Penerang Ketuai Suhakam disukung bala ketuai NGO Sabah, Sarawak

KUCHING: Udah datai maya atur ke jampat patut digaga perintah dikena ngelempungka enggau ngaga mayuh agi pekara ungkup rayat menua tu ke majak tinggal nyerumba atur nyumanka Sabah enggau Sarawak ba ‘pasca’ Covid-19.

Dalam penerang media begulai Pemungkal Dayak Right Action Force Malaysia Peter John Jaban, Koordinator Entarabansa Atama Katama enggau Koordinator Global Bobby William madahka sida bela setuju sereta nyukung jaku dipansutka Ketuai Komiti Hak Pendiau Rayat Malaysia (Suhakam) Dr Madeline Berma ti madahka perintah bedau chukup mantu hak orang asal dalam Kaunsil Hak Pendiau Mensia Gerempung Bansa-Bansa Bersatu di Geneva apin lama.

Nangkan ke nya, penerang tu mega ngarika sada 36 iku ketuai pampang NGO nyengkaum 34 ari Sabah enggau dua iku ari Sarawak.

Ku sida, orang asal Sabah enggau Sarawak, Anak Negeri enggau Pemakai Menoa udah diperunding lama dalam nyapai penatai pemisi tinggi enggau penuduk tinggi ba ekonomi ti majak kusut kelebih agi ba sektor peribit.

Tang, sida madahka, nyentukka diatu orang asal semina nyadi pengereja pengawa lalu penatai pemisi sida mimit tauka ba renggat jelan aja.

Kelimpah ari nya, sida madahka amat jarang meda orang asal megai pangku pengawa eksekutif tinggi, direktor tauka profesional laban ku sida sekeda sektor enggau industri profesional dikuasa sekeda bansa aja.

Tandu sida, bansa Dayak Sabah enggau Sarawak patut diangkat ari pengidup seranta enggau diberi pangku pengawa lalu atur drastik patut dipejalaika perintah.

Sida mega madahka pekara tu beguna dalam mantaika mobiliti ngagai bansa Dayak ti tinggal tauka tepekul dalam penyeranta.

Peter John Jaban

 

Atama Katama

 

Bobby William

Suara Sarawak