Nyaga pengelikun rumah, isi pom sebedau pulai ke menua

SIBU: Kes rumah kena serungkai suah nyadi maya musim kemisi, nya alai peranak ditu Sibu dilalau ngisi Pom Penerang Pulai ke Menua ti bisi disediaka ba balai polis besemak.

Lalau tu dipadahka Sapit Ketuai Polis Pelilih Menua Sibu Supt Collin Babat lebuh dirandau pemberita, tadi.

“Pengawa tu dikena ngemuntangka pengawa matau ari raban polis ngagai rumah sida kelebih agi ba pelilih mengeri maya sida pulai ke menua musim pengerami tauka kemisi panjai ujung taun.

“Tuju pengawa nya ungkup nentuka rumah likun sereta nagang pengawa salah nyerungkai rumah ke ditinggal,” ku iya.

Collin mega madahka semua pom nya ulih diambi lalu diisi ba balai polis besemak enggau sida.

“Kelimpah ari nya, mensia mayuh tau betelefon terus ngagai polis awakka pengawa matau ulih dipejalai ngagai genturung rumah sida,” ku iya.

Berebak enggau nya, iya mega ngingatka mensia mayuh ti deka pulai ke menua maya kemisi tu ngambika bejimat lebuh ba jalai alun.

Ku iya, kelimpah nitihka atur jalai alun ti ditetapka mensia mayuh mega dilalau deriba kerita enggau selamat kelebih agi lebuh musim ujan.

“Aku besampi ngambika rayat Sibu ti pulai ke menua terus nitihka undang-undang lalu selamat datai ba palan ke dituju sida,” ku iya.

Pia mega, Collin ngansak mensia mayuh terus nitihka atur pengawa standard (SOP) ti ti udah ditetapka lebuh ngintu Taun Baru ila.

Iya nyemetak madahka, taja perintah ngemendarka taun baru diintu tang mensia mayuh agi dilalau nyaga takah fizikal enggau nyeliahka diri betegu enggau orang bukai.

“Tu aja chara kitai nyeliahka diri ari dirampit penyakit Covid-19 ti bedau suman penuh,” ku iya.