Trending

Komuniti diperansang mantaika kreativiti inovasyen

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KOTA SAMARAHAN: Serba Dinamik chakah ngemansangka komuniti ti inovatif nengah perengkaguna inovasyen teknologi ke baru seriris enggau pemansang Revolusyen Industri (IR4.0).

Direktor Pengatur Gerempung ti mega nyadi Ketuai Pemesai Eksekutif Serba Dinamik Group Berhad Datuk Dr Abdul Karim Abdullah madahka nengah pelasar Taman D-Virtual, komuniti sama ulih enggau ngemansangka produk nengah chara ti kreativiti inovasyen sida.

Ku iya, nyadi siti kompeni ti ngaul diri dalam industri minyak enggau gis, pengawa meranakka puku ba Taman D-Virtual nya siti chara timpuh panjai dikena ngangkatka penau teknologi digital kelebih agi ke ngaul IR4.0.

“Peneleba dalam ‘virtual reality’ (VR) tu dibai nyadi siti teknologi pemungkal ba dalam IR4.0 kelebih agi nengah main ke bisi ba diri, lalu nengah tu komuniti ulih ngasai kediri baka ni peneleba ngena teknologi VR.

“Kelimpah ari nya, kitai ulih ngemansangka runding untak mensia ari sukut kreativiti enggau memori,” ku iya lebuh bejaku ba pengawa begulai enggau media di Taman D-Virtual ditu, ensana.

Nangkan nya ku iya ti nyadi siku pemain industri nya, iya pechaya pengulih untak kanan mansutka siti inovasyen sereta pengelandik enda ngira status komuniti nya tang meseti seruran dikerembai nengah pelasar ke betul.

“Baka ni pengulih siku pemain e-sport entarabansa, sida meseti bisi runding strategi lalu seruran berunding ba luar ari kutak, lalu tu meri untak kanan sida aktif sereta meransang sida ingat belama.

“Ba dalam komponen e-sport tu, elemen penyambung ti digaga ba renggat global beguna bendar dikena ngemansangka chap lalu ngemansang siti dagang ti ngembuan chengkeram beungkus bilion ringgit dalam timpuh panjai,” ku iya.

Kelimpah ari nya ku iya, D-Virtual udah disediaka endur enggau pelasar ungkup rayat nyengkaum kerejasama Gerempung E-Sukan Sarawak (SESA) enggau gerempung bukai ba renggat Malaysia, rantau Asia sereta entarabansa jemah.

Ba pengawa nya, bala media dibai matau sereta ngemataka lalu ngasai diri empu kereban main VR nyengkaum SD X Arena, SD X Studio enggau Fablab iya nya alai bala pemain industri kreatif mansutka asil inovasyen sida.

Ba lansa ke sama, Abdul Karim madahka bela bisi disediaka ba endur nya mega iya nya D-Tamu diungkupka ngagai komuniti ba pelilih nya bejalaika dagang sereta mayar ngena chara digital ti deka dibantaika ngambika ngemuntangka pengawa bebelika barang ba endur nya.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru