Konvensyen Khas PBB Zon Betong seharitu

PBB diperati udah teulihka mayuh pemujur nyadi Konvensyen Khas ba Betong seharitu deka mai semua kitai beratika pemujur enggau pemar ditapi dudi hari. Nya alai, Suara Sarawak limpang ngerandau Chairman Komiti Pengatur Konvensyen Khas PBB di Betong awakka nemu pengasai, pemar sereta juluk parti tu seriris enggau singkang nuju 2030 nyadi nengeri maju.

Suara Sarawak: Konvensyen tu iya nya renggat kedua nangkan aum besai ke diatur ba Miri, nitih penerang Datuk Amar, nama tuju ngatur Konvensyen Khas di Betong?

Datuk Amar Douglas Uggah : Kebendar iya, kami deka ngatur Konvensyen Khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) tu di Kuching sebedau pengerekai igi penyakit Covid-19 suba. Tang ketegal penanggul nya, penyampau penyereta ti datai deka ditatak nitihka Atur Pengawa Standard (SOP). Nya alai enda ulih ngatur Konvensyen Khas nya baka selama di Kuching ti ngangau semua pengari ari 82 Kunsil Nengeri (DUN) Sarawak.

Siti penanggul kitai diatu iya nya enda ulih ngelaluka lebih ari setengah kapasiti ruang bilik konferens. Nyadi, ti sema diatur di Kuching, penyampau raban ti dikangau jauh lebih mimit ari selama.

Enti nitih, kitai suah ngangau 5,000 penyereta lebuh ngatur aum besai tu di Palan Konvensyen Borneo Kuching (BCCK). Nya alai, konvensyen tu dibagi ngagai empat zon iya nya Zon Miri, Zon tengah di Sibu enggau Betong sereta Zon Selatan di Kuching.

Nitihka pejalai konvensyen di Miri, mayuh pemanah dipeda laban ngaul komuniti menua nya empu datai ti deka ninga randau ti diatur. Program tu mega siti chara manah awakka kitai ulih nemu enggau semak nama penusah ditapi rayat kelimpah mantaika jurai keretas kereja.

Datuk Amar Douglas Uggah Embas

Ulih Datuk Amar nerang sapa pengari ti datai ngulu Konvensyen Khas tu?

Kami udah ngaga pemutus deka ngangau 600 delegit ti ngambi bagi enggau dikanggau ke Betong bepun ari Balai Ringin, Simanggang, Batang Ai, Saratok, Krian, Kabong, Engklili, Bukit Saban, Layar enggau Saribas.

Nyadi Datuk, nama tuju ngatur konvensyen khas tu di Betong?

Konvensyen tu kala diatur ba Miri, tu peluang endur Tuai Pemadu Tinggi PBB ulih ngenataika pesan ngagai kaban parti PBB ti bekaul jalai tuju enggau penanggul ti deka ditapi raban parti enggau awakka raban parti ulih nyikap diri lebuh napi penanggul parti jemah ila.

Sekeda pemerati politik meragam Konvensyen Khas tu siti chara ti dikena nyikap diri napi PRN deka datai? Kati tu amat?

Sida tu sigi meragam mayuh pekara, tang pemanah iya, sida deka meragam ‘nama utai deka digaga kami? Ba kami, tu siti chara ngenegapka kaban parti enggau meri lalau ngagai kaban parti tu bekaul enggau program pemansang jalai di Betong iya nya ari sitak Bukit Bagunan nyentuk Kelaka. Kelimpahnya, bejalaika projek infrustruktur jalai alun, jematan, projek betanam betupi enggau kebukai

Pekara tu ukai semina meri penyedar ngagai kaban parti, tang madahka nama utai patut digaga PBB ti nyadi perintah Gempung Parti Sarawak (GPS) di nengeri Sarawak.

Baka di Miri, nyadi kami deka meri penerang pasal polisi tanah laban nya siti isu ti chukup angat.

Nyadi, tu meh jam kitai madahka rayat nama kebuah perintah ngambi siti pemutus baka pasal Kanun Tanah Sarawak (Sarawak Land Court) awakka rayat nemu polisi Pulau Galau, Pemakai Menua sereta meri penerang bekaul polisi servei kitai ti bepun ari Seksyen 6 lalu disukat enggau Seksyen 18.

Nya alai kitai ngatur konvensyen bakatu di Betong laban ulih meri penerang bekaul polisi sereta pekara ti diatur perintah.

Datuk Amar Douglas Uggah Embas

Nangkanya, kitai mega deka nerangka perkara adat ba Pengawa Bepilih ti ulih nyadika lalau ngagai raban parti.

Ulih Datuk Amar nerang mimit bekaul tusun atur program tu di Betong?

Di Betong, program tu diatur sehari aja, program tu deka bepun ari pukul 8 pagi sebedau dipejadika YAB Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ditangkan pengawa mantaika dua keretas kereja bekaul pemansang di pelilih Sri Aman enggau Betong.

Keretas kereja keterubah deka dibantaika Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi ti madahka pemansang bekaul infrastruktur lalu ditangkan Adun Kemena, Datuk Stephen Rundi Utom ti deka nerangka infrastruktur elektrik enggau bekal ai.

Udah nya baru Datuk Julaihi Narawi mantaika mosyen ti dibantai YAB Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg.

Urung pukul 10 pagi program tu deka dipejadika Abang Johari.

Mua ke lemai, Menteri Pemansang Dagang enggau Koperasi, Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar deka mantaika keretas kereja bekaul pemansang dagang lalu ditangkan bekaul ngatur tanah di Sarawak ti deka meda hak rayat ti bempu tanah dijaga.

Ba keretas kereja penudi iya nya sentang Pengawa Bepilih ungkup raban pengereja Pengawa Bepilih parti PBB Sarawak di Zon Betong.

Bisi kini mosyen deka dibantai bepelasarka perati penuh ari keretas kereja?

Bisi. Mosyen ti dibantai maya pagi deka dipadah lebuh bejadika konvensyen. Nyadi, aku enda ulih madah enggau silik ungkup diatu.

Bepelasarka Konvensyen diatur di Miri, Bisi enda pekara deka diubah enggau utai deka dimanahka agi ti deka diatur ba Konvensyen kali tu?

Konvensyen di Miri bejalai enggau manah sereta nitihka atur pengawa ti udah dikenuku.

Nama rambai jaku ungkup konvensyen tu? Ulih Datuk Amar nerang mimit bekaul rambai jaku tu ungkup pemansang di Betong?

Rambai jaku Konvensyen Khas tu sama enggau di Miri iya nya ‘Hak Sarawak Diutamakan, Pembangunan Diperkasakan’.

‘Hak Sarawak Diutamakan’ mai reti kaban parti PBB ti deka ngangkatka hak nitihka Sempekat Malaysia 1963 (MA63) enggau IGC ti patut diambi kitai baru awakka hak kitai semampai dijaga.

Di Betong kitai deka madah ngagai sida deligit sentang pemujur parti PBB ba pengawa nagih hak Sarawak iya nya bekaul pengudah piak Petronas mayar Chukai Jual enggau Servis (SST) penyampau RM2.9 billion.

Tu meh siti pemujur ti udah ngenanka hak kitai bekaul SST sereta mayuh pekara ulih diadu enggau penyampau SST nya.

Ba reti kedua iya nya ‘Pembangunan Diperkasakan’ mai reti deka ngemansangka tikas pengidup rayat di menua tu awakka rayat lebih manah agi ari ke udah.

Nya alai, kami deka ngemerankan infrastruktur jalai alun di sitak Betong.
Kitai ngembuan berapa buah jematan, di Batang Lupar bisi dua, ba Batang Kerian enggau Batang Saribas.

Enggau pengawa nya kitai ulih nyambung jalai tiap sitak nya kelimpah kami deka nentuka perengkaguna pemun baka ai enggau elekterik.

Berindik enggau nya, kami deka ngiga chara bakani deka ngemansangka penatai pemisi rayat di menua tu. Pengudah infrastruktur jalai alun enggau elektrik bisi, nyadi ba renggat udah nya kami sigi deka nambahka penatai pemisi sida ba sitak tu.

Nya alai, kitai diatu bisi palan ‘Food basket’ ti ditumbuh ari Sarikei nyentuk Betong. Di sitak Sebuyau mega bisi Opis Pemansang Orang Nanam Getah Kebun Mit (RISDA) sereta di Sri Aman bisi Ejensi Pemansang Sri Aman (SADA) enggau di Saban kitai bisi Bukit Sadok ti nyadi palan Agropolitan.

Nyadi, tiap ejensi pemansang tu deka bejalaika tanggungpengawa ngemansangkan genturung pendiau bekaul enggau pengawa ekonomi sereta di Betong perintah udah merambu bejalaika siti ‘Stall port’ iya nya sebuah padang bilun mit ba palan luar nengeri. Perintah mega deka merambu ngaga bela siti di Spaoh enggau Mabong.

Semua pengawa infrastuktur nya betuju deka meri awak ngagai rayat ngasaika pemansang baka diperambu perintah. Nangkan nya, YAB Kepala Menteri Abang Johari Tun Openg deka bejadika tiang telekom ti ulih meri servis 4G.

Tu meh siti pemansang ti diperambu ungkup ngemansangka tingkas pengidup rayat luar bandar.

Konvensyen tu digulu deligit ari mayuh sitak. Nyadi, nama penyulut perintah ti ditemegah ba sitak ti besai? Bisi enda polisi baru dipejalai?

Baka udah dipadah tadi, merambu jalai alun kedua nya siti projek ti amat ditemegahka kitai. Pia mega, ngaga jematan baka Jematan Lupar tu deka muntangka rayat. Kami mega deka ngaga dua agi jematan bukai iya nya ari Sebuyau nyentuk Betong lalu ditangkan jematan ati Sebuyau nyentuk Meludam. Kelimpahnya, kita mega ngembuan jematan Batang Saribas ti besemak enggau Beladi Pusa.

Nyadi, ba timpuh empat tauka lima taun tu, mengeri Kuching mega enda begunaka servis feri agi ti semua jematan udah tembu. Tu meh siti juluk ti lama dianti rayat ba pengawa pemansang ekonomi (Land Development).
Nangkan nya, ba palan ‘Food Basket’ mega, Opis ‘Pengairan enggau Saliran Sarawak’ (DID) udah merambu deka ngemanah tikas tanah gambut ba palan nya awakka ulih nyadi siti tanah endur bejalaika pengawa betanam betupi.
Pekara tu ukai aja ulih nyapai ekonomi moden tang nya mega ulih nyapai juluk perintah ti deka nyadi pemansut produk pemakai penuh ba taun 2030.

Ba Sarawak mayuh tanah bedau dikemansang. Nya alai, kami deka ngaga padang bilun khas ungkup nyambung sereta muntangka nganjung bekal ari dalam menua ngagai luar menua.

Udah tentu mega komuniti menua tu empu deka bulih pemaik ari sukut pemansang ‘Information Technology’ (IT) laban kitai meda pekara nya beguna ba ekonomi digital sepanjai pengerakai igi penyakit Covid-19 ti udah nuntung selampur menua.

Ari sukut ubah pemansang projek di genturung nya asil ari pemanjai runding YAB Kepala Menteri, nyadi ba konteks ketuai PBB, nama pengelebih ari sukut nyadi ketuai ba Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg?

Genap ketuai bisi pemar kediri. Ba YAB Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, siti penanggul seruran ditapi iya baka deka nentuka projek diperambu bejalai enggau lanchar.

Pekara tu berindik ari sekeda projek suba ti udah disempekat Perintah Besai mayuh udah diketu sida perintah Pakatan Harapan (PH) lebuh nyadi Perintah Besai.

Abang Johari mega semampai nemu nama penusah ti ditapi peranak diau di nengeri enggau luar nengeri nyengkaum pekara bekal elekterik, ai, jalai enggau kebukai.

Taja nya siti penanggul ti besai, tang Abang Johari ngena chara iya empu ti ulih mai pemujur bulih belanja enggau inovatif duit sereta mujur ngambi Bakun enggau sumber kebukai.

Tu meh siti penau bisi ba Abang Johari. Ba taun 2019, nengeri Sarawak semina ngembuan belanja penyampau RM10 juta aja, tang ba taun 2020, penyampaunya majak nambah iya nya RM10 bilion.

Nya alai, rayat patut beterima kasih enggau Abang Johari laban mujur bejalaika ekonomi enggau belanja nengeri.

Datuk Amar ti mega Sapit Presiden Parti enggau Sapit Kepala Menteri, ulih enda Datuk Amar madah ari sukut chara ketuai YAB Datuk Patinggi Abang Johari ngiring PBB?

Keterubah, YAB Kepala Menteri siku ketuai ungkup semua enda ngira bansa, rayat enggau jalai pengarap.
Pekara ti udah mandangka kitai iya nya bekaul numbuhka program pemansang baka Unit Jalai Pengarap Bukai (UNIFOR) ti mega disukung Abang Johari.

Kelimpahnya, Abang Johari mega numbuhka ejensi pemansang baka Ejensi Pemansang Ulu Rajang (URDA), Ejensi Pemansang Tanah Tinggi (HDA), Ejensi Pemansang Sri Aman (SADA) enggau Komiti Pemansang Tanah Besai (FELDA) ti mayuh diduduk komuniti Iban, Dayak enggau kebukai.

Pekara nya udah tampak mandangka pemanah Kepala Menteri kitai nyadi ketuai rayat enda kala berat sepiak jari enggau enda ngemeratka siti bansa aja. Rayat mega patut sedar awakka enda belaya bekaul bansa di menua tu baka jaku ajum ditempa sekeda parti.

Dalam media rama mayuh komuniti Dayak enda puas ati, bakani Datuk Amar meri komen bekaul pekara nya?
Baka dipadah aku tadi, enti kitai meda ari sukut pemansang di dipejalai Perintah Nengeri Sarawak, nya ngaul selampur sitak nyengkaum sitak Dayak.

Ambika chunto, meri bekal elekterik, ai enggau ejensi pemansang ti ditumbuh. Ari sukut lain mega, Abang Johari mega gerah jari mantu baka meri sebidang tanah ngagai Balai Dagang enggau Industri Dayak di Jalan Ong Tiang Siew lalu ditangkan meri sebidang tanah ungkup Komplek Unit Jalai Pengarap Bukai (UNIFOR)

Sapit Sekretari Perintah Nengeri mega ari bansa Dayak enggau dia kitai ulih meda pekara nya enda berat sepiak.

Bakani pengasai ati Datuk Amar bekaul enggau sukung Dayak ngagai PBB enggau GPS ba PRN deka datai. Kati sida agi tegap nyukung PBB enggau GPS?

Ya, aku deka nentuka program pemansang bela mungkur raban bansa Dayak. Munyika udah disebut sebedau tu, aku deka bebendar ngelalau sida iya nya pengidup Dayak dudi hari iya nya begulai dalam GPS enggau PBB.
Semua peluang bisi ba dini endur enggau kitai patut mandangka diri kelimpah mantaika penyulut ti manah ba tiap pekara digaga.

Nya alai, komuniti Dayak ukai semina menuhka kouta aja, tang bela nyereta pengawa ngemansangka menua.
Ambika chunto, aku empu ti mega nyadi Sapit Kepala Menteri, tiap kereja enggau tanggungpengawa ti diberi sigi patut dipejalai enggau manah. Enti aku enda bejalaika pengawa enggau manah, bakani kitai deka mutarka penanggulnya.

Aku ngelalau mensia mayuh patut meda enggau mansik silik nama pemansang udah dikemujur perintah. Nama ditemu aku, sekeda sida tu semina nyadi patung ba politik.

Kepenudi, nama dikearapka Datuk Amar ungkup penyereta tauka deligit ke ngulu Konvensyen Khas tu?
Juluk ati aku, arapka sida ulih madahka polisi PBB enggau GPS ngagai rayat awakka rayat bukai lalau anang alah ajum piak parti penyakal ti semina deka meda kitai pambar.

Ari semua penerang ke dibantai, arap sida ulih ngerembaika penerang pasal pengawa ngaga jalai alun sereta bekal elekterik aja. Tang diatu kita deka ngemeranka pengawa betanam betupi bepelasarka chara moden.

Semua pemansang nya asil ari pemintarYAB Kelapa Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ti benung ngiring nengeri tu. Abang Johari siku ketuai ti ngembuan juluk ti tinggi, nemu peminta rayat enggau semampai bekenanas gawa ngenanka hak rayat. Nyadi kitai patut nyukung perintah GPS enggau ngetanaka Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ungkup pemaik nengeri Sarawak jemah.

Suara Sarawak