit-Belaga-Baleh-Bintulu- Sibu enggau jalai besai kedua di Sarawak.

Sama datai, Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas enggau Tan Sri James Jemut Masing.

Suara Sarawak