Trending

Narak komuniti sayauka rampa menua

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

BELAGA: Program Gerak Rahmah 2023 ‘Jom Bersih dan Indah’ ti diatur Opis Menteri Penyerakup Menua (KPN) ngambi ngajar pasal pemeruan rampa menua ulih nempa ulah manah sayauka rampa menua ba raban Sitak Genturung Pendiau (KRT) enggau komuniti.

Menteri KPN, Datuk Aaron Aro Dagang madah, pengawa ngatur program baka nya ulih nempa genturung pendiau ti likun endur diau sereta ulih bejalaika gaya idup ti meruan.

Iya madah, pekara nya ulih narak semangat penyerakup sereta bebakih entara peranak ke diau semak orang bukai seraris enggau rambai jaku ‘KRT nyadi pugu penyerakup’.

“Enti kitai mulaika pengingat pasal orang ke diau besemak orang bukai suba, kitai tentu ngelala tiap iku ba ruang bilik di genturung pendiau kitai, bisi pengawa beripai baka sehari tu sereta bisi ngabang ngagai pangan diri lebuh ngintu pengerami tauka lebuh orang ke diau sepiak bisi kena penusah.

“Sehari tu, pendiau baka nya udah jarang amat nyadi ketegal pengiruh ngatur pengidup enggau pengawa kediri empu.

“Nyadi pengawa beripai baka tu ulih narak semangat idup bebakih ba komuniti kelimpah meresi sereta ngemanah genturung pendiau.

“Pengawa tu mega ulih ngangkatka tikas penyedar kitai pasal pemesai guna nyaga enggau ngintu rampa menua sereta nagang pengerekai kes sakit denggi ti diripot majak nambah diatu,” ku iya.

Aaron mansutka jaku nya ba Program Gerak Rahmah 2023 Jom Bersih dan Indah Renggat Nasional ba KRT Uma Belor, Sungai Asap, Belaga, ditu ensanus.

Ku iya, program nya ukai semina ngaul kaban KRT aja tang mega ngaul kerejasama begulai ari bemacham ejensi perintah, gerempung ukai dikuasa perintah (NGO) enggau peribit lebuh dipejalai.

Bisi 500 penyereta ari 12 KRT di Bagi Menua Bintulu ngambi bagi ba program nya ke mega program keenam ba baruh inisiatif Gerak Rahmah 2023 ti diatur KPN nengah Opis Penyerakup Menua enggau Integrasyen Nasional ((JPNIN) sereta kerejasama strategik ari bemacham ejensi perintah, NGO enggau peribit.

Program nya mega siti ari agenda KRT tauka RT4ALL iya nya ba baruh Gerak Kerja KRT Bersih dan Indah ti disebut dalam Pekara Kedua enggau Kelima, Pelin Negapka Komuniti Genturung Pendiau 2021-2030.

Tuju inisiatif Gerak Rahmah ti dipejalai KPN nengah JPNIN nya dikena ngering, ngangkat sereta meransang pengawa ba komuniti enggau volunteer dalam KRT dikena nyukung juluk perintah ti deka ngemansangka Komuniti Rahmah ba baruh Langkar Penyerakup Malaysia MADANI.

Sama datai Tuai Sekretari KPN, Datuk Indera Noridah Andul Rahim enggau Tuai Direktor Opis Penyerakup Menua enggau Integrasyen Nasional, Datuk Che Roslan Che Daud.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru