Trending

Kluster Bah Arnah dikenuku udah punas kemari

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Sarawak ngerikodka empat kes positif baru Covid-19 ari Pelilih Menua Kuching kemari.

Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri (JPBN) madahka tu ngujungka penyampau kes positif di Sarawak diatu bisi 1,040 kes.

Ku JPBN, tiga kes positif tu ditemu ari peresa orang bekaul enggau kes positif ti dirikodka sebedau tu.

Kes ke-1,037 enggau ke-1,038 raban diri sebilik enggau kes ke-918 ari Kluster Green Hill.

Kelimpah ari nya, kes ke-1,039 bakih ngagai kes ke-947 ti diripotka kena 6 November laban bisi nunjukka tanda batuk enggau tabin ari Kluster Wisma Seberkas.

Siti agi kes iya nya kes ke-1,040 ari siku orang ti nunjukka tanda laban bisi tabin, lelak enggau pedis pala kena 14 November.

Kes tu siku orang gawa ba sebuah serikat peribit enggau tinggal ba buding ti disediaka serikat.

Pemutus peresa rT-PCR iya kena 14 November madahka iya positif.

Tang kes tu nadai kala bisi sejarah bejalai ngagai menua luar tauka ngelawa palan ti berisiko kena rampit Covid-19.

Kemari Kluster Bah Arnab ba Pelilih Menua Kuching dikenuku udah punas.

Naka 15 November bisi 72 iku orang udah diperesa ke alai 12 iku orang ditemu positif Covid-19 ari kluster nya.

Kemari mega, bisi tujuh Pesakit Agi Dipatau (PUI) dirikodka ke alai siti PUI agi nganti peresa makmal.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru