Trending

Kimpin tambai burak kelai penyiru rayat nyaup pangan diri

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Kimpin ngitang tambai burak mandangka penyiru rayat Malaysia nyaup pangan diri, ukai mai reti menua puntan bejalaika pengawa.

Tuai Komiti Hak Pendiau Rayat Malaysia (Suhakam), Datuk Dr. Madeline Berma madah, menua puntan mai reti menua nya nadai penau nyaga rayat ari macham penyarut enggau pengelabuh sereta enda ulih nyamin hak rayat sekalika ba menua diri tauka menua luar.

Ku iya, menua puntan nya nyadi lebuh perintah enda ulih bejalaika tanggung pengawa nyadi sebuah menua bekuasa.

“Bisi ripot ari Bloomberg madahka Malaysia nuju sebuah menua ti puntan bejalaika tanggung pengawa lalu aku enda setujuka penemu nya.

“Kebuah pia labn kimpin ngitau tambai burak mandangka rayat Malaysia seati deka nyaup sida ke tusah maya pandemik Covid-19.

“Nya kebuah, tambai burak nya ukai nyadi lambang asa, putus pengarap enggau puntan bejalaika pengawa,” ku iya nyemetak madah.

Nambahka nya ku iya, menua puntan nya diperati ba sukut penau sida baka ari sukut pengelikun, pekara politik chara nyaga ekonomi enggau pengelantang rama.

Nangkan nya Madeline, menua puntan tu nyadi pengudah perintah enda ulih bejalaika tanggung pengawa nyadi sebuah menua bekuasa.

Ngelansa silik, Madeline ngemeratka menua puntan nya menua ke enda ulih bejalaika polisi makroekonomi enggau fiscal nyengkaum nyungkak dagang, dagang luar, matak pemeranak puku, nyungkak ekonomi enggau nurunka peratus orang nadai kereja.

“Bank Dunya ngasaika ekonomi deka nyungkak ngagai 4.5 peratus lalu perintah udah ngagihka belanja RM380 bilion dikena mutarka pandemik Covid-19.

“Malaysia ngerikod lebih RM12.3 bilion dalam Akaun Semasa ba suku keterubah 2021 seraya ba suku keempat 2020 Malaysia ngerikod penatai pemeranak luar berega RM 9.1 bilion,” ku iya.

Kelimpah ari nya, Madeline madah, enti sebuah menua nya puntan tentu nadai kuasa agi enggau ketetiga pekara perintah iya nya eksekutif, kehakiman enggau perundangan udah labuh.

“Reti iya, menua puntan enda ulih nyaga hak, nentuka sistem demokrasi ulih dikena enggau nyamin pengelurus lalu rayat mega enda arapka perintah.

“Maya pandemik tu, Malaysia udah ngenukuka darurat dikena nagang pandemik Covid-19. Konstitusyen ditangguh enggau atur pengawa menua ditetapka raban eksekutif,” terang iya.

Ari sukut pengerai, perintah udah bejalaika pakej ngerintas kes Covid-19 enggau nyaga pengerai, nyaga pengidup rayat enggau ngemanahka ekonomi.

“Bemacham inisiatif udah dipejalai baka program betuchuk vaksin, beperesa chulit enggau bejalaika Atur Mindah Betagang (PKP).

“Ari sukut pengidup rayat, perintah udah bejalaika bemacham program baka bantu belanja, program subsidi upah enggau moratorium.

“Inisiatif nya mega udah nyaup raban B40 enggau M40 baka Bantuan Prihatin Nasional, Penjana, Permai enggau Pemerkasa,” terang Madeline.

Nya alai ku iya, menua ti puntan nya reti iya menua ke puntan nyendiaka perengkaguna pemun ungkup rayat ari sukut pengerai, pekara pelajar, endur ngenduh, pemakai sereta ai irup.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru