MyMudah inisiatif nyungkak ekonomi

KUCHING: Aplikasyen Malaysia Mudah tauka MyMudah siti ari inisiatif ngurangka tating atur birokrasyen sereta ngurangka ungkus bejalaika dagang dalam nyungkak baru pengerembai ekonomi di Malaysia.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madahka MyMudah pejalai MyMudah ngembuan tuju deka nyapai 25 peratus tauka seikas enggau penyampau RM10 billion pengurang ungkus atur ba sektor mensia mayuh (awam).

“Entara isu ti diterima nengah inisiatif MyMudah tu iya nya pasal pengeluar pemendar eksport ungkup produk florikultur enggau pemakai ti diproses, pengeluar surat pemendar ari ejensi aku Tembu enggau Pematuhan (CCC), isu lisin dagin manuk ti bekaul enggau nupi manuk chara moden sereta ngurangka syarat bekaul enggau ‘Pengendali Berlesen’ dalam industri dagang temuai.

“Kelimpah ari nya, pekara digital enggau automatik mega beguna dalam neruska dagang laban landskap operasyen berubah ngagai inovasyen enggau produktif sekumbang pengerekai pandemik Covid-19,” ku iya.

Jaku Abang Johari dibacha Sapit Kepala Menteri ti mega Menteri Dagang Entarabansa enggau Industri, Terminal enggau Pemansang Orang Dagang Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan lebuh bejadika ‘MyMudah’ ti diatur Malaysia Productiviti Corperation (MPC) nengah virtual ditu, kemari.

Ku iya, nengah inisiatif tu, orang dagang ulih ngulihka proses ti jampat enggau ngurangka panggai ngagai orang bekereja kelimpah nambahka productiviti dagang sida.

“Kaul teknologi Industri 4.0 amat beguna nentuka untung dagang kelebih agi dalam nyumanka, nusun baru rintai pemekal enggau ngasuh Dagang Mit enggau Jelan Pemesai (PKS) majak kompetitif, jampat enggau kreatif.

“Strategi tu deka diambi Sarawak nyingkang ke mua dalam pekara digital kelimpah numbuhka, ngerembaika enggau ngiga peneleba pemadu manah ti inovatif, bepenemu digital sereta nambahka peminta sumber manusia Ekonomi Digital Sarawak ba taun ti deka datai.

“Aku pechaya program MPC ba MyMudah enggau Unified Public Consultation (UPC) deka nyadi pelasar portal digital ti deka meri pemaik ngagai semua pesereta,” ku iya.

Ku iya, program nya mega deka bekunsika pengulih inisiatif MyMudah ari timbal bala pemain industri enggau kunsi ari SAMUDAH bekaul enggau pekara dalam ngurangka tating dagang ba Sarawak.

“Aku ngarapka program virtual tu beguna lalu deka meri bantu ngagai bala penyereta bekaul enggau mayuh bengkah bidang ti diberi perintah dalam nyukung sida ba maya ti mar diatu,” ku iya.

Sama bisi enggau program webinar nya Menteri Muda Dagang Entarabansa enggau Industri, Terminal enggau Pemansang Orang Dagang Datuk Mohd Naroden Majais enggau Datuk Malcolm Mussen Lamoh, Direktor Besai MPC Datuk Abdul Latif Abu Seman, Direktor MPC Sarawak Sarimah Misman enggau bala bukai.

Suara Sarawak