Trending

Nama Menoah Hudson majak pegari

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

MENOAH Hudson, siku agi nama penanyi Iban ti majak pegari dalam dunya pemerindang industri muzik Dayak.

Baka bala penanyi Iban tebilang bukai, Menoah mega majak dikelala sereta chakah ngeluar lagu baru diri.

LAGU NGUAI
Penanyi ti tebilang enggau lagu Renjan nya diatu mujur ayan baru enggau lagu solo iya ti ketiga diberi nama Nguai lalu dikeluarka ba baruh perabung TJKSB Muzik Production.

PENANYI TEBILANG…Menoah ngembuan sada nyawa ti nyelai nyentuk dikumbai Anuar Zain Sarawak.

Lagu Nguai nya ditengkebang siku komposer biak ti chukup bepenau, Frederick Sut begulai enggau siku agi penusun muzik lagu ari Radiant Studio ba Miri, Denn Al.

Ngelansa senentang lagu Nguai nya, Menoah madah, lagu nya nyerita senentang penti pemali ti balat nanggul orang ti deka jadi melaki bini lebih agi ba raban komuniti Iban.

Lagu berentak belada nya dikearap ulih ngasuh bala peminat lagu Iban teperindang lebuh mendingka lagu nya.

Penanyi asal ari Miri ti mega penakan China enggau Iban nya ngarap lagu baru iya ulih diterima lalu lekat ba ati bala peminat sereta nyadi peransang ngagai nembiak rebak baru ti bisi pengerindu deka tama dunya pemerindang.

NGEMANSANG INDUSTRI MUZIK IBAN
“Aku ngarap raban penanyi baru Dayak meseti berani ngasilka lagu moden ngambi engkeman seraris enggau ubah jeman.

“Kitai bela nemu, diatu industri muzik Iban majak dibasa sereta ngembuan tikas kualiti kediri empu.

“Lagu Iban kemaya hari tu jauh berubah tauka maju enti dibanding enggau 20 tauka 30 taun ti udah.

UKAI SENGAPA ORANG…Menoah ngembuan pelajar ba tikas Master sereta chakah nyaguka Jaku Iban.

“Sekali ke tu ba sukut leka lagu, tusun tauka video muzik, semua tu jauh udah berubah. Tu mandangka tikas pemansang lagu kitai Iban,” ku Menoah.

Berebak enggau nya, Menoah ngarap gerempung ukai dikuasa perintah (NGO) ti bekaul enggau seni patut meri sukung ngagai industri muzik Dayak ngambi majak pegari lalu dikelala semua orang.

Ungkup penemu, Menoah berengkah ngaul diri dalam industri seni Sarawak kenyau ari taun 2020 nengah sekeda lagu Hitz ti diberi nama Renjan, Pudar enggau Ila Ku Kia.

UKAI SENGAPA ORANG
Ungkup penerang, Bujang Miri ti mega penanyi sigat bekulit burak nya ukai sengapa orang.

Iya siku penanyi Iban ti ngembuan sada nyawa chukup nyelai nyau deka baka sada nyawa siku penanyi Semenanjung Malaysia ti tebilang enggau lagu Sedetik Lebih, Anuar Zain.

Nya alai, Menoah suah digelar Anuar Zain Sarawak kelebih agi ba bala peminat iya.

Ukai semina ngembuan penau belagu, iya mega siku graduet ti ngembuan pelajar ba tikas Master ba Pekara Dagang Antarabansa lalu diatu iya gawa ba sebengkah palan pelajar tinggi peribit (IPTS) ba menua tu.

Menoah mega chukup ngemerat chara bengepan enggau pekayan ti engkeman lebuh dikangau merindang ba sebarang endur.

Nya alai, penau enggau pengulih Menoah dalam bidang seni patut nyadika chunto ngagai bala nembiak rebak baru.

NYAGU JAKU IBAN
Lebuh dirandau senentang pengandal diri ngagai industri muzik Iban, Menoah meransang raban penengkebang leka lagu Iban patut ngena leka jaku Iban ti tulin sereta nemban ba lagu sida.

“Tu meh sebengkah chara dikena kitai nyaguka Jaku Iban ngambi majak dikelala bansa bukai.

“Aku mega meransang bansa bukai ti landik bejaku Iban ngambi enda rawan nguji nyadaka lagu Iban enti sida deka ngerembaika penau diri.

“Kebuah pia laban makit lagu Iban ba Sarawak chukup mayuh peminta enggau nerima timbal ti chukup manah ari mensia mayuh.

“Aku besampi ngambi industri muzik Iban majak dikerindu sereta mansang seraris enggau pemansang jaku bansa bukai,” ku iya.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru