ARTIKEL

Lagu Indu Bansa Dayak disadaka Tony Rumpang nyeritaka pemajik Kumang

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

JOM BACA E-PAPER SUARA SARAWAK/ NEW SARAWAK TRIBUNE PERCUMA SEAWAL 2 PAGI SETIAP HARI. KLIK SINI

KUCHING: Lagu baru dikumbai Indu Bansa Dayak disadaka Tony Rumpang nya kelai muji pemajik indu bansa Dayak.

Lebuh dirandau, Tony Rumpang madah, lagu Indu Bansa Dayak nya lagu rumpas kedua iya nangkan lagu ke diberi nama Jauh.

Peranak Rumah Dimbap Serubah Ili, Lemanak, Engkilili tu mega madah, lagu Jauh udah ngangkatka nama iya ba industri muzik Dayak tu.

“Naka diatu, aku udah ngebung dalam industri muzik Dayak pengelama empat taun lalu chukup mayuh kenang enggau pekara baru diasaika aku.

“Ba taun 2017, aku mansutka lagu rumpas keterubah iya nya lagu Jauh lalu pemadu baru nya lagu Indu Bansa Dayak ke dipansutka ba taun 2020,” terang iya.

LABUH PENGERINDU… Tony labuh pengerindu lebuh betemu enggau siku kumang di sungai Nanga Balu.

Tony, 25 taun madah, iya endang rinduka pengawa belagu kenyau agi sekula primary suba laban bala apai indai enggau bala menyadi iya mega rinduka pengawa belagu.

Ku Tony, iya suah belagu enggau bala menyadi ba rumah panjai maya kemisi sekula.

“Chukup rindu belagu begulai enggau bala menyadi aku lalu lebuh tekenangka pekara nya, chukup gaga laban juluk ati sereta pengerindu agi mit suba udah nyadi nyata.

“Suba, nama bisi pengawa belagu sigi enggau belama bai ati rindu merindang bala bukai ba rumah panjai kelebih agi lebuh bisi pengerami besai.

“Nyadi, enti nyebut pasal kenang manis, aku chukup gaga laban bulih kaban ti manah enggau begulai baka diri menyadi lalu kaban aku meh ngangkatka aku dalam dunya pemerindang.

MERINDANG… Gambar Tony lebuh merindang ba sebengkah pengerami sebedau pandemik tu.

“Sida mega udah kiruh nganjung nama aku masuk Pekit Bintang Klasik Iban 2016,” ku anak pengkuan ari tujuh iku diri menyadi nya.

PEMAJIK KUMANG

Ngelansa pasal lagu Indu Bansa Dayak, Tony madahka lagu tu ditengkebang Franklin Lingga Abun enggau Sebastian Gerunsin sereta leka lagu ditengkebang Franklin Lingga Abun.

Ku iya, penemu asal lagu tu ditibak ari jerita tuai mandangka pengaga ati bala mensia meda pemajik indu Iban ke datai ari menua Panggau.

Nya kebuah ku Tony, dalam lagu tu Franklin bisi nyebut nama sungai ke enda kala ditemu dalam ditemu tauka ayan ba menua kitai ke dikumbai sungai Nanga Balu.

Terang iya, Nanga Balu tu mandangka pengidup asal, ngepan asal enggau keresa bansa kitai ukai datai ari penemu dunya mensia tang ulih ajih ari penemu dunya ke enda ditemu tauka dipeda kitai.

“Ba lagu tu mega, bala penengkebang lagu sereta bala videographer betuaika Sydney Atin merambu jalai jerita ungkup muzik video enggau mai konsep ‘reincarnation’, reti iya semengat diadaka baru.

“Dalam muzik video tu, kitai ulih meda dua rebak ke bebida, seduai betemu ba palan ke sebaka mandangka rebak kelia enggau rebak diadaka ba dunya diatu,” terang iya.

Ku Tony, tuju lagu tu ditengkebang dikena mandangka reta enggau keresa lama kitai ngambi dikelala rebak baru.

Pia mega, lebuh nerang pasal reti leka lagu enggau muzik video tu, Tony madahka lagu Indu Bansa Dayak tu dikena ngangkatka pesaka kitai ngambi dikelala orang luar nentuka penatai asal bansa kitai tampak rita ngundan bemacham sejarah, adat enggau main asal.

“Nyadi, lagu tu udah ditengkebang Franklin enggau Sebastian maya seduai agi sekula suba.

“Pengelama lagu tu disimpan, dia Franklin setuju ngandalka aku mai lagu tu ba taun 2020 nyin kemari.

“Lagu tu dirikod penusun muzik tebilang, Hairee Francis ba studio iya empu iya nya studio Francis Five Production lalu lagu tu tembu dirikod bulan Ogos 2020,” terang Tony silik agi pasal pejalai pengawa ngerikod lagu Indu Bansa Dayak tu.

KENANG… Tony begambar ungkup kenang enggau bala bukai ba sebengkah program diatur TVS.

PESAKA ASAL KITAI

Pemanah muzik video mandangka ai sungai ti chiru ngasuh kitai labuh pengerindu enggau mandangka indu Iban bekenaka ngepan asal kitai Iban.

Ba muzik video nya, dara bajik benung ngajat ayun lundai ba atas batu sungai Nanga Balu mandangka pemanah ajat enggau ngepan asal kitai Iban.

Nangkan nya, Tony ba muzik video nya mega tepedaka dara bajik bekenaka ngepan Iban ba Sungai Nanga Balu lalu seduai nya ari dunya ke bebida.

Ba taun 2021 tu, Tony madahka bisi lagu udah tembu ditengkebang Franklin Lingga enggau siti agi diperambu pansut ujung taun tu tauka pun taun 2022.

“Aku ngarapka lagu Indu Bansa Dayak tu ulih nyadi peransang ngagai industri muzik menua mantaika adat asal kitai nengah kreativiti enggau penemu seni.

INDU BANSA DAYAK… Muzik video Indu Bansa Dayak tu kelai mandangka pemajik kumang enda nyalah baka dara bajik ari menua Panggau.

“Tambah mega, aku ngarapka orang luar ulih meda sereta angkunka pemanah rampa menua kitai sereta aku mega dekaka lagu tu ulih ngangkatka menua Sarawak pegari ba mata dunya.

“Menua kitai Sarawak tu ngundan bemacham adat, main asal enggau keresa lama ke patut diangkat ngambi beberita ba mata dunya, nya kebuah bemacham chara kitai ulih mantaika semua nya baka nengah lagu tu.

“Sekumbang rikoding lagu tu, chukup mayuh pemar kelebih agi maya pandemik tu baka pengawa rikoding lagu suah amat tejanggal.

“Tang, Puji Tuhan, lagu nya udah dipansut sereta bala peminat ulih teperindang sereta mendingka lagu tu ba lubang ribut enggau pelasar digital baka Youtube tu,” terang iya baru.

BEPUN ARI PENGERINDU

Ngelansa pasal pengawa sebedau masuk dalam industri muzik Dayak, dia Tony madahka ba sekula, iya suah masuk Pekit Karaoke laban endang rinduka pengawa belagu.

Pengudah abis sekula, Tony madahka iya kala masuk Pekit Bintang Klasik Iban iya nya siti program ke nyadaka lagu-lagu lama.

“Pekit Bintang Klasik Iban nya udah mai tuah laban aku bulih gelar champion sereta diberi peluang ngerikod lagu rumpas di baruh perabung Ranyai Sound Studio.

“Naka pengaga laban utai dikerindu ari sekula primari udah nyadi nyata lalu pemujur nyadi champion nya singkang keterubah aku masuk dalam industri muzik Dayak tu.

“Naka diatu, aku apin nerima anugerah tang aku berasai temegah ati laban ulih bepekit enggau nyadik siku ari finalis ba Anugerah Tusun Sapa Juara (ACSJ) ba taun 2019.

“Taja nadai bulih anugerah lebuh nya tang aku chukup gaga laban diberi peluang bepekit ba panggau nya taja baru dalam industri muzik tu.

Ungkup penerang semua, naka diatu lagu Indu Bansa Dayak tu udah dipeda lebih 144,000 ba Youtube Channel Francis Five Production enggau nerima 382 timbal.

Lagu Indu Bansa Dayak tu udah dipansut ba Youtube Channel nya kena 21 Mei 2021.

Tambah mega, lagu Jauh udah dipeda lebih 186,000 ba Youtube Channel Ranyai Studio ke dipansutka ba taun 2019.
Ngelansa pasal pemar sekumbang nyadi penanyi, Tony madah mayuh pemar ditapi kelebih agi maya pandemik tu baka bala penanyi pedis deka mansutka lagu bekualiti ketegal ekonomi kusut.

Berindik ari nya ku iya, sida mega pedis mantai tauka ngansah pengelandik belagu ketegal palan pemerindang ditutup maya pandemik tu.

Kebuah pia ku Tony, bala penanyi ukai semina nemu belagu tang mega patut nemu merindang mensia mayuh lalu semua tu begunaka peneleba merindang atas panggau ba mua mensia mayuh.

NYADIKA PERANSANG

“Keterubah iya, meri ebsai terima kasih ngagai kami sebilik laban semampai nyukung aku ari pun nyadi penanyi nyentyk diatu.

“Berekat sukung kami sebilik enggau bala bakih, aku ulih ngangkatka diri sereta datai ba tikas ke diatu.

“Terima kasih mega nuju bala bakih ke sama belajar ba Kampung Budaya Sarawak suba, sida meh nganjung nama aku masuk Pekit Bintang Klasik Iban 2016.

“Enti nadai sida nganjung nama aku suba, engka bedau aku naydi penanyi baka ke diatu,” ku Tony.

Kelimpah ari nya, Tony madah enggau ati ke gaga, iya meri besai terima kasih ngagai bala peminat ke udah nerima penatai iya dalam dunya pemerindang.

Ku iya, enti nadai sukung ari semua kita, iya enda ulih dataika ba tikas ke diatu lalu Tony mega ngarapka semua kitai mujur belama sereta sama meh kitai nyukung industry muzik kitai Dayak tu.

“Nuju bala penanyi bukai, sama meh kitai ngangkatka muzik Dayak ngagai tikas ke tinggi agi ngambi muzik kitai seikas enggau muzik bukai.

“Enggau peluang tu, aku meri besai terima kasih ngagai Richard Ranyai enggau Cami Tan laban mujur mansutka lagu Jauh tu. Terima kasih mega nuju tim Ranyai Studio enggau Francis Five Studio.

“Enda tinggal mega ngagai bakih aku ke baka diri menyadi nya, Franklin Lingga, siku ari komposer lagu Indu Bansa Dayak.

“Franklin mega siku orang ke chukup mentas sereta landik amat nengkebang lagu ti bekualiti,” ku Tony ngenataika jaku terima kasih ngagai sida ke udah ngemujurka lagu Jauh enggau Indu Bansa Dayak.

Kelimpah ari nya, Tony madahka pelasar media rama beguna amat dikena mantaika penau baru tauka orang baru ba industry muzik Dayak tu.

Bekaul timbal diterima ari mensia, iya madahka semua timbal positif nya nyadika peransang ngambi ransing agi ngangkatka diri lalu enti ari sukut negatif, iya nerima semua nya dikena ngubah pengelemi diri.

Ba pengujung randau, Tony madah bala peminat ulih meda berita baru ari iya ba Facebook, Instagram enggau Tiktok ngena nama Tony Rumpang.

BERITA LAIN

Mayuh bantu ngubah pengidup rayat

DEBAK: Bemacham bansa bantu diberi perintah dikena ngubah enggau nyaga pengelantang rayat. Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Uggah Embas madah, nya nentuka rayat bulih

Gaji niki nipakka inflasyen

KUCHING: Perintah Besai dipinta nyemela pengawa nikika gaji nipakka tikas inflasyen ngambi pekara tu enda meri empas ngagai rega barang niki ti ngasuh atur nikika

BERITA TERBARU

17,034 warga emas Jepun meninggal sendirian

TOKYO: Satu tinjauan terkini oleh Agensi Polis Kebangsaan Jepun (NPA) menunjukkan bahawa 17,034 warga emas yang tinggal bersendirian meninggal dunia di rumah di seluruh negara

Pertingkat usaha bantu PKS tembusi pasaran luar

SAMARKAND: Usaha membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) Malaysia menembusi pasaran luar negara perlu dipertingkat bagi mengangkat kedudukan syarikat berkenaan, kata Perdana Menteri Datuk Seri