Trending

Pengajar minta sukut malin pelajar dibantai baru

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

SARATOK : “Arapka sukut malin pelajar ke kala dibantai ba suratka kabar Suara Sarawak enggau New Sarawak Tribune ulih dibantaika baru,”ku Sharifah Harluyah Wan Abu Serah.

Pengajar Sekula Primari (SK) Mendas nya madah tu beguna amat dikena nambahka kereban dikena bala nembiak belajar kelimpah ari ke bisi diberi bala pengajar enggau ke bisi ba librari sekula.

“Ukai reti deka nyalah tauka madah bup disediaka perintah enda manah enggau enda engkeman dikena ngajar tang kekadang runding nembiak apin ulih datai nitih sukat disedika ba bup malin nya.

“Nya alai, pengawa dikereja piak SV enggau ST sebedau tu chukup manah sereta besai reti ke guna kami pengajar.
“Ari kereban belajar baka nya tau bendar meransang sida belajar enggau nemu berita ke bisi nyadi di selampur menua.

“Ambika chunto lambar Didik suba, suah amat dikena aku ngajar ba dalam kelas, laban ari perati aku sida (nembiak) rindu agi belajar nengah chara nyaut tanya ti bisi dikeluarka ba lambar surat kabar nya.

“Nya alai, aku milih chara ngajar nitihka pekara ti dirinduka nembiak,” ku iya maya dirandau Suara Sarawak, kemari.

Pengajar Sharifah ke mega Ketuai Panitia Jaku Melayu SK Mendas, ngarapka bisi kereban bacha bukai nyengkaum majalah tauka katun nembiak ngambi bagi meri kereban bacha ngagai sekula nunda kompeni SV.

“Enti bisi, manah amat awak ulih nambah kereban bacha ke bisi ba librari sekula.
“Pia mega arapka pengawa manah tu terus dipejalai,” ku iya.

Ungkup penemu diatu masuk renggat kedua pengawa SV nyadung surat kabar Suara Sarawak enggau New Sarawak Tribune ngagai 10 buah dipilih di pelilih Saratok.

Sebedau tu Suara Sarawak endang bejurut minggu mantaika sukut malin pelajar ke diberi nama Didik ungkup UPSR, Minda (PT3), Skor (SPM) enggau School Time dalam New Sarawak Tribune.

Taja pia, pengawa ngemansutka sukut malin pelajar tu diketu bekau ari penanggul ti enda ulih diseliah pengudah pengerekai penyakit Covid-19 dalam bulan Mac tu tadi.

DALAM KELAS….Bala nembiak Primari Enam, SK Mendas benung macha surat kabar seraya diperatika Pengajar Sharifah.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru