Pembantu pergigian maut dalam nahas jalan raya

Kolej Komuniti Mas Gading bisi kus Setipikit Landskap enggau IT

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
INOVASYEN… Bala nembiak ngulu amali ‘internet of things’ (IOT), Kus Setipikit Teknologi Pemadah.

BAU: Bala nembiak lepas SPM diperansang masuk Kolej Komuniti Mas Gading (KKMG) ti bisi nyendiaka program kus Setipikit Landskap enggau Setipikit Teknologi Pemadah (IT).

BEMACHAM AKTIVITI… Entara aktiviti nembiak ngambi ba kus Landskap.

Nitihka penerang, KKMG nya Palan Pelajar Tinggi Perintah (IPTA) di baruh Opis Menteri Pelajar Tinggi Malaysia (KPTM) meransang nembiak lepas SPM masuk sesi 2 2021/2022 ti udah dibuka kenyau ari 1 November tu tadi.

Pia mega, bala nembiak deka belajar pengelama dua taun enggau sistem belajar ba kolej iya nya 90 peratus chara pratikal enggau 10 peratus chara teori.

Entara syarat masuk KKMG iya nya bala nembiak mesti peranak Malaysia enggau pass SPM.

Pengudah tembu kus tu, bala nembiak mega ulih nampung pelajar ngagai tikas Diploma di Politeknik nitihka syarat ti udah ditetap.

Ungkup penerang silik, mensia mayuh kelebih agi bala nembiak tau ngelawa website http://ambilan.mypolycc.edu.my tauka ba Facebook /Instagram/Twitter: @kkmasgading.

Nambahka nya, bala nembiak mega tau berandau terus enggau pegawai rejister nembiak, Adi Amin bin Sarkawi Sarie ba lumur, 082-763730 (jam opis gawa) tauka telefon nuju 012-8974222.

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 Mac 2023

Berita Terbaru