Pelilih Serian mali status gadung sehari tu

KUCHING: Pelilih Serian bebali ari status kuning ngagai gadung sehari tu pengudah nadai kes berampit dalam menua dirikodka ba timpuh 14 hari ke udah.

Sekretariat Komiti Penyangga Penusah Nengeri Sarawak (JPBNS) madahka sarawak nadai ngerikod kes positif baru ngujungka kes positif mengkang 1,090 kes.

Sehari mega ngerikodka tiga kes baru udah suman enggau dikemendar pansut ari sepital.

Pia mega, dua kes suman nya ari Sepital Besai Sarawak (SGH) enggau siti kes ari Sepital Bintulu ngujungka kes suman nambah ngagai 1,056 iku tauka 96.88 peratus.

Naka tu, 15 iku agi diperubat ba wad isolasyen iya nya 11 kes ba SGH, tiga kes ba Sepital Sibu enggau siti kes ba Sepital Miri seraya bisi 21 PUI baru dirikodka sehari tu.

Ba lansa bukai, Pelilih Sibu enggau Kuching mengkang ba status kuning pengudah ngerikod tiga kes berampit dalam menua ba timpuh 14 hari ke alai di Sibu (2) enggau Kuching (1).

Suara Sarawak