Trending

Nembiak ke baru dikangau masuk IPTA, tau minta sekularship ari Yayasan Sarawak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Yayasan Sarawak (YS) madahka nembiak lepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) enggau Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) ari menua pesisir ulih minta Sekularship Pinjau Belajar Dalam Menua.

Direktor iya, Mersal Abang Rosli madah, nembiak lepas SPM enggau STPM di menua pesisir ulih minta sekularship tu enti sema udah nerima surat kangau nampung pelajar ngagai Palan Pelajar Tinggi Perintah (IPTA).

“Nembiak lepas SPM enggau STPM ba menua pesisir ulih minta sekularship tu lalu apai indai sida ulih nyadi penjamin.

“Apai indai semina nyempulang penerang ngenukuka penatai pemisi ari Tuai Bansa di genturung pendiau sida,” ku iya nerang.

Iya mega madah, nembiak deka nerima insentif ngagai Palan Pelajar Tinggi (IPT) enti sema penatai pemisi per kapita apai indai sida RM1,500 enggau baruh ari nya sebulan.

Taja pia ku iya, insentif ngagai IPT nya semina disediaka ungkup nembiak ba Semester Satu (1) aja.

Penerang silik pasal pekara tu, kita tau med aba website Yayasan Sarawak di www.yayasansarawak.org.my tauka telefon nuju pegawai sida ba lumur, 082-441686 samb. 105 (Ratnasari Mansor) enggau 082-441686 samb. 101 (Yantiska Mahmud).

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru