Nembiak sekula pulai hari diperansang mai bekal kediri

PUTRAJAYA: Bala nembiak ke sekula pulai hari dipinta mai bekal kediri ngambi nyaga takah enggau pangan diri beduduk ari sekula deka dibuka baru bepun 15 Julai tu.

Taja pia ku Menteri Pelajar Dr Radzi Jidin, kantin sekula tetap beoperasyen nitihka Standard Atur Pengawa (SOP) ti ditetap.

“Kitai minta bala nembiak mai bekal kediri empu lebuh nurun ke sekula,” ku iya ba Aum Pemberita Pekara Pelajar, ditu tadi.

Ku iya, pemakai ba kantin meseti dibungkus dulu sebedau dijual ngagai bala nembiak.

“Bemacham atur ti bebida dipejalai sekula nentuka atur nyaga takah dikemerat baka ngudar pemakai enggau deka dianjung ngagai bala nembiak ba kelas enggau ke bukai.

“Kantin meseti ngasuh bala nembiak nyaga takah enggau pangan diri sereta pemakai dibungkus,” tandu iya.