Nadai internet, nanggul program belajar ba rumah panjai

SIBU: Nadai arus internet nyadi siti penanggul besai ti nekul program belajar di rumah bekenaka internet ba bala nembiak sekula di menua pesisir.

Kaban Kunsil Nengeri (Adun) Engkilili Dr Johnical Rayong Ngipa madah, ukai semina nembiak aja tang bala pengajar mega bepenanggul bendar nyediaka latih ngagai nembiak sida nengah internet.

“Penanggul belajar di rumah bekenaka internet balat diasaika nembiak ba rumah panjai nyengkaum di Dun Engkilili.

“Ukai semina nembiak aja, pengajar mega bepenanggul ngajar tauka meri nembiak latih nengah internet,” pia ku iya madah ngagai pengarang berita, ensana.

Dulu agi ari nya iya dipinta meri penemu bekaul enggau penerang Sekretari Besai Serakup Bala Pengajar Nasional (NUTP) Harry Tan Huat Hock empai lama.

Harry ba penerang iya minta Opis Menteri Pelajar beratika isu ke ditapi pengajar, apai indai enggau nembiak ba program ngajar enggau belajar (PdP) nengah internet maya Atur Tagang Pejalai (PKP) diatu.

Tandu Harry, isu ke besai nyadi ba program tu iya nya arus internet ti enda manah ke ditapi pengajar di menua pesisir.

Nambahka jaku iya baru, ku Dr Rayong, amat maya diatu bisi diberi kuota 1GB enda bebayar tang nya enda chukup dikena ngaduka PdP.

“Sida ke bisi telefon tang agi ngena ‘prepaid’ mega tentu bepenanggul ngemujurka program tu.

“Ambika banding enti ngisi ‘prepaid’ RM10 bela enda ulih meli ‘kouta’ internet mayuh,” ku iya madah baru.

Tang ku Dr Rayong, ba penemu iya, iya ngarap bala apai indai sama bela ngembing anak sida belajar di rumah nitihka tusun pelajar iya ke bendar.

“Ambika banding apai indai di rumah panjai tau bekenaka Komiti Pengelikun enggau Pemansang Genturung Pendiau (JKKK) besaup ngembing nembiak sekula belajar di rumah panjai.

“Udah nya kita tau madah pekara ti bekaul ngagai pengajar abis nadai sekual seminggu nyema bepenanggul ba internet, ” ku iya madah.

Ari nya ku iya, Opis Pelajar Nengeri ulih ngadu sereta beratika program pelajar menua lalu deka diripot ngagai Opis Menteri Pelajar.

Suara Sarawak