Trending

Keingat manah pesan Tun Jugah

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

RANDAU

“Anang Malaysia tu baka tebu, pun iya diatu manis tang ujung tabar”

Temenggung Tun Jugah Anak Barieng siti nama ti chukup tebilang sereta nyadi buah randau mensia mayuh nyengkaum nembiak rebak baru ke diatu. Tun Jugah ada di Ulu Kapit ba taun 1903. Lebuh umur iya manggai 20 taun, Tun Jugah tauka suah dikangau Apai dichiri nyadi Penghulu ba genturung rumah panjai iya. Taja pia, ni naka penemu mensia mayuh kelebih agi nembiak rebak diatu enggau pemayuh pengawa udah digaga Tun Jugah dalam numbuhka menua Malaysia? Pemberita Suara Sarawak, BARINA NANI ngambi peluang berandau enggau uchu Tun Jugah ti mega Kaban Parlimen Kapit, Datuk Alexander Nanta Linggi.

Datuk Alexander Nanta Linggi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SUARA SARAWAK : Bakani Tun Jugah ulih dipilih nyadi siku ketuai dalam pengawa numbuhka Malaysia?

DATUK ALEXANDER NANTA : Sebedau menua ti benama Malaysia ditumbuhka, menua Malaya, Singapore, Sarawak sereta Borneo Utara (Sabah ke diatu) diperintah Koloni British. Menua kitai endang chukup benasib laban Koloni British lebuh nya suba enda ngelengka kitai ngapa tang meri peluang merdeka sereta numbuhka siti menua ke dikumbai Malaysia diatu.

Koloni British meri empat menua tu tadi chara ti teratur lalu enda ninggalka kitai pia aja suba. Berindik ari Koloni British ti deka meri kitai numbuhka siti menua, nya alai sida ngumpul semua ketuai komuniti sereta ketuai kampung sama sereta dalam pengawa nya.

Pengawa numbuhka siti menua ti baru ukai pekara ti muntang laban kitai deka narit ati mensia mayuh ti menggi menua nya. Dia mih pengepun aki aku, Tun Jugah dipilih enggau pengawa numbuhka Malaysia. Aki aku, endang orang ti tebilang ba menua Batang Rajang.

Iya dipilih nyadi Temenggung nganti Temenggung Koh rambau nya suba. Tun Jugah dibai sida Koloni Bristish dalam pengawa numbuhka Malaysia ngambika ngelakuka pengawa nya tadi. Sida British nemu, semina ketuai komuniti sereta ketuai bansa aja ulih narit ari mensia mayuh nyukung pengawa nya.

Temenggung Tun Jugah Anak Barieng

SUARA SARAWAK : Baka ni pemar tauka pengawa nyakal penumbuh Malaysia?

DATUK ALEXANDER NANTA : Enti kitai beratika kebuah Koloni British tu ngaga pengawa numbuhka menua baru, sida enggaika kitai tu diperintah kuasa ti ulih ngerusak runding kitai baka komunis. Sigi bisi mayuh orang enda besetujuka pengawa numbuhka Malaysia tu kelia.

Sida komunis kelebih agi, sigi enda besetujuka pekara tu. Ukai nya aja, mayuh bansa Dayak ke ati dua enggau pengawa nya. Sida tu tadi ukai enggaika menua Malaysia, tang sida irau sereta nangi enti sema menua Malaysia tu tumbuh, bansa Dayak ti ngembuan tanah Sarawak alah ketegal bansa bukai.

SUARA SARAWAK : Datuk nama pekara ti digaga Tun Jugah ngambika hak Dayak seruran dijaga?

DATUK ALEXANDER NANTA : Nitihka tusi sida niang indai sereta sida ke tuai suba, aki aku ngangau lalu ngempung 51 iku ketuai komuniti bansa Dayak di selampur Batang Rajang. Kebuah pia laban iya deka ngaga siti aum pasal penumbuh menua ke benama Malaysia tadi.

Enti enda salah ingat aku, kena bulan Februari 1962, sida tu tadi lalu begempuru ba pasar Kapit, lalu ngaga aum. Berindik ari aum nya, semua 51 iku ketuai bansa Dayak tu mutus ati besetuju Sarawak begulai enggau tiga agi menua (Singapore, Malaya enggau Borneo Utara) numbuhka menua Malaysia.

Tang, nyadi siku ari orang sarawak sereta nyadi siku ti betatika pengawa bansa Dayak enggaika kitai alah ari orang bukai udah kitai ngaga menua baru, dia alai sida ngaga syarat (point) dikena ngelindung hak kitai dayak. Sebengkah ari syarat nya ngintu pengarap ba Sarawak kelebih agi pengarap ukai Islam tang pengarap bukai mengkang ulih dipegai, imigresen sereta ke bukai.

Tu nunjukka sida tu udah berunding ke depan, berundingka dudi hari (diatu) sida uchu ichit iya nadai hak ngagai menua diri empu. Ba penemu aku, aki aku enda nurut 100 peratus jaku British baka dipadah orang laban pemutus nya ukai digaga iya siku aja. Iya nadai kuasa ngasuh kitai bansa Dayak nitihka jaku British. Tang iya siku ketuai ti dipebasa sereta dititihka mensia mayuh laban iya bisi penemu lalu kitai enggai kelalu iga nitihka penemu orang.

SUARA SARAWAK : Nama jaku tangkan ke dipansutka Tun Jugah ti meruan dikeingat mensia mayuh nyentukka sehari tu Datuk?

Tun Jugah enggau bini niang Puan Sri Tiong Anding

DATUK ALEXANDER NANTA : “Anang Malaysia tu baka tebu, pun iya diatu manis tang ujung tabar”- Reti jaku iya, anang bedanji mayuh sereta nyamai didinga, narit ati kitai, tang udah Malaysia ditumbuh, nyau kelama nadai meri penguntung tauka meri ati kitai senang lantang.

Ba penemu aku, nya nunjukka iya bisi penemu, bisi runding ulih nyangka enti pemesai ke dudi ari ila enda nemu semangat kebuah Malaysia ditumbuhka, nama kebuah kitai meseti bekerejasama lalu nama kebuah British ngasuh kitai begulai sereta nyaga pengelikun ari pegai komunis.

Awak ke kitai mengkang tegap nyadi siti menua ti mayuh rayat, ukai sebuah menua mit laban kitai ngembuan mayuh ‘ancaman’ ari menua sepiak rambau nya suba. Ketegal utai bakanya mih ketuai kitai suba nyamai dipujuk British numbuhka Malaysia laban sida bisi runding ti jauh iya nya nangika enti kitai enda nyadi Malaysia lalu kitai kelalu mit, kitai ulih diperintah orang bukai lalu ulih ngeruga pengelikun kitai.

Enti aki aku agi idup diatu, tentu iya enda puas ati sereta ringat meda gaya kitai Malaysia diatu laban ukai nya juluk ati sida ketuai komuniti kelia numbuhka Malaysia.

SUARA SARAWAK : Nama lalau sereta penemu Datuk ti mega peturun Tun Jugah lebuh beratika Malaysia ke diatu?

DATUK ALEXANDER NANTA : Dalam siti menua ti ngembuan mayuh pupu raban bansa enggau pengarap, kitai patut beserakup lalu mansang ngambika rayat lantang senang serta nyamai begulai enggau pangan diri. Diatu kitai meda politik, pengarap enggau mayuh macham ba menua Malaysia nyau charut.

Aku nemu pekara ke baka tu endang ukai ari Sarawak. Ba menua kitai ditu, lebih agi nembiak rebak baru enda nemu pun bakani kitai beserakup, kebuah penumbuhka Malaysia sereta juluk ati kitai ka nyadi negara maju. Kaul entara kbansa dikachau laban mayuh isu bekaul pengarap nyadi ba menua tu.

Enti nitih, pekara nya enda patut nyadi siti kebuah laban pengarap tu pekara ti manah. Pekara nya patut mantu kitai bekerejasama sereta beserakup enggau pangan diri. Tang mayuh orang ngena nya ke guna politik. Nya udah jauh nyimpang ari utai ke diandalka ketuai kitai kelia nyengkaum aki aku empu.

Nyadi uchu Tun Jugah sereta orang ti chakah dalam politik kelebih agi dalam bansa Dayak, kitai ba Sarawak tu agi ulih beserakup lalu begulai enggau diri empu. Baka dipegai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, iya mega begulai baka Datuk Amar Douglas Uggah, Tan Sri James Jemut Masing sereta Datuk Prof Sim Kui Hian ti mega bansa bukai.

Mayuh atur ke manah digaga Abang Johari ngambika kitai ulih begulai enggau pangan diri. Nya mih ke ngasuh kitai nyelai ari menua bukai. Perintah Sarawak dipegai Abang Johari numbuhka Unit Pekara Pengarap Bukai (Unifor) dikena pengarap bukai lalu nyukung meri belanja agama lain.

Nya kebuah orang Sarawak mengkang beserakup. Dalam tiga taun dipegai iya, iya bisi sensitiviti lalu enda bepiak ngagai bansa iya aja.

Nya alai, niang aki aku, Tun Jugah bisi karisma nyadi siku ketuai ti ngasuh orang rinduka iya-iya kering penemu, bisi sentimen mendingka penanggul semua piak, nya kebuah orang bebasa ke iya lebih agi pelilih Batang Rajang enggau Sarawak.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru