CENTEXS tawar empat program latihan Tenaga Hijau

Trending

Keranjai jari Ina Sendar majak dikelala, tampak eksklusif

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
TEMEGAH…Ina temegah mantaika pekayan asal Orang Ulu ba Program SMM.

KUCHING: Bansa Dayak patut begempung nyagu pengelala bansa enggau main asal diri ngagai orang luar.

UNGKUP KENANG…Ina (tengah) begambar kenang enggau pematak randau Nadhir Nordin sereta bala bukai ba Program SMM.

Pemungkal Ina Sendar Creations, Ina Sendar madah, kitai Dayak ngembuan bemacham pengelala enggau main asal bansa diri.

Ku Ina, siti ari pekara nya baka kraf jari leka marik ti tebal agi dikena bansa Orang Ulu, Bidayuh enggau Iban.

“Bemacham produk digaga ari leka marik baka marik, topi leka marik, gelang jari enggau kaki, marik empang, antin, selampai, lupung enggau ti bukai.

MAJAK DIKELALA…Pemanah asil kraf jari digaga Ina mujur narit ati bala penguna ari menua luar.

“Nya alai, bantai lalu kerembai ke meh pengelala bansa kitai tu ngagai bansa bukai nengah pengawa dagang.

“Kelimpah mantai ke pengelala bansa diri, kitai ulih nyungkak penatai pemisi nengah pengawa tu.

“Pia mega, pekara tu ulih nempa kitai nyadi pedagang ti kreatif enggau inovasyen ba pengawa ngaga produk ari kraf jari ti moden sereta kontemporari.

KREATIF…Ina landik ngaga bemacham produk kraf jari leka marik ti nyelai, bekualiti, moden sereta kontemporari ti nyadi pengelala bansa Dayak.

“Ari nya, kitai ulih ngetanka pengelala bansa diri ngambi enda punas disegang pemansang kemaya hari.

“Diatu bemacham pelasar teknologi digital baka media rama ulih dikena kitai ngelakuka produk dagang tu ti mandangka pengelala bansa kitai.

Baca lain  JPS Sarawak mesti nembuka pansik lengkas mutar isu bah di Stampin

“Kitai mega ulih ngena pengelebih teknologi digital tu dikena belajar ke bemacham pekara baru sekali ke ba sukut ngerembaika produk kraf jari leka marik tauka sukut bukai,” ku iya.

ENDA NGADANG
Ina nibar jaku nya rambau dirandau pemberita Ruai Suara Sarawak pengudah dikangau nyadi temuai khas ba Program Selamat Malam Malaysia (SMM) empai lama.

Ungkup rikod, Program SMM nya sebengkah program randau rama ninting Hari Minggu berengkah ari pukul 9 nyentuk 10 malam begulai enggau pematak randau tebilang, Nadhir Nordin.

TEPANTUP ATI…Sekeda bala penguna tepantup ati enggau pemanah produk kraf jari Ina Sendar Creations.

Program nya ulih dipeda nengah channel televisyen 123 enggau live Facebook Selamat Malam Malaysia

Ngelansa senentang pekara nya, Ina madah, iya chukup temegah, gaga ati sereta nadai ngadang diri dikangau nyadi temuai khas ba program nya.

Ku iya, nya siti basa ngagai iya mantaika produk diri ti mandangka pengelala bansa Dayak ngagai bansa bukai di selampur menua.

“Bemacham pekara dikerandau ba program tu empai lama kelebih agi bekaul sejarah enggau guna leka marik di Sarawak.

“Enti ari sukut sejarah bemalin ke pansik ti dipejalaika Heidi Munan dalam bup Bead of Borneo madah, leka marik tu dibai bala pedagang India enggau China ti bedagang di Sarawak beratus taun ti udah.

Baca lain  Penemu dalam bidang astronomi mesti dipelajarka

“Berengkah ari nya, dagang bepelasar ke produk leka marik majak ngerembai di Sarawak lalu marit main asal enggau gaya idup komuniti Dayak.

“Nya alai, nyentuk sehari tu, produk leka marik tu nyadi sebagi ari pengelala enggau main asal kitai Dayak.

“Bansa Dayak endang lama udah ngemeranka produk leka mari tu ba pengidup sida baka ba pengawa nyembah petara tauka lebuh ngintu pemati.

“Bisi mega diguna ba pekara pengerai ngena chara berubat asal enggau ngintu semengat pagi. Ba bansa Bidayuh, produk manik tu dikena tuai ti mangku pengawa ngintu semengat padi.

“Produk leka manik tu mega sebengkah kereban pengias ti tebal agi dikena raban indu baka Orang Ulu, Bidayuh enggau Iban nambah ke pemajik diri,” terang Ina.

NGANSAH PENGELANDIK
Ba program nya, iya bela meransang mensia mayuh kelebih agi raban indu ngambi belajar lalu ngaul diri ba pengawa dagang produk leka marik.

Ku iya, diatu produk leka marik majak dikerindu ke mensia mayuh ukai semina di menua tu aja tang menua luar mega kelebih agi bekaul pekara pisin.

Baca lain  Undang Galah: Jayau Sungai Balingian

Ina madah, produk leka marik nemban dipandang ba mayuh bengkah pengerami, program rasmi, maya gawa ba opis enggau bemacham pisin.

Iya meransang bala pengemeran kraf jari leka marik bekerejasama enggau bala penengkebang pisin ngangkatka produk nya seraris enggau pengerembai pisin kemaya hari.

“Pia mega, pengemeran kraf jari tu patut ngemerat ke kualiti enggau chura leka marik dikena narit ati bala penguna.

“Kitai patut ngemerat ke kualiti, pemanah enggau pengemas produk leka marik dikena narit ati bala penguna ngambi ulih rembus makit menua luar.

“Pekara tu mantu kitai ngelakuka pengelala enggau main asal Dayak ngagai tikas antarabansa ngambi dikelala semua orang.

“Lebuh ngaul diri ba pengawa dagang tu, kitai meseti liat ati napi bemacham penguji laban pengawa dagang enda nyalah baka pasang surut ai,” ku iya.

Iya ngarap pengelala bansa enggau main asal Dayak ti nyelai nya dikelala semua orang ba serata dunya.

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

7 Jun 2023

Berita Terbaru