ARTIKEL

Peneleba pait ngangkat Richard George terus pegari

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

TAJA pen kala puntan ngeluarka lagu tang nya enda madamka api sempun minat Richard George ba pengawa belagu enggau merindang.

Penelaba nya enda matahka semangat tang ngajar iya ngambi ransing agi mansang ke mua dikena nyapai minat diri ti besai ba pengawa belagu.

Iya pechaya enti udah selatan diatur Petara ba pengawa nya, lama laun pen iya tetap bisi peluang mantaika penau dikembuan diri nya.

Endang amat, ba taun 2015 iya berengkah ngerikod lagu single keterubah diri ba baruh sebuah serikat rikoding ti diempu Pengajar Richard Thias.

KALA PUNTAN
Ngenang peneleba diri ti kala puntan ngerikod lagu, Richard madah, pekara nya nyadi ba taun 2010 suba.

Ku iya, laban ngembuan pengerindu ti besai ba pengawa nya, dia iya mutus ati nguji nasip tama dunya pemerindang kitai Dayak.

Berebak enggau nya sereta diumbaka semangat iya ti beapi-api deka ngerikod enggau ngeluarka lagu diri, dia iya nguji ngamatka juluk ngerikod lagu nya ba sebuah studio rikoding.

“Laban ti chukup ransing sereta besemangat maya nya suba, aku nguji ngerikod 10 lagu tauka siti album ba sebuah studio rikoding.

“Tang sayau, nyangka nasip aku enda manah maya nya suba, dia lagu nya enda mujur dikeluar.

“Lebu. Asa. Nadai daya. Temati kutu. Abis jaku. Nya meh pengasai ati aku maya nya suba. Chukup asa laban juluk diri puntan pia aja,” tusui iya seraya nyintak enggau ngesuh seput dalam kelai peneleba pait nya balat ngempas pengidup iya.

Pengudah lama enda engkeretik, iya nampung baru nusui peneleba diri nya.

“Lama aku diau diri pengudah pekara nya nyadi. Bendar aku ngumbuk enggau merindang ati diri ti balat asa.

“Nyau kelama udah nya, nya baru aku bisi pengering deka ngepunka baru juluk diri ti deka ngerikod enggau ngeluarka lagu diri empu,” ku iya.

ENDA MERENING KE BELAKANG
Peneleba pait ti kala puntan ngeluarka lagu nya ngajar Richard ngambi terus merening ke mua sereta enda agi merening ke belakang.

Pia mega, peneleba nya ngajar iya reti pengidup enggau enda jampat nyerah alah laban sekali kitai puntan ukai mai reti belama iya kitai deka puntan.

Kadang-kadang bisi ga pemanah ari pekara ti jai nuntung pengidup kitai laban pekara nya deka mantu kitai ngemanahka diri empu ngambi menyana agi.

Ba taun 2015, iya nguji ngerikod lagu single keterubah diri ti pejuluk Kumang Pegari ba sebuah serikat rikoding ti diempu Pengajar Richard Thias.

Lagu nya ditengkebang siku penengkebang leka lagu Iban tebilang, Nelson Anthony enggau siti agi lagu ti pejuluk Sada Atiku ti ditengkebang iya empu.

Seninjik bendar maya nya, Richard bisi betemu enggau siku penanyi Iban ti tebangkar nama iya nya Florence Lo ti tebilang enggau lagu Ai Mata Lelengau ti mega pengempu serikat Telanjing Sound Enterprise (TSE).

Pengelama udah bekelala, iya mantaika perambu diri deka ngaga siti album kompilasi ungkup sida sebuat nyengkaum Florence Lo, Ramles Walter, Bon Jovi, Nicol enggau Steward Empin.

Bepun ari nya meh Richard majak nyingkang jauh agi ba dunya pemerindang Dayak sereta mujur ngeluarka semilan lagu diri.

Nya nyengkaum lagu Sada Atiku, Kumang Pegari, Ku Simpan Dalam Ati, Tinggal Bungai Setangkai, Leha, Anchur Pengerindu Tua, Ditipu, Api Pelita enggau Gawai Taun Tu.

DATAI MAI PENAMPAK
Anak tuai ari dua iku diri menyadi nya mujur ngeluarka lagu pemadu baru iya ti pejuluk Api Pelita ti dikeluarka ba pelasar YouTube ba bulan Julai 2023 tu tadi.

Richard madah, lagu nya ngenang jalai pengidup orang ti benung besulu tauka dua iku melaki bini.

Ngenang silik agi, iya madah, pengelama seduai udah begulai enggau pangan diri, baru lelaki nya sedar tauka ngelala pemendar sulu tauka bini iya nyimpul tali pengerindu enggau kaul entara seduai.

“Bemacham pekara dikereja indu nya dikena nyimpul tali pengerindu entara seduai ngambi enda telechut digenggam jari.

“Taja pen mayuh pengingat lama ti ngasuh ati indu nya ensiban sereta rajai tang indu nya naka ulih merindang ati diri ngambi ati laki nya enda limpang ke bukai.

“Naka ulih meh indu nya mai penampak dikena nerang pengerindu seduai ti majak dibungkur petang. Chukup sabar indu nya napi semua penguji ti mar dititi.

“Nya ngelai pengeran sereta pemesai penyayau indu nya ti deka begulai sama idup semati enggau lelaki nya,” terang Richard seraya madahka lagu nya nadai mangka pengidup iya.

Ku iya, nya semina lagu aja lalu nadai ngaul pengidup iya sereta ngelalau orang ti benung nanggam pengerindu tauka dua iku melaki bini ngambi sabar napi semua penguji ti nuntung pengerindu tuchi seduai.

“Bai meh penampak ngagai ruang bilik enggau kaul diri melaki bini,” ku pesan iya.

MINAT BELAGU
Pengerindu ba pengawa belagu nya endang udah dikembuan Richard rambau iya agi ba sekula primari suba lalu makin hari pengerindu iya ba pengawa nya majak nyadi.

Laban ti ngembuan pengerindu besai ba pengawa nya, dia iya suah enggau orang ngeruh ai ngambi bagi ba mayuh macham pekit belagu.

Maya agi ba sekula primari suba, penanyi sigat nya kala ngempu penuduk kedua ba Pekit Belagu Bintang Kecil Renggat Zon.

Udah nya, iya chakah agi masuk mayuh pekit belagu baka Pekit Karaoke Sime Darby Bintulu, Pekit Karaoke Crystal Pub 2010, Pekit Belagu Spotlight 2011, Pekit Belagu Kapit Idol 2014 enggau mayuh agi ti bukai.

Pia mega, Richard kala bulih mayuh anugerah sekumbang masuk pekit belagu nya tang diatu iya mujur begelar siku artis Iban bepenau.

Nampung nya, ku iya, sekumbang mekuh dunya pemerindang, bemacham penguji kala diasaika iya kelebih agi lebuh agi baru tama industri muzik Dayak suba.

“Chukup meh semina aku aja nemu. Semina Petara aja nemu pengasai ati aku maya nya suba,” ku bujang ti landik nyumai nya.

MAYUH PENGELANDIK
Richard ti gawa nyadi Laundry Operator ba sebuah hotel ba Bagi Menua Kapit ukai semina landik ba pengawa belagu tang mega chukup landik ba pengawa nyumai.

Penemu enggau pengelandik ba pengawa nyumai mujur ngerandang dagang ngagai penanyi beumur 35 taun nya.

Iya ngembuan dagang pemakai kediri empu ti nyual Kimchi (sebengkah pemakai Korea ti tebilang), achar tubu enggau ti bukai.

TERUS MAJU
Lebuh dirandau bekaul perambu diri dudi hari, bujang Kapit nya madahka diri deka terus ngindangka sayap ba dunya pemerindang Dayak kelimpah ngeluar mayuh agi lagu dudi hari.

“Aku ngarapka diri ulih mujur ba pengawa tu baka bala penanyi bukai ti bepenau sereta deka semampai merindang bala peminat,” ku iya.

Industri muzik Dayak diatu majak maju, ku iya, laban bala artis kitai majak ngeluarka bemacham rentak lagu ti bekualiti sereta nitihka peminta kemaya hari tu.

“Enti dipeda mata, penatai bala penanyi ngagai industri muzik kitai baka kulat ti nyumbuk pengudah ujan.

“Diatu industri muzik kitai majak richah, dikerindu semua orang ari genap serak komuniti lalu lagu Iban pen mayuh trending ba YouTube.

“Nya alai, begempung meh kitai semua ngemansangka industri muzik kitai Dayak ngambi sebaris enggau industri muzik menua bukai.

“Baka kitai rinduka lagu bansa enggau menua bukai, pia mega, orang bukai deka rindu enggau minat lagu Iban,” ku iya.

Richard mega bela ngelalau sida ti baru deka nyingkangka kaki tauka deka nguji nasip diri ba dunya pemerindang Dayak ngambi semampai ngemaruhka diri sereta belajar ari penanyi bepenau ti udah lama ba industri tu.

“Liatka ati lalu anang jampat mantul laban penguji ba dunya pemerindang tu endang besai. Bisi maya kitai ba atas lalu bisi mega maya ba baruh. Nya endang udah pusin pengidup.

“Lebuh kitai ba atas, tetap meh ngemaruhka diri lalu lebuh kitai ba baruh, keringka meh ati ati diri,” ku lalau iya.

Ngena peluang tu, Richard chukup beterima kasih ngagai Florence Lo laban suah mantu enggau ngembing iya ba dunya pemerindang Dayak.

Pia mega, iya beterima kasih ngagai bala peminat, bakih, kaban belayan, sida sebilik enggau orang ti ngelala iya laban semampai nyukung enggau besampika pemujur iya ba pengawa merindang.

“Terima kasih mayuh-mayuh ngagai semua kita. Semina Petara aja ulih malas semua pemanah enggau budi kita.

“Terus meh nyukung industri muzik kitai sereta pejalai aku ba dunya pemerindang tu,” ku iya.

PUNTAN… Richard kala puntan ngeluarka lagu diri tang nya mai iya terus angkat ngemansangka mua sereta enda merening ke belakang agi.
MAYUH PENGELANDIK… Ukai semina landik belagu, Richard mega landik ba pengawa nyumai sereta ngembuan dagang pemakai kediri empu.
TERUS NYUKUNG… Richard ngelalau mensia mayuh terus meri sukung penuh ngagai industri muzik Dayak ngambi majak maju ba industri muzik menua bukai.

LAIN-LAIN BERITA

Lebih 360,000 ngusung Muzium Budaya Borneo

KUCHING: Muzium Budaya Borneo (BCM) ngerikod lebih 360,000 pengusung sepemanjai taun 2023. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif enggau Seni Pemerindang (MTCP), Datuk Seri Abdul Karim

Mi kolo digazet nyadi Pemakai Pesaka Menua

KUCHING: Pemakai ti dikerindu mensia mayuh di Sarawak, mi kolo diatu udah digazet nyadi siti Pemakai Pesaka Menua tauka ‘Makanan Warisan Kebangsaan’. Pekara nya mega

Batu Kawa deka bisi ‘water park’

KUCHING: Peranak ba Sitak Kunsil Nengeri (DUN) Batu Kawa deka terus ngasaika transformasyen pemansang lebuh pengawa ngerichah peluang dagang temuai ari perambu ngaga taman rekreasyen

BERITA TERBARU