HSL berbuka puasa bersama pengamal media di Sarawak.

Laddy Nattasha Kawan menggi gelar Kumang Pesta Menuai ABS 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

BAJU kebaya ngena ukir pua kumbu mai tuah ngagai Laddy Nattasha Kawan udah dipadu menggi gelar Kumang Pesta Menuai Serakup Anak Borneo Semenanjung 2021.

Pia mega, Laddy asal ari Saratok madahka diri keran deka masuk pekit tu laban deka ngansah pengelandik diri bepekit enggau bala bukai.

Laddy, 26 taun mega madah, iya endang rinduka pengawa bekaul seni enggau main asal ari sekula sekondari nyentuk diatu.

“Juluk ati aku deka nyadi siku raban paramedic sereta deka chakah agi ngaul ba pengawa bekaul main asal kitai Iban.

“Aku mega deka nentuka mensia mayuh gerai belama sereta lepas ari pandemik Covid-19 enggau penyakit bukai ngambi industri dagang temuai enggau main asal kitai ranchak baru.

KUMANG PESTA MENUAI ABS 2021… Laddy Nattasha Kawan

“Pekara tu ulih matak mayuh agi temuai menua luar nemuai kitu ngambi ulih meda pemanah rampa menua enggau budaya di Malaysia.

“Aku keran meransang rebak baru ngetanka budaya di Borneo tu sereta semampai temegah ati enggau penyelai budaya kitai.

“Enggau peluang tu, aku meri besai terima kasih ngagai mensia mayuh ke udah ngundi aku dataika aku bulih champion ba pekit tu.

“Petara aja ulih malas pemanah kitai,” ku Laddy gaga ati meda sukung ari mensia mayuh nyentuk iya bulih gelar champion.

Kelimpah ari bulih gelar champion, Laddy mega bulih Top 20 Challange Winner, Miss Popular Vote, M.O Sarawak Choice Award enggau Miss Sambal Sengat.

Ba Miss Popular Vote, iya mujur bulih RM300 enggau produk Asian Cosmetic seraya bulih RM300 enggau produk mega pengudah bulih gelar Miss Sambal Sengat.

Ukai semina nya aja, Laddy mega mai pulai mata duit RM300 pengudah nyadi Pemenang Miss M.O Sarawak Choice Award.

Laddy mega mujur bulih Sekularship Fajar International College penyampau RM15,000 enggau bulih mata duit RM1,500.

Nambahka, pemenang lumur dua benama Joana Jane Francis madah, batang tuju masuk pekit tu laban keran deka ngangkatka budaya etnik di Borneo.

“Pekara tu beguna amat ngambi peranak luar ngelala penyelai budaya kitai baka ari sukut bansa pemakai, pekayan asal, kereban muzik enggau leka jaku dikena kitai.

“Aku mega deka nampung pengawa tu ba pekit pemajik tu ngambi ulih ngangkatka penyelai budaya kitai Borneo ngagai tikas ke tinggi agi.

Joana Jane Francis

“Terima kasih nuju mensia mayuh ke enda belampung ati meri sukung sereta ngundi aku nyentuk aku bulih lumur dua sereta bulih gelar ke bukai,” ku dara bajik penakan Bidayuh Berawan tu.

Pemenang lumur tiga, Axiomara Tijan Andy, 15 taun madah, iyadeka masuk mayuh agi pekit pemajik udah tu sereta deka mujur dalam pelajar.

Nambahka nya, Tijan mega keran deka ngerembaika pengelandik iya ngagai tikas ke tinggi agi dudi hari lalu masuk bemacham pekit ti mantaika penyelai budaya Sarawak.

Ku Tijan, batang tuju iya masuk pekit tu laban deka ngiga peneleba, ngansah pengelandik sereta belajar budaya bekaul pemajik gamal.

Iya mega meri besai terima kasih ngagai sida ke udah nyukung sekumbang ba pekit tu dataika iya bulih lumur tiga enggau Top 12 Challenge Winner.

Tijan mujur bulih Sekularship Pelajar Fajar International College penyampau RM7,000 enggau bulih mata duit RM9,000 seraya ba Top 12 Challenge Winner, iya mujur bulih RM300.

Dara bajik ti bulih gelar champion, lumur dua enggau lumur tiga mega deka bulih tujuh bansa produk baka Produk nganta DeAngelz, Produk Vendor Box Online DG, Produk Nang Ori, Produk LyAna Beauty Care, Produk Melissa Francis, Produk Asian Cosmetic, Produk Flores Hermosa, Produk D’Annova Skin Love enggau Sugarbomb Perfumes.

Pemekit benama Rini Kana mega enda mai jari puang lebuh bulih tiga gelar baka Miss LyAna Beauty Care (bulih mata duit RM300), Miss Nang Ori (bulih produk Nang Ori enggau Miss Pasar Borneo Seri Kembangan (bulih mata duit RM300).

Dara bajik benama Christy Panggai mega bulih gelar Miss Connylea’ya Bridal Sibujaya enggau mai pulai mata duit RM300 enggau Siti Dabong bulih gelar Miss harvest Spirit mega sama bulih RM300.

Kelimpah ari nya, Anna Tasha Alex nyadi pemenang Best Catwalk Video ngujungka iya bulih mata duit RM300 enggau bulih Produk Asian Cosmetic.

Pemekit ke bulih lumur empat ngagai lumur 12 mega deka bulih mata duit RM300 siku, bulih produk Melissa Francis, Nang Ori enggau Mini Bauquet ari Dj_Suprisebajet Box & Bouquet’z.

Ba lansa sama, Direktor Projek Serit Banyan meri pengaga ati ngagai semua pemenang Top 12.

Axiomara Tijan Andy

“Meri besai terima kasih ke sukung Opis Menteri Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal sereta semua pemelanja ti udah ngemujurka pekit tu.

“Terima kasih mega ngagai mensia mayuh ke enda belampung ati nyukung sereta ngundi semua bala pemekit Kumang Pesta Menuai Serakup Anak Borneo Semenanjung 2021.

“Aku ngarika raban pengatur nusun sepuluh jari nyema bisi penimpang enggau pengurang sekumbang ngatur pekit tu.

“Kami ngarapka pekit tu ulih mantaika penyelai budaya Borneo ngagai tikas nasional,” ku Serit madah.

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

31 Mac 2023

Berita Terbaru