Trending

Pemutus masuk IPTA dibantai sehari tu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUALA LUMPUR: Pemutus peminta masuk universiti perintah, politeknik, kolej komuniti enggau Palan Latih Pengelandik Perintah (ILKA) renggat setipikit, Asasi enggau Diploma sereta Bachelor Degree Art Universiti Teknologi Mara (UiTM) ungkup nembiak lepas Setipikit Pelajar Malaysia (SPM) deka dibantaika sehari tu.

Nampung Bernama, Opis Menteri Pelajar Tinggi (KPT) nengah sebengkah penerang madah pemutus nya ulih diperesa nengah chara online berengkah pukul 12 tengah hari tu ba laman https://jpt.utm.edu.my; https://jpt.uum.edu.my; https://jpt.unimas.my; https://jpt.ums.my enggau https://jpt.umt.edu.my.

Kenu ku KPT, pemutus setuju nerima kangau enggau surat kangau ulih dichelak berengkah Hari Enam nyentuk 26 Julai ba laman web Palan Pelajar Tinggi Perintah (IPTA) enggau ILKA.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru