Makit atas ai di menua ni lebih tebilang?

Penumbuh makit atas ai chukup tebilang ngagai peranak ba Asia kelebih agi ba menua baka Thailand, Indonesia, India enggau menua bukai.
Kebuah pia laban sungai endur peranak ngelakuka asil betanam betupi sida.
Diatu, makit atas ai nyadi pematak temuai ba serata dunya laban penyelai dikembuan iya.
Pia mega, bisi sekeda menua mengkang numbuhka makit atas ai kelimpah ngeranchakka agi aktiviti dagang temuai ba menua nya.
Sekali tu, kitai deka ngerintaika makit atas ai ke chukup tebilang ba serata dunya.

Makit Damnoen Saduak di Ratchaburi, Thailand

Makit atas ai Damnoen Saduak tu chukup tebilang lalu penyauh lebih 100 kilometer ari Pasar Bangkok ba Ratchaburi.
Makit tu mengkang ngetanka chara asal nyengkaum deka dibuka ngagai mensia mayuh pukul 5 pagi.
Beduduk ari makit tu majak dikelala, makit tu mega penuh ditapatka bala temuai ari menua Thailand empu nyengkaum temuai ari menua luar.
Ukai semina nyual pemakai, buah enggau sayur tang bala temuai ulih meli tanda kenang ba makit atas ai tu ngambi bisi dibai pulai nyadika pengingat kala nemuai kia.

Makit Lok Baintan di Banjarmasin, Indonesia

Makit atas ai Lok Baintan nya ba Kabupaten Banjar Indonesia di begian Pulau Borneo (Selatan Kalimantan).
Pengusung ulih ngagai makit tu ngena perau urung sejam ari wilayah tengah Banjarmasin.
Makit tu ngembuan besai reti laban mandangka budaya komuniti Banjar ke alai sida ke bejual enggau meli barang semina betemu dalam perau.
Pia mega, makit atas ai tu suah endur tukang gambar ngambi gambar ngambi ulih mandangka pengidup peranak ba wilayah tu.

Makit Tasik Inle di Nyaungshwe, Myanmar

Asil keranjai jari bisi dijual ba makit atas ai tu. Produk khas baka kereban, kayu ti diukir enggau asil pengelandik jari ke bukai, kain enggau cerut (sebansa segerit menua Myanmar) bisi dijual ba perau mit.
Makit tu nyendiaka bemacham perengka enggau dibuka ninting hari tang endur makit tu berubah belama.
Bisi lima taman ngelingi makit atas ai iya nya di Nyaungshwe, Heho, Taunggyi, Minethauk enggau Shwenyaung kelimpah nerima mayuh temuai ari menua luar.

Makit Delta Mekong di Vietnam

Makit atas ai Delta Mekong tu tebilang enggau pasar Phung Hiep enggau Cai Be.
Bala temuai ulih ngelawa makit atas ai Cai Be ngena motobot lalu sida mega ulih besilih barang, buah enggau barang bukai.
Phung Hiep tu entara makit atas ai pemadu besai ba wilayah Delta.
Enti deka ngelawa makit atas ai tu, bala temuai mesti bemalam ba Delta Mekong, dani tumu enggau nepan kapal maya pagi hari.

Makit Pulau Solomon di Timur Tasik Australia

Taja enda besai baka makit atas ai menua bukai ba Asia Tenggara, bala pengusung ulih nepan kapal mit ngambi ulih nimpai pemanah rampa menua ba Pulau Solomon.
Pulau Solomon tu ba Timur Tasik Australia, adap ke timur Papua New Guinea.
Pemanah terumbu karang enggau pemeresi ai tasik ba pasar nya matak mayuh agi temuai ari serata dunya ngelawa makit atas ai nya.

Makit Tasik Dal Srinagar di India

Makit atas ai Tasik Dal tu ba nengeri Jammu enggau Kashmir di India ti tebilang ba serata dunya laban pemanah rampa menua.
Makit atas ai Srinagar nya siti aja ba India enggau kedua di dunya lalu ke bukai nya ba tasik Delta Mekong enggau Vietnam.
Pia mega, makit tu keterubah iya narit ati pengusung menua luar dalam taun 1960 pengudah siku tukang gambar Jipun mantaika keretas endur nemuai ba India.