Trending

Menoah digelar Annuar Zain Sarawak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

‘ANNUAR Zain Sarawak’ tauka Menoah mujur ngeluarka lagu pemadu baru diri ti pejuluk Nguai kena 30 April tu tadi.

Tebal agi bala peminat ngelar iya ‘Annuar Zain Sarawak’ laban ngembuan sada nyawa ti nyelai enda nyalah baka sada nyawa penanyi tebilang enggau lagu Sedetik Lebih nya.

Menoah madah, nya siti basa ti besai bendar reti ari bala peminat kelai sida ngaku penau iya ba pengawa belagu.

Lagu dikeluarka ba pelasar YouTube TJKSB Music Production nya mujur dipeda lebih 30,000 orang enggau nerima kelai like urung 1,000 ari mensia mayuh ba timpuh dua bulan.

RESIA ‘MENOAH’

Nama asal penanyi sigat bekulit burak nya kebendar iya Jeffery Peter Gon tang ba dunya pemerindang iya ngena nama Menoah.

Nya dikena iya nyaga sereta mida pengidup diri empu besehari-sehari enggau dunya pemerindang.

“Lebuh aku bejalaika pengawa merindang, aku meh Menoah tang ba pengidup besehari-sehari tauka pengidup kediri empu, aku sigi Jeffery Peter Gon,” terang iya.

Nemu kita? Nama Menoah nya mai reti besai ngagai penanyi penakan China-Iban tu.

“Nama tu datai ari leka jaku Iban ‘menoa’ tauka menua ti mai reti ‘world’ ba jaku English. Tu dikena aku mandangka pemesai pengerindu, minat enggau pengeransing aku ba seni muzik enggau pengawa belagu.

“Ba aku, muzik enggau pengawa belagu tu nyadi dunya sereta pengidup aku. Ngambi dipeda komersial agi, aku ngengkahka urup ‘H’ ba ujung lalu nyadi meh nama ‘Menoah’.

“Nya alai, nama tu lalu nyadi nama panggau aku sereta mujur mai aku dikelala semua orang ba dunya pemerindang Dayak tu,” tusui iya seraya tuchum manis.

Kenang penuh tau dibacha ba Ruai 4 & 5 pagila.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru