HSL berbuka puasa bersama pengamal media di Sarawak.

Kitai lenyau siku tuai Iban ti chukup tampak rita

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Dato Dr Jeniri Amir i

KUCHING: Sapit Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dr James Jemut Masing siku ketuai ti siruka rayat lalu pemidang iya meri empas ke chukup besai ngagai rayat, ku Dr Jeniri Amir.

Felow Kanan kaunsil Profesor Menua nya madai diri berasai sinu enggau pemidang niang Tan Sri James Jemut Masing lalu deka seruran ngenang pengawa begulai enggau niang.

“Enti kami duai betemu, iya seruran nanya pasal gaya politik di nengeri Sarawak seraya meri jaku ti negu ati kelimpah bekunsika penemu pasal pekara ke patut digaga dikena ngemansangka Sarawak.

“Iya seruran berundingka pekara ke pemadu manah digaga dikena negika rayat ba renggat baruh,” ku Jeniri tadi.

Ku iya, niang Masing ukai semina bebendar negika rayat, tang mega ba bidang politik sereta mantaika polisi-polisi ke patut digaga ba nengeri tu.

Ku iya mega, chukup sinu laban kitai lenyau siku tuai Iban ke chukup tampak rita enggau siruka rayat baka iya.

Dr Jeniri Amir ke mega Profesor Adjung di Universiti Malaysia Sarawak mega madah ulah niang Masing chukup baruh ati enggau balat bebasa lebuh bejaku.

Ku iya, ulah niang ke manah ngujungka mayuh orang nerima iya nyadi ketuai balat dipebasa sereta disayau rayat.

“Pekara tu dipadangka nengah pemayuh undi ke kala diulih iya ba taun 2016 iya nya bulih 92 peratus ari undi rayat.

“Aku pechaya sukung ke diberi ngagai niang Masing ketegal ulah iya ti seruran ngemeratka rayat ba semua pekara enggau ngemuntangka aktiviti ti deka digaga,” ku Jeniri.

Nerang silik, niang ukai semina negika bansa Dayak enggau menua pesisir tang mega seruran beratika nasip bala pekebun mit ke kurang benasip manha ba nengeri tu.

Kelimpah nya, Jeniri mega madah niang Masing mayuh meri penemu ke manah nengah bemacham pangku pengawa ke dipegai iya ari suba nyentuk ke diatu.

Kelimpah megai bemacham pangku pengawa sebedau tu, niang Masing enda kala mantul gawa, tang seruran bebendar nangkup pengawa nya ungkup menua ke disayau.

“Niang ngembuan kualiti ke chukup manah nyadi siku ketuai lalu iya seruran sedia betapi enggau bemacham penanggul, pemar enggau enda kala surut ngapa.

“Nya alai, ulah iya nya patut nyadi chunto enggau peransang lebih agi ngagai bala tuai bansa Iban ngambika terus mansang ke mua nunda pengawa niang Masing bebendar negika bansa Dayak,” ku iya.

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

31 Mac 2023

Berita Terbaru