Nadai tagang nguna sticker ‘Merry Christmas’ di Sarawak

KUCHING: Nadai sebarang notis tauka ‘fatwa’ dibantaika Kaunsil Islam Sarawak (MIS) tauka Opis Pengarap Islam Sarawak (JAIS) pasal tagang nguna sticker jaku ‘Merry Christmas’ di Sarawak.

Menteri Muda Pekara Islam enggau Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU), Datuk Abdul Rahman Junaidi madah, perintah nengeri semina bemalinka JAIS enggau MIS pasal sebarang pekara ti ngaul isu-isu pengarap Islam.

“Di Sarawak kitai nadai nitihka pekara ke dibantaika Opis Pemansang Islam Malaysia (Jakim) sereta mega enda nitihka penuh gerah ari renggat Perintah Besai.

“Sticker ‘Merry Christmas’ mega ulih dikena ba sebarang produk enggau nadai tagang,” ku iya maya dirandau pemberita maya bejadika Unifi ba Tebing Sungai Boyan, Gersik enggau Sourabaya Ulu (BGS), kemari.

Iya madah munyi nya nyaut pemberita pasal jaku ‘Merry Christmas’ ba sticker produk ke udah dikinsil Jakim setipikit halal.

Dulu ari nya, bisi artikel sebuah portal dalam menua pasal isu meri jaku ‘Merry Christmas’ ke mega dikerembai ba media rama kena 24 Disember tu tadi.

Ba penerang nya madahka, tauke kedai roti nya dipadahka enda nitihka peminta penguna Kristian ke ngasuh iya nulis ‘Merry Christmas’ ba kek ke dipesan.

Kenu ku sida, kebuah tauke nya enda nitihka pesan penguna nya laban iya nitihka atur Jakim.

Berebak enggau nya, iya madah di Sarawak kitai ulih meri jaku Selamat Hari Krismas ngagai bala bakih ke ngintu pengerami nya.

Suara Sarawak