ARTIKEL

May Franklyn enda betah indai

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

KELIMPAH ari apai, indai meh reta berega ti diempu anak lalu reta nya enda ulih diganti tauka disilih ngena reta pengaya ti bukai.

Taja diberi sedulang emas enggau batu berega tang semua nya nadai ulih nyilih pengasih, penyayau enggau penyiru apai indai.

LELENGAU… May nyadaka pengelengau ati diri ngagai niang indai dikesayau nengah lagu Sayau Selama Iya.

Nya alai, seagi-agi apai indai agi idup begulai enggau kitai ba dunya injau tu, pandangka meh penyayau, pengasih, penyiru sereta pementas ngagai seduai.

Balas meh jasa seduai nitih pemisi kitai, beli meh nama utai dikeingin seduai lalu bai meh seduai raun nimpai pemanah dunya.

Tang enti seduai ujang ngejang pegi lesi ba adan, badu meh kitai begulai enggau seduai, setibang ai mata kitai naya nyabak dedui enda meh seduai nikal pulai.

SEBANA NENGAH LAGU

Sayau Selama Iya, nya meh lagu disadaka penanyi May Franklyn ti ngerintai sebana ati diri ke tanda pengelengau ngagai niang indai ti pemadu dikesayau iya.

Taun tu iya nya kena 23 June tu tadi balat bendar nampar pengidup May sereta ngeruntun tangkai ati iya lalu nya meh kepenudi iya begulai enggau niang indai.

KENANG KEPENUDI… Siti ari gambar kenang May begulai enggau niang indai iya.

“Sinu aku indai, sinuka diri nadai agi indai, belala meh aku begulai enggau nuan, chukup enda nyangka pandak amat kitai begulai.

“Lelengau aku indai, kin kia ayas nuan semampai ayan asai ti bisi nuan nyandih ba tisi bejaku ngerandau aku,” ku iya seraya sesirut ngendas ati mata lelengau.

Lagu berentak sinu ti mujur dikeluar ba baruh perabung Aka Dambai Production (ADP) kena 25 Oktober tu tadi dipeda ba penyuah urung 2,000 kali sereta nerima kelai like 82 iku ari mensia mayuh.

Tusui May, indai iya nadai nyengala ngembuan penyakit tak semina sakit enda lama lalu terus nabanka nyawa iya.

“Naka diatu, aku agi enda ulih nerima tak asai ti bula meh niang indai udah layu sulai.

“Puang amat pengidup aku ditinggalka niang indai lalu ati di dalam menais deka betemu enggau indai taja semina begulai dalam mimpi,” tampung iya.

Lalau iya, begulai manah enggau apai indai, bala menyadi tauka orang dikesayau kitai lebuh sida agi idup laban enti sida udah danjan pegi, bedarah ai mata kitai nyabak, nadai meh kitai ulih betemu enggau sida agi.

SINGKANG MERINDANG

Lebuh nusui pejalai diri ba dunya pemerindang, May madahka diri bulih buah runding nya rambau menua kitai neritka Atur Mindah Betagang (PKP) suba.

Semua nya, ku iya, bepun ari mayuh maya lepa lalu nadai pengawa dikereja ketegal tepekul ba rumah aja.

“Bisi sekali, aku bisi ninga bala kaban nguji ngaga lagu lalu ari nya meh aku berengkah bisi ati deka ngeluar lagu diri nitih ke sida.

“Aku pen nanya sida baka ni chara deka ngerikod enggau ngeluar lagu diri empu lalu sida mai aku betemu enggau komposer ti mega penengkebang lagu bepenau, Matthius Mambang enggau Jesly Jabu.

“Maya nya suba ujung taun 2020. Enda lama udah nya kena 24 Februari, aku mujur ngeluarka dua lagu single keterubah diri pejuluk Udah Kelalu Laun enggau Timang Pengerindu Puang.

“Lagu nya digempung ba sebuah album kompilasyen Sada Leka Sebana. Nya meh pun pejalai aku ba dunya pemerindang Iban tu,” tusui iya.

Ungkup rikod, pengajar ti datai ari Tanjung Bijat, Sri Aman nya mujur ngeluarka enam lagu diri nyengkaum lagu Gawai.

Nya nyengkaum lagu Udah Kelalu Laun, Timang Pengerindu Puang, Rapas Ba Ati, Siang Malam Sebana, Nganchau Tikai (lagu Gawai) lalu pemadu baru iya nya Sayau Selama Iya.

Nuju bala peminat, ku May, iya deka ngeluarka dua lagu baru diri ba timpuh ti semak tu.

“Siti ari lagu nya ila endang lagu bepadu nyawa berentak joget lalu siti agi ti bykai berentak balada tauka dangdut.

“Nya alai, aku ngarap bala peminat sabar nganti dua lagu baru ari aku nya,” ku iya seraya tuchum manis mantaika berita gaga nya.

ASAI KE ARTIS

Anak keempat ari enam diri menyadi nya endang ngembuan minat belagu kenyau ari mit lalu lebuh bisi maya lepa, seduai bakih iya siku suah amat belagu suba.

Maya nya suba, ku iya sambil ketawa rerinyik, seduai ti belagu nya ngelakun sereta ngasaika diri nyadi artis.

Tampung iya, bala bakih ti bukai duduk telunga-lunga meda seduai belagu enda nyalah baka peminat benung meda artis merindang ba konsert.

“Bisi sekali lebuh bala nas ngeli datai ngagai sekula kami (sekula primari) meresa pengerai ngeli bala nembiak, dia sida ngangauka aku belagu merindang bala bakih ti takut chabut ngeli.

“Nama dianti agi deh laban ti minat belagu, aku pen lalu belagu merindang sida.

“Tak asai ke artis nya meh sepi aku,” ku iya ketawa.

Taja pen minat amat ba pengawa belagu tang May nadai kala masuk pekit belagu laban iya siku orang ti malu.

Nangkan nya, ku iya, sekumbang mekuh pengawa merindang, iya nadai tentu nyengala napi bemacham penguji.

Tang bisi siti pekara ngasuh lebu mimit laban lagu iya nadai mayuh orang meda.

Taja pia, iya madahka diri enda tentu gaga uke pekara nya laban kitai enda ulih mejal orang rindu ke lagu kitai.

“Tambah mega aku tau dikira agi baru ba dunya pemerindang tu lalu apin dikelala mensia mayuh.

“Siti agi nyangka aku jarang ngelakuka lagu diri enda baka bala artis ti bukai ba sebelah media sosial.

“Engka nya kini ti ngasuh orang enda tentu ngelala aku tang aku tepantup ati laban mujur ngeluar lagu diri ngambi bisi dikenang jemah,” ku iya.

NENGKEBANG LEKA LAGU

Bekunsika juluk tauka perambu dudi hari, May madahka diri deka nguji nengkebang leka lagu ungkup diri empu.

Ku iya, sebedau tu iya kala nguji nengkebang leka lagu tang apin tembu laban nyau kiruh enggau pangku pengawa diri nyadi pengajar.

“Muak ke siang aku ngajar bala nembiak lalu muak ke malam aku meresa asil kereja nembiak, nyendia perengka dikena ngajar, ngaga ripot enggau ngereja pengawa bukai.

“Bisi maya lepa nyau deka belelak tauka magi awak ngagai ruang bilik diri. Nya meh kebuah leka lagu ditengkebang aku lalu enda tembu,” ku iya.

Iya madah, industri muzik Iban kemaya hari tu nyau majak maju nitihka singkang industri muzik Semenanjung Malaysia.

Ku May, diatu kitai ulih mendingka lagu Iban ba bemacham rentak, lagu enggau video muzik pen bekualiti sereta mayuh semekih.

Pekara nya, ku iya, endang manah ngambi industri muzik kitai majak pegari baka bintang ba langit mingkai.

Ngena peluang tu, May beterima kasih ngagai semua orang ti nyukung pejalai iya ba dunya pemerindang kelebih agi peminat, sida sebilik, bala bakih enggau kaban belayan.

“Terima kasih mayuh ngagai kita semua ti enda leju nyukung, meransang sereta besampika pemujur aku.

“Aku mega beterima kasih ngagai bala DJ radio laban udah mutarka lagu aku churung radio sereta raban ADP enggau Kaban Music Production (KMP) Sdn Bhd.

“Ngarap Tuhan merekat semua kitai ngambi terus mujur ba semua pengawa kelebih agi ba pengawa merindang tu,” ku ngujung ke randau diri.

LAIN-LAIN BERITA

Sarawak ngulit dua hari

KUCHING: Perintah Sarawak ngemendarka timpuh ngulit selampur nengeri pengelama dua hari, belabuh sehari tu enggau pagila. Nambah ke nya, tambai mega digitang tengan tiang aja

TYT berami enggau YAST Group

KUCHING: Tuai Pemegai Menua (TYT) Sarawak, Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar enggau bini iya, Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi udah ngulu Pengerami Makai Lemai Taun

Mutang aruh iya dichiri mangku pengawa

LIMBANG: Pengawa nyiri ex-Kaban Parlimen Bukit Mas, Datuk Mutang Tagal nyadi Yang Dipertua Dewan Negara ke-20 endang meri besai pengandal. Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar

BERITA TERBARU

Wawasan Tun Taib menjurus kepada pemodenan Sarawak

KUCHING: Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud mempunyai karakter sebagai pemimpin berwawasan dan seorang yang berfikiran strategik berjaya membawa perubahan, sekali gus

Tun Taib bawa pembangunan berterusan

KUCHING: Hubungan rapat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak yang terjalin rapat sejak pentadbiran bekas Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud membawa

Legasi ditinggalkan Tun Taib tidak ternilai 

KUALA LUMPUR: Legasi yang ditinggalkan oleh Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud sebagai Bapa Pemodenan Sarawak tidak ternilai dan akan sentiasa hidup di dalam hati semua.