Musin landas, rega ikan niki mimit

KOTA SAMARAHAN: Bisi niki mimit ari segi rega ke diletak bala pemekal asil tasik nyerumba musin landas tu.
Kenu ku tauke Ikan ba Palan Bedaja Kaunsil Mengeri Kota Samarahan (MPKS) Jematan Samarahan Chula Sanny, iya ngangkatka ikan ari pemekal ba Petanak, Kuching ngambika bisi dijual ba seruyuk iya.
“Enda ulih dikeenggai raban pemekal nikika rega ikan nyerumba musin landas tu.
“Taja pia, rega ke niki nya enda besai, semina urung RM1 tauka RM2 aja,” ku iya maya dirandau Suara Sarawak kemari.
Tandu iya, penyampau bekal ikan baru maya musin landas tu mega bisi kusut.

Chula Sanny

“Tebal agi ikan enggau asil tasik bukai baka sotong enggau ambal mega udah diais magang,” ku iya.
Udah nya, ku Chula rega ke diletak ngagai pengunan nya endang nitih rega ke udah diletak pemekal.
“Nyema kami ngangkat enggau rega ke tinggi, nyadi kami deka nikika rega mimit urung RM1 enggau RM2 aja.
“Kami sigi enda beambi ulih ba penguna baka ngeletak rega kelalu mar maya musin landas tu,” ku iya.
Ungkup penemu, asil perati Suara Sarawak ba Makit Bandar Riyal kemari beratika semina undang, sotong enggau kerang aja ke mayuh dijual.
Kelimpah ari nya, bisi dipeda enda berapa mayuh ikan baru ba makit nya mua ke pagi kemari.
Asil tasik ke bisi dijual Chula ba Palan Bedaja MPKS, Jematan Samarahan kemari.