ARTIKEL

MERUAN DIKENANG… Shanta berasai temegah ulih belajar mayuh peneleba baru sekumbang gawa di Klinik Pengerai Kapit pengelama empat taun.

Kapit meruan ba ati

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

JOM BACA E-PAPER SUARA SARAWAK/ NEW SARAWAK TRIBUNE PERCUMA SEAWAL 2 PAGI SETIAP HARI. KLIK SINI

TUSUN KETERUBAH

TAJA udah tu bejalai jauh beribu batu meri servis pengerai ngagai mensia mayuh ba selampur Sarawak tauka menua bukai, Kapit meruan lekat ba ati, ku Shanta Sankaran.

Nya meh jaku Shanta Sankaran ke mega siku Pegawai Farmasi lebuh dirandau Suara Sarawak senentang kenang kepenudi gawa di Klinik Pengerai Kapit sebedau belidar gawa ke Padawan.

Shanta, 31, asal ari Pulau Pinang madah, iya udah gawa nyadi Pegawai Farmasi di klinik Pengerai Kapit ari 15 June 2020 nyentuk 21 April tu tadi.

“Enda berasai empat taun udah gawa ba Kapit, chukup mayuh kenang manis enggau peneleba berega diasaika aku sekumbang gawa ditu.

“Pemanah kaul enggau komuniti Kapit meruan dikenang laban orang Kapit endang manah ati sereta kemerah.

“Asai diau ba menua diri sekumbang gawa ditu laban orang Kapit semampai deka ngasuh aku asai ‘teleba’ ba menua orang,” ku Shanta muka randau.

Nampung randau, Shanta madahka diri tekenyit lebuh nerima surat dianjung gawa ke Kapit laban baru iya ninga endur nya.

“Tekenyit ninga nama Kapit, ba dini kini menua tu runding aku.

“Lebuh ngiga penerang ba website pasal Kapit, semina bisi gambar perau enggau Sungai Rajang.

“Lebuh nya, chukup tusah ati berunding ke pengidup gawa di Kapit laban aku empai kala ke Sarawak enggau nadai bakih di Sarawak.

“Sinu sereta asa ga berundingka pengidup diri gawa di menua ulu tang aku nyabar ati diri laban runding endang deka meri servis pengerai pemadu manah ngagai mensia mayuh kelebih agi menua ulu laban nya tuju kebendar,” ku Shanta.

EMPAT PEKARA BARU

Sekumbang gawa di Kapit, Shanta madah, iya bulih mayuh peneleba enggau belajar pekara baru.

Ku iya, bisi empat pekara dipelajar aku sekumbang manggai empat taun gawa sereta nyengulai orang Kapit.

Iya madah, bisi empat pekara baru dipelajar gawa sereta begulai enggau orang Kapit.

“Kesatu, aku belajar berani. Pengudah datai ba Kapit, aku nyadi siku ti lebih berani.

“Enti suba mayuh endar utai dikeenggai tang pengudah nujah menua Kapit, aku naka ulih ngelaban asai takut nya.

“Nya kebuah, aku diatu berani nepan perau panjai, jauh pejalai meraka Sungai Rajang taja pen enda nemu nyemerai.

“Kala mega meda jagu ngeradai ba tebing sungai enggau kala napi arus ai deras ti chukup ngasuh ati rawan sereta nangi.

“Asai digenggam semengat lebuh kami bejalaika servis ngagai menua ulu lalu ngena perau panjai nuju rumah panjai.

“Tang berindik ari pengeran bejalaika tanggungpengawa, ka pen enda tujah aja meh penguji begulai enggau bala lutur enggau bakih sama gawa ke bukai,” terang iya.

Shanta mega madah, iya diatu nyau berani deriba kediri penyauh lebih 1,000 kilometer (km) ngabas pelilih bukai sereta belajar pasal turai sejarah di Sarawak.

Pekara kedua dipelajar Shanta nya meseti bekerejasama ba sebarang pengawa dikereja.

KEREJASAMA RAT

Ku pesan iya, pengawa kitai deka lempung agi enti ulih bekerejasama enggau orang bukai.

Iya madah baru, kerejasama mega ngemujur pengawa ngambi nyapai tuju asal.

Reti ku Shanta tu, pengawa deka nyapai tuju lalu meri pemaik ngagai semua enti kitai bela bekerejasama.

“Kitai enda ulih ngereja pengawa ti manah enti nadai bekerejasama.

“Nya kebuah, nengah kerejasama entara unit pengerami bukai, opis residen, pengari tuai genturung pendiau enggau peranak Kapit, semua pengawa enggau program dipejalai kami ngelama tu mujur.

“Kerejasama penuh tu udah ngemujur mayuh program baka Mobile Vaccination, Klinik Mindah Kin Kitu, Program Ngelala Ubat Kita enggau ke bukai.

“Tang, aku muji pemanah kerejasama peranak Kapit, sida endang meri timbal ti chukup manah ba tiap program dipejalai kami.

“Nya kebuah, semua program diatur kami ba Klinik Pengerai Kapit mujur belama berekat kerejasama enggau sukung komuniti ditu,” terang iya.

Ukai naka nya aja, Shanta madah, peneleba gawa ngajar iya ngembuan ati sabar maya bejalaika pengawa.

Ku iya, kebuah pia laban ke gawa ba menua ulu sereta suah nyendiaka servis ngagai orang tuai.

LIAT ATI

Ba pengawa tu, Shanta madahka diri meseti belajar besabar enggau nandu pekara ti sama nyentuk bala orang tuai mereti utai ti disebut.

“Pesakit ba klinik aku mayuh orang tuai, mayuh pesakit semina mereti jaku Iban enggau nadai sekula.

“Nya kebuah, meseti besabar lalu nandu penerang ti sama baka bansa penyakit enggau ubat diambi sida.

“Kami mega nerang lenak senentang kemaya makai ubat nyentuk sida nemu.

“Ari penanggul komunikasyen, aku keran belajar jaku Iban ngambi ulih berandau sereta meri penerang manah agi ngagai orang tuai.

“Taja pen sida enda tentu nemu utai diterang tang pemanah iya, sida rindu betanya enti bisi utai enda ditemu baka bansa ubat sereta kemaya tau makai ubat nya.

“Nya meh pengelebih pesakit di Kapit ditu, kadang jaku sida sigi bechampur, nya kebuah aku naka ulih belajar jaku Iban ngambi meretika utai disebut sida.

“Diatu nyau nemu mimit ga tudah aku jaku Iban tang aku meretika utai disebut sida semina enda lanchar bejaku Iban,” ku Shanta tuchum.

Nampung randau ke dalam agi, Shanta madah, iya mega belajar senentang pemesai reti Agi Idup Agi Ngelaban ba Tanah Kenyalang ditu.

BESAI RETI

Terang Shanta, iya suah ninga rambai jaku Agi Idup Agi Ngelaban tu ba bemacham pelasar media sosial enggau televisyen tang empai meretika reti kebendar genteran jaku nya.

Sekumbang diau ba Kapit, Shanta madah iya belajar genteran jaku nya ngundan besai reti ba pengidup kitai.

“Agi Idup Agi Ngelaban! Nya meh jaku ti suah disebut orang Iban di Kapit ditu.

“Terubah datai ditu, tak nyelai ninga rambai jaku nya tang pengelama udah diau ditu baru aku nemu reti jaku nya, seagi kitai idup, kitai meseti ransing ngereja pengawa ti udah dilempai.

“Belajar nelebaka diri ba sebarang situasyen, anang mudah mantul ati lalu semampai ngansah penau enggau pengelandik diri,” ku Shanta bekunsi resia pemujur iya.

Nampung randau ke dalam agi, Shanta nerang kaul enggau orang Iban sereta komuniti di Kapit chukup manah.

Ku iya, komuniti Kapit chukup bebasaka orang bukai kelebih agi staf pengerai ti datai ari Semenanjung Malaysia.

“Enda nyangka orang Iban enggau komuniti Kapit chukup manah sereta kemerah.

“Sida mega enda kala nulak nyema kami minta tulung lalu nyentuk diatu, aku enda kala kena tipu di Kapit.

“Sida mega manah ati laban aku suah meli barang enda kala diasuh mayar, diberi sida aja.

“Nyau asai ke diri sebilik lebuh begulai sereta berandau enggau orang Iban ditu.

“Taja bisi penanggul bekomunikasyen dalam jaku Melayu, tang sida deka tuchum enggau suah nanyaka berita,” ku iya.

BELAJAR JAKU IBAN

Genap endur kitai ngiga jereki, udah tentu bisi kenang manis enggau pait lalu bisi mega kenang ti ngasuh kitai tuchum ketawa sereta geli ati.

Baka nya mega utai diasai ke Shanta sekumbang empat taun gawa ba Klinik Pengerai Kapit.

Ku iya, chukup mayuh kenang ngasuh ketawa laban ti begulai enggau orang Iban di Kapit.

“Staf pengerai enggau pesakit ti suah ngajar aku baka ni deka nyebut enggau bejaku Iban.

“Aku empu pen sigi deka belajar jaku Iban ngambi ulih bejaku sereta meretika utai disebut bala pesakit.

“Enti aku nemu bejaku Iban, udah tentu aku ulih nemu nama penanggul enggau pemedis diasaika sida.

“Bisi cherita ngasuh geli ati, enti nitih aku madah ngagai pesakit ‘badu makai ubat’ tang aku nyau nyebut ‘boduh makai ubat’.

“Nya meh sida nyau ketawa tang udah nya lalu ngajar aku nama ke patut disebut enggau chara nyebut.

“Sida madah, ‘nuan patut nyebut badu makai ubat’, nya baru aku nyau nemu agi bejaku Iban.

“Taja chara utai disebut aku nya nyelai, tang komuniti Kapit enda kala ngemeli.

“Sida suah meri sukung ngagai aku bejaku Iban,” ku Shanta tuchum ketawa ngenang pengingat diri.

Ngenang silik, Shanta madah, iya mega kala salah masuk rumah panjai tang bala ibu enggau aya tetap ngelalu penatai iya enggau bala bukai ke rumah panjai nya.

KENANG MANIS

Lebuh ditanya senentang peneleba ke meruan dikenang sekumbang gawa ba Kapit, iya madahka diri kala dibai nemuai ke rumah panjai enggau makai ba genap pintu maya Pengerami Gawai Dayak.

“Chukup rindu meda pemanah sambut ari peranak rumah panjai taja pen aku tu orang luar.

“Basa sida ngagai temuai endang tinggi, kami dinah bemacham bansa pemakai asal orang Iban.

“Richah endar orang rumah panjai maya pengerami besai, sekayu rumah bekerejasama ngemujur pengawa lalu berami.

“Aku mega kala nepan bilun engkabang ke Long Unai ngambi meri vaksin sereta ubat ngagai pesakit.

“Kala mega nitih ibu ba rumah panjai ngiga paku enggau ikan ba sungai ungkup makai lemai di Merit.

“Nya baru aku nemu pemedis ngiga pemakai ba menua ulu.

“Pemakai dikerindu aku iya nya kemiding panduk belachan Bintulu enggau Terung Dayak gulai sadin ikan bisa.

“Naka penyamai dua bansa pemakai nya, sigi enda nulak nyema diberi pemakai nya, sigi nambah belama asi,” ku Shanta tuchum.

Nya meh entara peneleba berega enggau kenang manis Shanta ngiga jereki ba Kapit sereta meri servis pemadu manah ngagai bala pesakit.

Udah tu, kitai deka ngenang servis bukai ti udah dipejalai Shanta sekumbang ba Klinik Pengerai Kapit.

PENELEBA… Kenang Shanta nepan bot laju ke Entawau ungkup Outreach Pharmacy Visit Service (POPV).
MERI PENERANG… Shanta meri penerang pasal ubat ngagai siku orang tuai di Rumah Laso, Entawau.
KAUL MAJAK RAT… Ruang bilik Shanta iya nya bala Bahai Komuniti Kapit.
MERI LICHA… Shanta meri licha pasal Ubat Berejister enggau Kosmetik ba Klinik Pengerai Kapit.

BERITA LAIN

Dua pendam lama di Song disengkubang

SONG: Dua pendam Iban ditu udah disengkubang orang nadai tanggungpengawa ba penusah diripot nyadi kena 20 enggau 22 Mei tu tadi. Tuai Polis Pelilih Song,

Kaul komuniti Dayak meruan teguh

LUNDU: Penyerakup komuniti Dayak diatu chukup teguh taja ari bemacham raban etnik, ku Sapit Premier, Datuk Amar Douglas Uggah Embas. Iya ti temegah beratika pekara

BERITA TERBARU

Dua pendam lama di Song disengkubang

SONG: Dua pendam Iban ditu udah disengkubang orang nadai tanggungpengawa ba penusah diripot nyadi kena 20 enggau 22 Mei tu tadi. Tuai Polis Pelilih Song,