Trending

Misi capai sifar karbon

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
Gambar Hiasan Foto: Dewan Kosmik

SARAWAK mengutamakan pembangunan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin dan hidroelektrik sebagai usaha merealisasikan masa depan sifar karbon.

Inisiatif ini menandakan komitmen negeri ini untuk mengurangkan kesan buruk perubahan iklim sambil menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pemuliharaan alam sekitar.

Antara tunjang utama sifar karbon bersih Sarawak ialah menerusi peralihan daripada bahan api fosil kepada sumber tenaga boleh diperbaharui.

Jadi penggunaan tenaga hidrogen sebagai sumber tenaga hijau di Sarawak adalah sebagai salah satu usaha untuk mencapai sifar bersih karbon menjelang 2050.

Negeri yang kaya dengan sumber asli ini turut memanfaatkan potensi kuasa hidronya bagi tujuan penyediaan tenaga bersih dan mampan untuk rakyat.

Hal ini kerana, pembangunan infrastruktur tenaga bersih adalah penting dalam mengurangkan pelepasan karbon.

Malah, Sarawak adalah negeri pertama di Malaysia yang menggubal perundangan membenarkan perniagaan teroka karbon dan alam semula jadi, menunjukkan usahanya untuk berada di barisan hadapan dalam mitigasi perubahan iklim.

Justeru, menerusi tenaga hidro boleh diperbaharui, Sarawak berupaya meneroka sumber alternatif seperti solar dan hidrogen hijau selain menyahkarbonkan sistem kuasa sebanyak 73 peratus pada 2010 dan 2021.

Terkenal dengan sistem sungai yang luas dan potensi tenaga hidro, Kerajaan Sarawak juga sedang melabur dalam pembinaan empangan kuasa hidro untuk menjana tenaga bersih dan mampan.

Projek-projek ini direka untuk meminimumkan kesan alam sekitar dan menegakkan prinsip kemampanan. Sarawak turut menetapkan sasaran penjanaan tenaga lapan gigawatt (GW) menerusi loji hidroelektriknya pada 2030.

Penjanaan itu diperlukan dalam sektor perindustrian pada masa hadapan serta menyokong agenda ekonomi hidrogen Sarawak.

Oleh itu, sasaran itu dapat dicapai menerusi pelaksanaan solar terapung di loji hidroelektrik negeri ini bagi meningkatkan penjanaan kuasa menerusi inisiatifnya yang dimulakan di Empangan Batang Ai.

Untuk mengurangkan pelepasan karbon daripada sektor pengangkutan, Sarawak turut mempromosikan pilihan pengangkutan yang mampan.

Usaha ini termasuk menambah baik sistem pengangkutan awam serta pembangunan Sistem Transit Aliran Autonomi (ART) yang disepadukan dengan penyelesaian digital untuk mencipta pengalaman lancar bagi penumpang yang menggunakan sel bahan api hidrogen.

Ia dijangka dapat mengurangkan jejak karbon di bandar raya Kuching sebanyak 15 peratus menjelang 2030.

Selain itu, usaha untuk mengurangkan pelepasan karbon turut meliputi industri dan sektor komersial.

Sarawak sedang melaksanakan dasar untuk menggalakkan kecekapan tenaga dan amalan kemampanan dalam proses pembuatan dan perindustrian.

Langkah ini termasuk mengguna pakai teknologi dan amalan cekap tenaga.

Untuk itu, kesedaran dan pendidikan awam adalah penting untuk kejayaan inisiatif tersebut.

Sifar karbon Sarawak turut merangkumi program penglibatan komuniti dan pendidikan yang meluas untuk memaklumkan rakyat berkenaan perubahan iklim, amalan mampan, dan peranan mereka dalam mengurangkan pelepasan karbon.

Sarawak turut mengiktiraf bahawa menangani perubahan iklim adalah usaha global.

Jadi kerajaan secara aktif bekerjasama dengan organisasi antarabangsa, negeri jiran dan rakan kongsi global untuk berkongsi pengetahuan, teknologi dan amalan terbaik yang berkaitan dengan mencapai keberkecualian karbon.

Sistem pemantauan dan pelaporan yang telus turut disediakan untuk mengesan kemajuan ke arah keberkecualian karbon ini.

Penilaian dan laporan tetap diterbitkan untuk memastikan orang ramai dan pihak berkepentingan dimaklumkan setiap status usaha pengurangan pelepasan.

Sifar karbon Sarawak turut dilihat sebagai peluang untuk mempelbagaikan ekonomi negeri, iaitu peralihan kepada ekonomi rendah karbon dan mampan mampu mewujudkan pekerjaan hijau, merangsang inovasi serta menarik pelaburan dalam tenaga bersih dan sektor berkaitan.

Kesimpulannya, sifar karbon Sarawak adalah inisiatif berwawasan yang menekankan komitmen negeri terhadap kelestarian dan penjagaan alam sekitar.

Melalui pendekatan pelbagai rupa yang merangkumi tenaga boleh diperbaharui, kuasa hidro, penghutanan semula, pengangkutan mampan dan kerjasama antarabangsa, Sarawak membuka jalan untuk masa depan bebas karbon sambil memupuk pertumbuhan ekonomi dan memelihara warisan semula jadinya.

Inisiatif ini bukan sahaja memberi manfaat kepada negeri tetapi juga menyumbang kepada usaha Malaysia yang lebih meluas dalam memerangi perubahan iklim serta melindungi alam sekitar untuk generasi akan datang.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru