Pengawa nyikap kuasa karan tejanggal ketegal Covid-19

SERIAN: Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom andalka Sarawak ba pelasar ke betul nentuka semua rayat ba menua tu nerima bekal kuasa karan manggai taun 2025.

Ku iya, taun tu juluk sida nyapai 97 peratus ari selampur Sarawak disikap bekal kuasa karan.

“Taja pia, juluk nya puntan dijapai ketegal pandemik Covid-19 ti ngerekai ba serata dunya nyengkaum ba Sarawak,” ku Rundi.

Rundi mansutka jaku nya lebuh dirandau pemberita pengudah bejadika Projek Utiliti Kampung Merakai, ditu kemari.

Pia mega ku iya, tisau mengeri enggau mengeri udah disikap bekal kuasa karan penuh.

Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom

“Kami diatu semina fokus nyikap bekal kuasa karan ngagai menua pesisir,” terang iya.

Rundi mega madahka pengawa nyikap bekal kuasa karan ba menua pesisir mayuh agi pemar laban napi penanggul infrastruktur baka jalai alun enggau paip kelalu lama.

“Paip nya enda ulih dikena agi lebuh nyikap bekal ai beresi ngagai kandang menua nya.

“Pekara tu ngujungka ai enda ulih disambung (non-revenue water – NRW) enggau peranak dia deka rugi.

“Urung 52 peratus kandang menua pesisir bisi penanggul NRW lalu kami ngarapka penanggul tu ulih dikurang ngagai 25 peratus,” ku Rundi nerang.

Iya madahka sistem altenatif diguna nentuka bekal utiliti ba menua pesisir ulih dipejalai sebaka enggau mengeri.

“Enti sistem tu enda ulih dipejalai diatu, kitai mesti ngiga chara bukai ngambi ulih dipejalai dudi hari.

“Kitai ngena perengkaguna ke ulih beoperasyen kediri baka ti dipejalai nengah Ssitem Bekal Ai Altenatif Sarawak ngambi nyikap bekal enggau Skim Bekal Kuasa Karan Altenatif Menua Pesisir Sarawak (Sares) enti enda ulih disambung ari grid ke bisi diatu.

“Inisiatif tu ngena kuasa solar ngambi mekalka kuasa karan ngagai peranak ti enda ulih disambung ngena grid ke diatu,” tandu iya.

Ke rikod, Perintah Sarawak ngagihka belanja urung RM2.73 bilion ungkup projek kuasa karan enggau RM4 bilion ungkup projek bekal ai menua pesisir nentuka juluk nyendiaka bekal ai enggau kuasa karan ngagai peranak menua pesisir tejapai.