Kes pemati nambah dua sehari tu

KUCHING: Penyampau kes pemati ketegal Covid-19 di Sarawak nambah ngagai 180 iku lebuh dua kes pemati baru dirikodka sehari tu.

Komiti Penyangga Penusah Nengeri (JPBN) ba penerang berita tadi madahka, kes pemati ti ke-179 ngaul siku indu beumur 72 taun ti ditemu positif Covid-19 kena 18 April tu tadi.

Iya udah beperesa rT-PCR nengah pengawa nyidi orang ba palan mudah kena rampit.

Kes dipasuk berubat ba palan kuarantin lubah kena rampit (PKRC) Mukah tang udah nya dibai ngagai Sepital Bintulu ketegal tabin, batuk enggau sendat seput.

Nambahka nya, kes bisi ditepan penyakit darah tinggi enggau dislipidemia.

Ba kes pemati ti ke-180, siku lelaki beumur 75 taun ti berubat ba Sepital Serian ketegal sendat seput.

Pemutus peresa rT-PCR iya kena 26 April tu tadi udah madahka iya positif Covid-19.

Kes mega bisi sakit darah tinggi enggau sakit lempuang raya.

Suara Sarawak