Penelap ulah mai penyerakup

Pekara tu chukup nyelai ba temuai ti keterubah datai ke Sarawak

SARIKEI: “Sarawak meruan nyelai laban agi ngemeranka ulah ti nelap sereta mengkang beserakup dalam komuniti kenyau ari dulu suba,” ku Menteri Muda Perambu Mengeri, Pengatur Tanah enggau Rampa Menua, Datuk Len Talif Salleh.

Iya madah, penyelai tu dibantai lebuh sama ngerami pengerami enggau lantang taja bebida daya idup enggau pengarap.

“Kitai ulih sama berami. Tu mih ke suah nyadi lebuh temuai keterubah datai kitu dia sida meda pengawa tu chukup nyelai,” ku iya rambau Pengerami Gawai Raya di Opis Pelilih Sarikei, kemari.

Berindik enggau nya, iya ngansak semua serak komuniti ngena pengerami Gawai Raya tu nyadi pelasar dikena ngerapitka agi kaul kitai.

SAMA BERAMI… Entara temuai dipebasa ti datai ngulu rambau Pengerami Gawai Raya ti diatur Opis Pelilih Sarikei.

Len Talif mega madah, penyerakup raban bansa ba nengeri tu nyadi pengering dalam politik enggau pemansang nengeri tu.

“Kitai nadai sebarang isu bekaul penyerakup raban bansa enggau pengarap. Kelimpah, rayat ulih idup lantang di baruh siti perabung. Kaul kerejasama enggau pangan diri mega agi tegut ngujungka kitai ulih ngemeranka penyerakup tu.

“Nya alai, pengerami tu meri peluang ngagai kitai meretika adat asal sereta bebasa enggau pangan diri,” ku Len Talif.
Ba pekara ti bekaul, iya ti nyadi Kaban Kaunsil Nengeri (Adun) N.41 Kuala Rajang madahka ketuai raban bansa ngembuan tanggungpengawa mantu perintah neruska agenda pemansang ungkup rayat menua tu.

Ku iya, ketuai raban bansa tu nyadi mata enggau pending dikena nyadi penyambung entara komuniti enggau perintah.

Nambahka nya, sida patut chakah bejalaika pengawa kelimpah begempung ngaul rayat.

“Ketuai genturung pendiau enggau ketuai raban bansa (KMKK) patut ngembuan kaul ti manah enggau piak Opis Pelilih sereta pengari rayat.

“Nangkanka nya, kerejasama enggau penemu entara ketuai tu deka ngemuntangka pengawa pengari rayat mutarka semua penanggul ti nuntung peranak,” ku iya.

Len madah, seriris enggau pemansang, ketuai genturung pendiau patut beratika sebrang isu ngambi ngiarka pekara ti enda betul ti dikerembaika piak bukai.

Berebak enggau nya, KMKK patut ngulihka mayuh agi penerang ti betul ari ejensi ti bekaul kelebih agi pasal pemansang ba tiap sitak nya.

“Sida mega patut berunding panjai kelimpah meri kerejasama penuh ngagai perintah kelebih agi pekara pasal pemansang ngena timpuh ti panjai,” ku Len.

Sama datai ngulu pengerami tu, Kaban Kaunsil Nengeri (Adun) Meradong, Datuk Ding Koung Hiing, Residen Sarikei, Felicia Tan Ya Hua, Pemesai Pelilih Sarikei, Christopher Ranggau Unting, Chairman Kaunsil Pelilih Sarikei, Wong Zee Yang enggau Temenggong Junia Olia.