Trending

Kenang jasa ketuai dulu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

SPAOH: Pemar jalai ditempuh bala ketuai dulu ngulihka buah merdeka dataika Malaysia mujur ditumbuh nyadi sebuah menua megai perintah diri empu patut dikenang.

Nya kebuah rebak baru diatu enda tau enda nyaga peninggi nama menua ukai semina ari sukut pengelikun aja tang mega penyerakup pupu bansa.

Ku penemu dipansutka Residen Bagi Menua Betong Friday Belik seraya madahka ketegal pemereti ati enggau sedarka pemesai guna nyaga nama enggau penyerakup, Malaysia meruan likun enggau lantang nyentuk sehari tu.

“Penemu baka tu patut diterenak enggau diiri ngagai rebak baru nentuka sida bisi ngasaika tanggungpengawa ke sama, bela nyaga peninggi nama menua,” ku iya madah nyemetak.

Iya mansutka jaku nya lebuh bejadika Program Kimpin Ngitau Tambai Malaysia enggau Merdeka @ Komuniti Renggat Pelilih Betong 2019 berambaika jaku ‘Sayangi MalaysiaKu, Malaysia Bersih’ diatur ba Sekula Primari Bansa China (SJKC) Chung Hua Spaoh, tadi.

TEMEGAH … Friday (dua kanan) nerima tambai Malaysia ari Taib kelai bejadika Program Kimpin Ngitau Tambai Malaysia enggau Merdeka @ Komuniti Renggat Pelilih Betong 2019 di Spaoh, tadi. Gambar OSMAN RAZALI.

Terang iya, tuju bukai baka ni ngisi reti merdeka ba sida kelebih agi ari sukut pemansang, pelajar enggau pekara rama nadai ngira bida asal penatai.

“Enti dibida enggau menua bukai, Malaysia ditumbuh ari tibak penemu ti nerima sukung manah pupu bansa sereta bepegai ba sempekat besai kitai iya nya Sempekat Malaysia 1963 (MA63).

“Nya alai, beserimbai enggau pengawa ngintu Bulan Kebangsaan tu aram mih kitai begulai ngitau enggau ngitang tambai Malaysia enggau Sarawak dikena meransang semengat talukka menua tu.

“Taja pia, mensia mayuh dilalau ngitang tambai nitihka chara ti patut enggau betul rurun iya.

“Malu enti kitai mantaika tambai ti udah luya tauka charik laban tu lambang peninggi nama menua.

RICHAH… Friday, Sofhi, Taib enggau Lai ngulu bala bukai bejalai bebala mayuh ngitau tambai Malaysia tadi.

“Laban iya kelai semengat rayat talukka menua enggau ngenang menua udah nyapai merdeka,” terang iya.

Friday mega meransangka Komiti Pemansang enggau Pengelikun Genturung Pendiau (JKKK) rumah panjai enggau genturung pendiau sida empu ngelangkar program dikena ngingatka Hari Kebangsaan.

Ba lansa bukai, Pemesai Pemadah Pelilih Betong Mohamad Taib Ibrahim madahka batang tuju Program Kimpin Ngitau Tambai Malaysia enggau Merdeka @ Komuniti tu dikena ngerichahka pengerami ngintu Bulan Kebangsaan sereta semengat talukka menua.

Iya mega ngarapka mensia mayuh bela nyukung kimpin nya ngitauka tambai Malaysia enggau tambai Sarawak endur sida empu.

Program disereta 300 nembiak enggau bala pengajar ari SJKC Chung Hua Spaoh enggau Sekula Primari (SK) Spaoh.

Sama datai Pemesai Pelilih Betong Sofhi Jebal, Kepala Pengajar SJKC Chung Hua Spaoh Lai Ngit Sin, Kepala Pengajar SK Spaoh Ramaini Alek sereta bala ketuai raban bansa enggau opis.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru