Kenang neresa Bukit Tatai Kalingkang

KENA 25 March tu tadi, John Adam Gilbert Anyai enggau siku bakih iya ari Miri udah nguji nujah Bukit Tatai Kalingkang.

Ku John, bukit nya ba entara menua Lubok Antu enggau Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Nyadi pejalai seduai ti deka nguji nujah menua nya laban ngasai kediri udah empat kali nujah sereta matau menua Wong Merah di Lubok Antu.

Wong Merah nya kenu ku jerita endang enda kala ditengah, ditujah orang ngempu menua nya empu ketegal menua nya agi balat latung.

Tambah mega ku John, agi nyengenda dipeda alai tiga iti lubang batu dikumbai lubang remaong ke mengkang nguan wong nya nyentuk ke diatu.

GAGIT… Bakih John nunjukka endur seduai tetemuka kulat bechura burak nyau geduk-geduk

“Lubang remaong nya ulih dipeda kitai ba ringkat lima, ba pala wong ringkat lapan, enggau ba tebing wong ringkat ke sebelas.

“Ari pengeran ati ka nemu utai ti amat nyadi ba Bukit Tatai Kalingkang tu aku empu kala berandau enggau Ex Sergen Gerinang Anak Pangit ari Ensawang, Lubok Antu.

“Tuai endur aku betanya tu udah gawa nyadi Sarawak Tracker rambau Konfrantasi Sarawak/Indonesia kelia.

“Iya tu mih nusuika kenang diri udah niki Bukit Tatai Kalingkang ngulu ke bala soldadu Gurkha nyidi bekau munsuh ari menua kitai di Sarawak ditu lalu melunggang ke menua Kalimantan, Indonesia.

“Nyadi ari randau kami duai nya dia aku enggau bakih aku ari Miri lalu sama mutus ati ka nguji niki Bukit Tatai Kalingkang nya ngambi ke nemu utai dia enggau lenak agi,” ku John lebuh ngepunka randau begulai enggau Suara Sarawak.

MUPUK BEJALAI

John enggau bakih iya niki Bukit Tatai Kalingkang nya nengah jalai ari Rumah Nessau, Panjai Ruai Atas, Lubok Antu lalu ngerenchah meraka nengah Wong Merah bisi 1,250 kaki peninggi.

Seduai lalu bejalai ngembing tinting ti nyadi entara menua Wong Merah enggau Wong Telanjing.

“Nyadi kami duai berengkah bejalai ari kaki Wong Merah nya nyau pukul empat lemai, laban nganti hari ti tedoh ujan sehari nya.

“Kami duai ngenatai kediri ba ringkat tujuh Wong Merah kira nyau manggai pukul 7 malam baka nya.

“Ari ringkat tujuh nya kami duai lalu nurun ngagai ringkat enam ngulihka nyamai agi niki tebiang ngagai tinting ke sigi endang udah nyadi ke batang jalai orang kelia.

“Bejalai nengah tinting nya jauh nyamai ari ke niki ngagai Wong Merah taja pan iya renjan laban mayuh kayu alai bepaut sereta enda betiki ke gerugu batu ti lichin.

“Nyadi kami duai majak ke pejalai ngelaban malam betengau ngena lampu pichit.

“Gaya bekau jalai ba tinting nya chukup lama nadai ditengah orang laban nadai meda bekau daun rangkai tekusai.

“Kami duai mega nadai meda bekau kaki jelu dia, tang aku sekumbang kami duai ke bejalai nengah tinting nya sigi semampai ensium utai bau rengut belama.

“Kami duai mega endang nadai ninga munyi burung, lalu hari pan manah bendar endur bejalai malam laban nadai ujan,” ku iya.

NERESA KAMPUNG TUAI

KE PENGINGAT… John nunjukka sebansa kulat bechura burak ditemu lebuh seduai niki ngagai Tatai Kalingkang seminggu ke udah.

Bebendar John enggau bakih iya bejalai ngelaban petang malam nya lalu ku iya, senawah tengau lampu ari pasar Lubok Antu mega terang bendar dipeda malam nya.

“Ngadap ke menua sepiak nyin kami duai meda orang din bisi tiga iti endur sida betunuka babas ka endur sida nanam sawit.

“Pandang lampu rumah orang ngadap ke menua Nanga Kantu kin mega bisi dipeda ari tinting nya.

“Kami duai bejalai lantang bendar laban nadai utai ngachau, semina kami duai lepi laban nadai makai lemai sereta berasai ikak kurang ai irup,” ku iya nampung.

John madah, menua nya semina bisi lemetak makai seduai, enda baka Wong Merah ti nadai utai nganu sida ke udah.

Semakin lama bejalai lalu enda mega seduai ulih ngenatai kediri nuntung ba tuchung bukit malam nya. Tuboh seduai pan nyau sama majak ikak.

“Peda aku jam tangan nyau manggai ngagai pukul dua dini hari dalam. Peresa aku ga peninggi bukit ngena Altimeter ngayanka peninggi maya nya nyau 2,137 kaki.

“Nyau 887 kaki tinggi agi ari Wong Merah. Kami duai lalu mutus ati bebai ngetu lalu tinduk ba tengan bukit dia.

“Sekumbang ti nat kediri ngetu dia aku bisi meda utai burak mesai anak mayau mimpin ari kiba aku ke duduk, meraka mua aku lalu lesap.

“Dikumbai aku jelu aji bulan tang nadai ga aku ensium bau aji bulan ngelingi nya, aku lalu madamka api ngambi nyamai agi ninduk kediri.

“Baru ka lelap mata, aku lalu bisi ngasai kediri diunsai orang ngena utai kira ke mesai leka jagung ari belakang.

“Aku enda ibuh ke nya laban endang nemu menua nya sigi agi latung baka ba Wong Merah.

“Nemu penti pemali menua latung, enda tau mayuh mulut, enda ngelara utai ngapa taja utai nya nyelai dipeda.

“Iya meh aku ka belaboh tindok baru, aku lalu tedani laban ninga bisi dua kali munyi gerugu batu bebaring ari atas ka neruju aku tang nadai ga datai nyengenda.

“Malam nya kami duai nadai ninga utai bemunyi, menua ba tuchong bukit nya nyau besebun balut embun, tang kami duai sama enda berasai chelap.

“Nyamuk, semut, semada enggau utai bukai nadai ngachau kami duai. Likun. Nyau asaika diau dalam rumah.

“Meda mata semepat enggau antu gerasi pan nadai, enda baka baka ke bejalai matau menua ba Wong Merah suba,” ku John nusui utai ke nyadi.

BISI KENYAP

Nyadi bakih John nya bisi nusoi diri bemimpi, iya asai ke meda menua ngadap ke Lubok Antu nuju jalai kami duai ke niki malam nya, tak tawas baka menua orang ti mayuh mensia nguan.

“Aku chukup jenak tinduk malam nya, engka laban ti udah kelalu lelak sereta lepi lapar nadai makai selemai nya.

“Tumu pagi hari siti, kami duai sama dani lalu nanyaka runding pangan diri, sekali ke agi majak bejalai baru nuju tuchong Bukit Tatai Kalingkang tauka lalu terus mulai kediri.

“Lama endur kami duai enda bemunyi sebedau sama mutus ati majak ke pejalai kami duai ke atas kin.

“Kami duai mupuk bejalai baru kira urung pukul 8 pagi baka nya. Nyadi kami duai ke bejalai baru tu sama mai rinsa.

“Kebuah merinsa ku aku laban kami duai nadai ngirup pagi. Semina makai telu manuk enggau penganan iri aja.

“Kami duai sebakih mega bebagika sebotol mit ai mineral kena ngemasahka rekong enti maya aus.

“Ngumbai tepeda ke randau temedu, tak nadai ga ba menua nya ngicha ke bisi ai ke irup.

“Tubuh udah berasai lepi endang tang ati sama agi kering bejalai begadai gadai nanjak bukit nya.

“Maya hari kira urung pukul 10 pagi, bukit nya agi dilamun embun embun tebal.

“Lebuh nya kami duai bisi ninga auh munyi motosikal orang ti dipelaba ke gawa ba ladang sawit ba menua sepiak nyin di bai kesuh ribut ti bepuput.

“Kami duai mega bisi ninga auh ai wong bukai ari menua sepiak nyin ti lebih agi tinggi ari Wong Merah,” ku iya lalu nginsur penuduk diri.

DATAI BA TUCHUNG

Semakin tinggi bukit ditiki, seduai meda chukup mayuh batang kayu ti bebesai, tang nadai meda pun kayu tapang.

Sema ke jaku ku John, pun kayu ti pengabis besai dia kira ke enda ulih pakap depa jari kitai betampung tubuh lima.

“Ke atas kin mega mayuh bekau jelu. Lalu bisi mega anak kayu bekau abi pantap lama orang suba. Laban abi pantap nya nyau chelum lalu nyau deka mupuk repuk.

“Semina siti aja tuga kayu ditemu kami duai, gaya bekau nya baka ditebang orang ngena chainsaw.

“Nyadi kayu nya dipelaba ke kami duai nyangka kayu gaharu laban orang ari menua sepiak nyin balat begiga ke kayu gaharu nyadika penatai pemisi.

“Gaya menua ke atas kin nyau majak landai lalu lebak pan nyau majak nadai dipeda agi ti tau nemu ngasuh kitai saru.

“Nya ngujungka kitai tau tesat enti enda nemu reti bejalai dalam babas, neresa kampung jerung,” ku John nampung kenang ke ujung agi.

Udah nya ku iya, seduai bejalai nyau datai ba tikas peninggi 2,469 kaki, reti nya Bukit Tatai Kalingkang ke udah ditiki seduai 1,219 kaki tinggi agi ari Wong Merah.

Nyadi jam maya nya urung pukul 2 lemai, lalu sepagi nya seduai semina ulih niki 332 kaki aja ari palan ke endur kami duai bemalam.

“Kami duai lalu nyurut kediri laban nyau udah sama lelak, abis ai irup sereta nyau majak lapar nadai makai utai.

“Kami duai mulai kediri ngelekaka piring kena meri terima kasih ngagai petara ti nguan bukit nya laban kami duai sama ulih datai enggau likun dia.

“Lebuh aku ti miyau piring nya, kami duai bisi ninga munyi “burong ngiring”, iya nya munyi burung sekali ke kenyalang, tajai tauka beruie, ti nyau betimbal timbal bemunyi enggai badu badu.

“Lalu ba hari ke dudi ila kami duai sigi agi ka niki kia ke baru laban ka ngiga kini tunga alai Panggau Dulang enggau Telaga Kumang ba tuchong bukit nya,” ku iya seraya tuchum.

John madah, seduai sebakih sama minta ampun laban nadai ulih ngambi gambar rampa menua ari atas nyin laban ti lindung, laban kabus embun tebal, sereta puchuk kayu ti nyau berasuk.

Seduai semina bisi ngambar pangan diri ba setumpok kulat ti enda kala dipeda seduai leboh ti matau menua ke serak tu.

Nitihka tusui orang ku John sebedau nyimpul randau, ba tuchong Bukit Tatai Kalingkang sigi bisi diuan bala jelu mayas ti tau munuh kitai mensia.

Suara Sarawak